Gyászhírek 2016. július 27.

Gyászhírek 2016. július 27.
Rájkli Péter hozzátartozóinak Isten lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthonának munkaközössége és lakói. „Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek”. (Zsoltár 43, 5)


Mély együttérzésünket fejezzük ki a SUTA családnak a szeretett gyermek és testvér, SUTA LÁSZLÓ
elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Tolvaj és Mészáros család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága, szeretett édesanyámra, a nagyira és dédire, POSERBA ANNÁRA
halálának első évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek! Leánya Erzsike, unokája Adi és kicsi dédunokája Dórika, akit nagyon, nagyon szeretett.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ÖZV. JAKAB MÁRIA EMA 79 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése július 29-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család és rokonai.

*

„Megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.”
JAKAB MÁRIA EMA, TROMBITÁS MÁRIA, RAJKLI PÉTER, MARIAN IOAN, DOLESCU FLOARE,
BOTEANU ELISABETA, SIMON ANDREI, PAŞCALĂU LENUŢA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, PAPP KÁROLY JÓZSEF (volt püspöki lakos) életének 78. évében, hosszú szenvedés után, örökre megpihent. Temetése 28-án, 13.30 órakor a debreceni temetőbe. Búcsúzik tőle felesége, fia, menye, unokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybácsitól, PAPP KÁROLY JÓZSEFTŐL,
aki hosszú szenvedés után örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle húga Irén, sógora Albi, unokaöccse Albi és családja, unokahúga Ella és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk FAZEKAS MARGITTÓL (MARGIT néni). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Mély együttérzésünket fejezzük ki a BRÂNDUŞ családnak drága halottuk elvesztése miatti fájdalmukban. Ifj. Kondor Lajos és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BRÂNDUŞ családnak a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kacsó Sándor és családja.

*

„Csak az hal meg, akit elfelednek.” Fájó szívvel emlékezünk VARGA GABRIELLÁRA halálának 4. évfordulóján. Férje Lajos, lánya Gabi, veje Barna, unokája Bernadett.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk drága gyermekemre, TAMÁS ANTAL ZOLTÁNRA (ÖCSI),
akit 3 éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. „Könnyek csorognak végig arcunkon,/mióta elmentél hiányzol nagyon./Emléked itt van velünk, el nem múló fájdalommal örökké szeretünk./Csillaggá váltál, barangolsz az égen,/Gyere mi felénk is úgy mint régen./Ha megfáradsz utadon, pihenj meg egy percre,/Tekints le az érted fájó, fájdalmas szívekre./A Te szíved nem fáj, de a mienk vérzik,/A fájdalmat az élők érzik./Hulló könnyeinkkel öntözzük sírodat, halálod míg élünk fájó emlék marad.” Emlékezik reá édesanyja, bátyja és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem feleségemre, LÉTAI ANGÉLÁRA (KATA, Érkeserű) halálának 7. évfordulóján. „A sors kegyetlen volt véled, 42 évesen kellett örökre elmenned,/Aludj csendesen a csillagok között, ahol nincs csak öröm, boldogság és szeretet./Szívemben velem vagy mindig, míg élek e földi világon./Pihenésed legyen csendes a néma hant alatt, Emléked áldott mindazok szívében, aki ma érted egy imát mondanak./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Fájó szívem őrzi drága emlékedet.”
Örökké bánatos férjed.

*

Fájó szívvel emlékezünk leányunkra, LÉTAI ANGÉLÁRA (Érkeserű) halálának 7. évfordulóján. „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen,/Rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem./Még fáj nagyon, s talán örökké így marad,/Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad./Neked is szól ma a templom harangja,/Érted imádkozom, halkan zokogva./Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,/Szemünkből a könny naponta kicsordul.” Örökké tartó szeretettel emlékeznek rá szülei.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy PAPP KÁROLY JÓZSEF életének 77. évében csendesen elhunyt. Temetése csütörtökön, 28-án 13.30 órakor Debrecenben, a Nagyerdei Temetőben. „Jézus szíve hozzád jöttem megpihenni.” Fájó szívvel gyászolja felesége Marika, fia Karcsi, menye Hajnika és 4 unokája.

*

Kolléganőimnek és kollégáimnak a mellettünk való lelki támogatást köszönjük. Szívből köszönjük rokonainknak, szomszédainknak és ismerőseinknek, akik drága halottunkat utolsó útjára elkísérték virágaikkal és részvétükkel jelen voltak. Férje Szávó Laci és egyetlen gyermekük Lacika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett barátnőtől és volt osztálytárstól, SZÖSZITŐL (FAZEKAS-BRECKÓ MARGIT). „Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét, szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.” Nyugodj békében! Részvétünk a gyászoló családnak.
Éles Baby és férje Kőrösi László.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SUTA ZSUZSÁNAK és családjának drága gyermekük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bokor, a Tóth, a Frick és a Rácz családok.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a LUPSE családnak a szeretett férj és édesapa, LUPSE VASILE
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában és bánatában. Isten nyújtson vigasztalást a gyászoló családnak.
Nagy Viola és lánya Renáta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS ZSOMBORNAK és családjának édesapja elvesztése miatt.
Szabó Sándor és Anita, Barcsa Sándor és Ana, Mierlut Ruben.

*

Együttérzésünket fejezzük ki KURUCZ NORBERTBEK és családjának szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

„Én tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára megáll az én porom felett.” (Jób 19:25) Megrendült lélekkel és mély fájdalommal szívünkben búcsúzunk a testvértől és sógortól, KOVÁCS DEZSŐTŐL
(Hegyközszáldobágy), aki rövid, de súlyos szenvedés után távozott az élők sorából. Bátyja Sanyi, sógornője Margitka.

*

„Jézus ajándéka a benne vetett hit által, az örök élet, amely felett nincs hatalma a halálnak.” (János 11:26) Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, KOVÁCS DEZSŐTŐL (Hegyközszáldobágy).
Sanyi, Andi, Sándor és Eszter.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KURUCZ NORBERT kollégánknak édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Megnyugvást a családnak, az elhunytnak pedig csendes pihenést! A Caritas Catolica Szociális Konyhájának munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesanya, lány,
SZŐKE EDIT életének 48. évében, 2016, július 25-én, rövid szenvedés után, megtért az Úrhoz. Drága halottunk földi maradványát 2016. július 28-án, csütörtökön 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint, a Rulikowski temető városi kápolnájából. Nyugodjon békében! Fájdalommal búcsúznak tőle: édesanyja Edit, fiai Norbert és Arnold, testvére Szőke István és családja, felesége Marika, lányaik Viktória, Andrea, Zsuzsa, élettársa Vasile, volt férje Kurucz László, felesége Rozália és lányuk Bea, illetve a Terebesy család.