Gyászhírek 2016. július 26.

Gyászhírek 2016. július 26.
Mély fájdalommal emlékezem drága férjemre, HORVÁTH PÉTERRE, aki 6 éve itthagyott örökre. „Álmodj csendesen a csillagok között, kérjük a jó Istent vigyázzon lelkére.” Nyugodj békében! Felesége Marika, lánya Kati, Pisti, unokája Renáta és Marius.


Megrendült lélekkel és mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a legdrágább férj és apa,
KOVÁCS DEZSŐ életének 61. évében eltávozott az élők sorából. Temetése 2016. július 27-én, szerdán 16 órakor a száldobágyi kápolnából. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/De a kegyetlen halál mindent összetépett./Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,/Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél./Lelked elszállt mint a hópihe a fényben,/Ragyog ránk fényesen csillagként az égen./Egy remény van, mi éltet és vezet,/hogy egyszer majd találkozunk veled.”Gyászoló, örökké bánatos felesége Ica, fia Zsombor és barátnője Alexandra.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após és nagytata, KOVÁCS DEZSŐ életének 61. évében elhunyt. „Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,/De jóságos szíved itt maradt közöttünk./Velünk vagy a nyíló orgonában,/Nyáron a virágok illatában./Ősszel a levelek sóhajában./Télen a didergő fákban.” Lelkünkben emléked örökké élni fog. Nyugodj békében! Lányod Melinda, vejed Gyuszi, két kicsi unokád Dominik és Melisa.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a KOVÁCS családnak szeretett halottuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Unokatestvére Palásti Ildikó, Szilárd és Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 4 éve elhunyt drága, szeretett férjre, apára, nagyapára, SZABÓ ISTVÁNRA
(a Drum Nou volt mestere). „Ez a 4 év gyorsan elszaladt,/az emléked szívünkben örökre megmarad.”
Örökké bánatos feleséged, lányod Mónika, vejed Laci, unokád Dani.

*

Emelt lélekkel emlékezünk arra a család minden tagjára sugárzó szeretetre, amelyet SZEBENI JÓZSEFTŐL kaptunk, aki 100 évvel ezelőtt született e hónapban. Fia, dr. Kiss András.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁVÓ LÁSZLÓNAK és fiának a szeretett feleség és édesanya,
SZÁVÓ MARIKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Volt kolléganői a Pepostól: Inci, Icu és Tünde.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem a gyászoló családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
FAZEKAS MARGIT elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Özv. Mitra Olga.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett FAZEKAS MARGIT elvesztése miatt érzett fájdalmában. Mitra Ferenc és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nászasszonyunktól, FAZEKAS MARGITTÓL Nyugodjon békében!
Násza Lajos és Kati.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, FAZEKAS MARGIT 68 éves korában elhunyt. Temetése július 27-én 14 órakor a mezőbikácsi kápolnából. Búcsúznak tőle: fia Misi, menye Anikó és unokája Bianca.

*

Hat éve kísértük utolsó útjára HORVÁTH PÉTERT. Nagyon hiányzik, szeretettel gondolunk rá.
Felesége, lánya, veje, unokája.

*

SZÁVÓ MARIKA emlékére. Drága MARIKÁM köszönöm, hogy barátod lehettem. Isten adjon LACINAK és LACIKÁNAK erőt és vigasztalást, hogy elengedjenek és elfogadják, hogy az utóbbi időben csak kegyetlen szenvedés volt életed. Nyugodj békében! Fájdalommal búcsúzik tőled Ibi néni.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal veszünk búcsút szeretett sógorunktól,
KOVÁCS DEZSŐTŐL. Sógornője Irénke, sógora Attila és Feri. Nyugodj békében!

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, KOVÁCS DEZSŐTŐL. Soha el nem feledjük! Nyugodjon békében! Unokaöccse Arnold, felesége Erzsébet és a kicsi Titusz.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, KOVÁCS DEZSŐTŐL.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Unokája Zsanett és férje Tomi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, OLÁH IRÉN
(szül. ORBÁN) 69 éves korában csendesen megpihent. Temetése kedden, július 26-án 11 órától a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos fia Öcsi, menye Tonia, lánya Ildi és unokái: Norbi, Ivett és Vivi.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat, ID. CSERŐS FERENCZET
utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki BRÂNDUŞI MIHÁLY kollégánknak a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Prodchim és Interpack Kft. munkaközössége.

*

Az idő rohan és ma már hat éve annak a feledhetetlen napnak amikor szerettünk, ÓNODI SÁNDOR
fájdalmas, hosszú betegségben, 60 évi házasság után elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük. Felesége, lányai, vejei, unokái, unokavejei és pici kis dédunokája.

*

Szeretettel emlékezünk az egy éve elhunyt STEINBERGER ERZSÉBETRE (Mezőtelegd). Lánya Gabriella, veje Béla, unokái Gabriella és Icu.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor drága édesanyánk, BARABÁS PIROSKA jóságos szíve örökre elcsendesedett. Legyen áldott pihenésed, örökké őrizzük emlékedet. Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SUTA ZSUZSÁNAK és családjának e nehéz pillanatban, és fájdalmukban, drága gyermekük, SUTA LÁSZLÓ elvesztése miatt. A feltámadás reményében, nyugodjon békében! A Szent László-templom Mária Légió Prezidium közössége.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy drága szerettünk, LUPŞE VASILE életének 60. évében hirtelen eltávozott az élők sorából. Temetése a biharpüspöki kápolnából július 27-én 11 órakor lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle szerető felesége Ilona, leányai Gabriella és Anita.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, ÖZV. FAZEKAS MARGITTÓL
(szül. Mezőbikács), akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva, egy szál virág, egy gyertya az asztalon, érted ég. Lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Nyugodjál békében! Áldja meg az Isten emlékedet! Búcsúzik tőle unokatestvére Marika.

*

„Némán és vigasztalanul állunk a sors végzése előtt, mert a halál mindig életet olt ki.” FAZEKAS MARGIT, KOVÁCS DEZSŐ, LUPŞE VASILE, TOMA GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: