Gyászhírek 2016. július 22.

Akt.:
Gyászhírek 2016. július 22.
Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, rokon és jó barát, az erdélyi színjátszás kiemelkedő alakja, a nagyváradi Kiss Stúdió Színház egyik alapítója, VARGA VILMOS színművész, rendező életének 85. évében rövid betegség után 2016. július 9-én Budapesten elhunyt. Búcsúztatója július 26-án, kedden lesz de. 10.30 órakor a Szigligeti Színház előcsarnokában, hamvasztás utáni egyházi temetése pedig 12 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.


Életének 78. évében elhunyt KUNCZ JÁNOS. Értesítjük a kedves barátokat és ismerősöket, hogy a temetés július 25-én, hétfőn 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Ma egy éve búcsúztunk el a drága férjtől, édesapától, KISS GYÖRGYTŐL.
A múltba visszanézve, valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Temető csendje ad neki nyugalmat,
Szívünk fájdalma örökre megmarad.
Gyászolja felesége Erzsike, fia Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, BOZSÁNYI ZSUZSANNÁRA
(Biharpüspöki) halálának 8. évfordulóján. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Nyugodj békében! Emléked szívünkben örökre élni fog. Szerető fiad József, menyed Mónika és unokád Attila.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, nagymamára,
HOMONNAI IRMÁRA halálának 8. évfordulóján.
Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,
Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben őrizzük drága emlékedet.
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer még találkozunk veled.
Emléked legyen áldott! Örökké bánatos édesanyád, fiad Attila, menyed Erika és kicsi unokád Anita.

*

Szeretettel emlékezünk a kilenc évvel ezelőtt elhunyt PÉTER RÓZÁRA (Mezőtelegd). Fia Zoli, unokája Zolika, unokamenye Andrea, dédunokái: Jázmin és Anzelm.

*

Fájó szívvel emlékezünk július 23-án szeretett testvéremre és nagybátyánkra, KISS GYÖRGYRE
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető nővéred Manyi és gyermekei, Gyuri, Karcsi, Éva, Zoli és családjaik.

*

„Múlnak az évek, de az emlékek élnek. Amíg élünk, őrizzük őket.” Kegyelettel és hálával emlékezünk a 20 éve elhunyt IFJ. PALLAG SÁNDORRA. Felesége Borika, fia Csaba, lánya Mónika, menye Tünde, veje Tibi, unokái Csabika és Dettike.

*

Huszonharmadikán lesz 15 éve amikor búcsú nélkül ment el közülünk MARA VASILE (Hegyközkovácsi).
„Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,
Lelkedre odafent angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rád.”
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lányod Erzsike, unokád Kinga.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjtől, apától, CSERŐS FERENCTŐL, aki rövid, de súlyos szenvedés után életének 83. évében itthagyott bennünket. Temetése 2016. július 23-án, szombaton 13 órakor a biharpüspöki kápolnából. „Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Munka és szeretet volt egész életed, jóság volt szíved, lelked. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Nem a Nap lesz többé nappali világosságod, és fényességül nem a Hold világít neked, hanem az Úr lesz néked örök viágosságod és Istened lesz ékességed.” Szerető felesége és fia.

*

„Azt mondjuk, hogy a halál várható volt, mégis amikor eljött, meglepett bennünket.” Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a szeretett apától és nagyapától, CSERŐS FERENCTŐL, aki 2016. július 20-án visszaadta lelkét Teremtőjének. „Pihenése legyen csendes a néma hant alatt, emléke áldott mindazok szívében, akik érte egy imádt mondanak. Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál.” Búcsúzik tőle: szerető lánya és családja.

*

„Amikor elfogy az életerő, a halál kegyes megváltást jelent.” CSERÖS FERENCZ, KUNCZ JÁNOS, GOINA SABIN, POP IOAN, ONCHIŞ IOAN, MORARU PAVEL-ANDREI, PATER MINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Elmentél tőlünk el sem búcsúztál,/távozásod míg élünk, örökké fáj,/ hiányod elviselni nehéz,/Örökre megtart szívünkben az emlékezés./Mert elfeledni csak azt nem lehet,/aki szeretve volt, és ő is szeretett./Számunkra te sosem leszel halott,/Örökké élni fogsz mint a csillagok.” Emlékezünk drága anyukámra, a feleségre, KÁDAS MÁRIÁRA, aki 8 éve ment el. Lányod Andi és férjed Karcsi.

*

„Csendre int az élet minket, agy álom véget ért,/neked otthonod az ég.” Emlékezünk a szeretett testvérre,
PALLAG SÁNDORRA halálának 20. évfordulóján. Húgod és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, SÓLYOM EMMÁRA halálának első évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében! Örökké gyászoló leányai Eta és Magdi, vejei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezem drága férjemre, az apára, nagyapára, RÁTKAI IMRÉRE halálának 10. évfordulóján. Nyugodj békében drága lélek! Bánatos feleséged és az egész család.

*

„Ha kinéztél mosolyogva az ablakon,/a virágok is csodáltak a balkonon./Szívünkben csak tavasz volt és boldogság./Otthonunkban ragyogott a vidámság./De jött az ősz és összetörte álmunkat,/Hisz sötét felhők rombolták vágyainkat./Nincs már tavasz, nincs már nyár,/Hisz elmentél,/Szerte foszlott minden, amit felépítettél.” Soha el nem múló fájdalommal szívemben emlékezem imádott és pótolhatatlan feleségemre, KLAUSZ JULIANNÁRA (CSINCSI), aki immár 3 éve eltávozott az élők sorából, itthagyva jóságos szeretetét, szerető családját és felejthetetlen mosolyát. Bánatos férje Feri.

*

Könnyes szemmel, bánatos lélekkel emlékezünk a szeretett fiúra, férjre, édesapára, vőre és sógorra,
CRIŞAN JÁNOSRA (Székelyhíd) halálának 1 évfordulóján. „Egy éve már, hogy hozzád a temetőbe járunk,/Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk./Sírod előtt állunk, talán te is látod,/Körülötted van ma is szerető családod./Hiányzol nagyon, soha nem feledünk,/emléked örökké él bennünk.” Nyugodj békében! Szerető családja: édesanyja Irma, felesége Adél, fia János, anyósa, apósa, sógornője és sógora a távolból.

*

Fájó szívvel emlékezünk az imádott feleségre és édesanyára, TÓTH ETELKA IRÉNKÉRE halálának 4. évfordulóján. „Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,/Kedves arcodat nem tudjuk feledni,/Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/Simogató kéz, szív, mely minket szeretett./De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,/Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél./Áldja meg az Isten emlékedet.” Szerető férje Guszti, fiai Attila és Csabi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, apósra, BOZÓKI LÁSZLÓRA
halálának 25. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fog! Nyugodjon békében! Szerető családod.

*

Szeretettel emlékezem 26., 19., 9. éve elhunyt családomra: SZTANKOVICS ISTVÁNKÁRA, ID. SZTANKOVICS TIBORRA, IFJ. SZTANKOVICS TIBORRA. Nyugodjanak békében! Erzsike.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk a fájdalomban szeretett nagybátyánk, CSERŐS FERENCZ
elvesztésekor. Jóságos szíve megpihent. A jó Isten nyugtassa békében! Lajos és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett testvértől, CSERŐS FERENCZTŐL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Manyi és Csaba.

*

Kegyelettel emlékezem szeretett halottaimra, KARANCSI ISTVÁNRA (pincér, halálának 24. évfordulóján), SZENTES MÁRIÁRA (halálának 23. évfordulóján), MESTER JÁNOSRA (halálának 45. évfordulóján). „Ő már ott van ahol nincs fájdalom,/Emlékét őrzi béke és nyugalom,/Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/Örökké őrizzük őket.” Emlékezik reájuk szeretett családjuk.

*

„Megpihen a dolgos, jó apai szív,/Áldás és hála övezi a sírt./Szerető férj voltál, drága édesapa és nagyapa,/Bánatos családodnak most az őrangyala.” Fájó szívvel emlékezünk VOROBECZ JÓZSEFRE
halálának 6 hónapos évfordulóján. Szívünkbe zártuk, feledni nem fogjuk! Gyászolja felesége, gyermekei, menye, unokája és annak felesége, valamint húga és annak családja.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk ifj. WALDMANN MIKLÓSRA, aki hat hónapja itthagyta szeretteit. „Egy perc alatt elszállt az élet,/itthagytál minket, akik szerettünk téged.” A gyászoló család.

*

Hat hónapja hagytál itt örökre minket ifj. WALDMANN MIKLÓS. „Istenem kérlek hozd vissza csak egy kósza pillanatra,/Mert azt akarom hinni, hogy majd itt maradna./Kérlek hozd vissza, csakhogy átöleljem még egyszer,/Mert azt akarom hinni, hogy majd ettől ébred fel.” Szerető családja: Dana és fiai Tibor és Dávid.

*

Szomorú 1 év telt el, amióta nem vagy itt velem gyermekem KRIZSÁN JÁNOS (élt 52 évet, szül. Hegyközszentmiklós, volt székelyhídi lakos). „Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász,/Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülemben megcsendül a hangod,/Nem is tudod, hogy mennyire fáj hiányod./Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám,/Csak a hangod még egyszer hallanám./Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem,/Mióta elmentél és nem vagy itt velem./Hulló könnyekkel állok sírod felett, mert a koporsó bezárta legdrágább kincsemet./Elmentél, pedig sok dolgod lett volna, megtölteni jósággal családod életét./Elmentél és veled együtt eltűnt a remény,/De a lelkem egy darabja utadon elkísér.” „Vágytam volna még szeretteim közt maradni,/De a sors végül ellenem döntött,/Búcsúzni sem tudtam, ajkam nem engedte,/Amit mondtam volna, tudja, aki engem szeret.” Nyugodj békében!
Örökké sirató, fájó szívű édesanyád, feleséged, egyetlen fiad János.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ILDIKÓNAK és ZSOMBINAK VARGA VILMOS, a szeretett férj és édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Id. Sultész János, Karola, Jana, Csanád és családja.

*

Megdöbbentő volt VARGA VILI halál híre. Családom nevében vigasztalódást kívánok mindnyájatoknak, hitet, hogy találkozik Árpival, aki már 4 éve nincs köztünk. Méder Árpádné.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, FORGÁCS JÓZSEFRE (szül. Szentjobb), aki 7 éve távozott közülünk. Szívünkben örökké élni fogsz! Nyugodjál békében! Szerető felesége és családja.

*

Könnyekkel telt fájdalommal búcsúzunk jó szomszédunktól, CSERŐS FERENCZTŐL. „Megpihenni tért elfáradt kezed, drága lelked pihenjen ahol semmi sem fáj.” Nyugodj békében! Isten veled! Balogh István és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma hat hete elhunyt, SZABÓ GYULÁRA (Hegyközszáldobágy). „Elmentél tőlünk, nem tudtunk búcsúzni,/Nem volt idő arra, el kellett indulni./Szívetekben hagytam emlékem örökre,/Ha látni akartok, nézzetek az égre./Ha rám gondoltok, köztetek leszek./De fáj, ha látom könnyeiteket./Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/Mert én már a jó Istennél vagyok.” Nyugodj békében! Bánatos felesége, két fia és családja.