Gyászhírek 2016. július 20.

Gyászhírek 2016. július 20.
Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak a szeretett férj és édesapa, VARGA VILMOS, színművész elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Oláh Magdolna Nagykágyáról.

Drága, szeretett egyetlenem! Ma július 20-án, másfél éve volt életem legtragikusabb napja, amikor közel 50 év házasság után magához szólított a drága Isten. HEID ISTVÁN GUSZTÁV (1941-2015) Azóta értelmetlen az életem, könny és szenvedés. Nincs aki becézgessen, szeressen, ő volt az életben mindenem, a legjobb férj, társ és ápoló, közel 32 évig. Minden óhajom teljesítője, türelmes, soha nem éreztette velem, hogy beteg vagyok. Nem tudtam soha megköszönni azt a sok szépet, jót, amit tőle kaptam. Örök hálám, szeretetem iránta és a remény, hogy hamarosan találkozunk a végleges kis örök lakásunkban. Addig marad a sok fájdalom és könny. Kérem a jó Istent, Jézust és Szűz Máriát, hogy vigyázzanak rád és az örök világosság fényeskedjen neked. Nagyon szeretünk és még élünk, siratunk.
Feleséged Oli és kiskutyád Morzsi.

*

Drága KATI és PÉTER, gyászotokban veletek vagyunk. Éva és Jancsi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és anyós, SCHMIDT ERZSÉBET
(szül. THOM) életének 79. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. „Pihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél!” Temetése július 20-án 15 órakor az újpalotai kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Soha nem felejtő, gyászoló családja.

*

„…A szeretet soha el nem fogy…” (Pál első levele a Korinthusiakhoz, 13. rész) Örök szeretettel a szívünkben emlékezünk BÉCSI JÓZSEFRE, a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, volt székelyhídi tanítóra halálának 20. évfordulója alkalmából. Szerető családja.

*

„A halál az életre vezető kapu.” JASKÓ ILONA, SCHMIDT ERZSÉBET, NEMEGA JÁNOS, PINTEA GHEORGHE, OLAH ALEXANDRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk FINTA ILONÁTÓL, akinek elvesztése miatt érzett mély fájdalom tölti be szívünket. Búcsúzik tőle testvére Irma, sógora János és keresztfia Jani.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, IFJ. CSIPAI ANDRÁSRA (BANDIKA, Hegyközújlak) halálának 10. évfordulóján. „Nincs az a nap, hogy ne jutnál eszünkbe,/Olyankor mindig könny szökik szemünkbe./Őrködj álma felett, édes jó Istenem,/hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen.”
Bánatos édesanyád, nővéred, sógorod és keresztlányod Tímea.

*

Fájó szívvel emlékezünk VENTER VIRGILRE („ZSIGA”) halálának 5. évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon,/Csak egy van ami a sírig vezet,/szívünkben az örök emlékezet.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, immár nagyapára, IFJ. MESTER SÁNDORRA,
akinek jóságos szíve 11 éve megszűnt dobogni. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! A szerető család.

*

Örök fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, testvérre, CSORDÁS ERZSÉBETRE
halálának 3. évfordulóján. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Szerető lányai, unokái, testvére és ezek családjaik.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a legjobb őszinte barátnőtől, STEINBINDER ZSUZSÁTÓL. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk MÁRTINAK és ÉVINEK . Botlinger Pöszi és Jancsi.

*

Ma másfél éve annak a szomorú napnak, amikor a drága nagybácsi, HEID ISTVÁN-GUSZTÁV
jóságos szíve örökre elcsendesedett. Legyen áldott pihenésed, örökké őrizzük emlékedet! Unokahúga Éva és Albert.

*

El nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára és testvérre, KAKUCSI ISTVÁNRA
(PEPE, élt 41 évet), aki 7 évvel ezelőtt búcsú nélkül hagyta itt szerető családját. Szeretettel emlékezik feleséged Marika, fiad Istvánka és húgod Erika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, BORSOS MÁRIA hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2016. július 21-én, csütörtökön 13 órakor a városi ravatalozóból. Bánatos férje Józsi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szerető édesanyám hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2016. július 21-én 13 órakor a városi ravatalozóból. Gyászolja bánatos lánya, veje, öt unokája, 2 menye és a kis dédunokája.