Gyászhírek 2016. július 18.

Gyászhírek 2016. július 18.
Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjtől, apától és apóstól, KONRÁD SÁNDOR (varrógépműszerésztől), aki hosszú szenvedés után, 85. életévében, 2016. július 15-én távozott közülünk. Temetésére 2016. július 20-án 14 órakor kerül sor a Steinberger Kápolnából. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.


„A fájdalomtól szenvedőknek a hit ad menedéket.” Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki az egész családnak drága szerettük, KONRÁD SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az örök fényesség uralkodjon csendes pihenése felett. Cuni, Tünde, Enikő és családjaik.

*

Megrendülve tudatjuk, hogy BOARIU TERÉZIA életének 85. évében elhunyt. Temetése 2016. július 18-án 11 órakor lesz a városi ravatalozóból. Ismerősei és ápolói, akik utolsó hónapjaiban mellette voltak.

*

Mélyen együtt érzünk KISS TÖRÉK ILDIKÓVAL és dr. VARGA ZSOMBORRAL a szeretett férj és apa, kiváló színész, nagyszerű ember, jó barát VARGA VILMOS elvesztése miatt. Fájdalmatokban osztozunk és vigasztalódásotokért imádkozunk. Bato Ida, Kerekes I., Mogyorósi E.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, ILLYÉS GIZELLÁRA halálának 2. évfordulójára. Szerető családja.

*

Ma, július 18-án, 10 éve, annak a szomorú napnak, amikor a kegyetlen sors elszakította tőlünk imádott gyermekünket, GÁBOR-JEREMIÁS ÁDÁMOT (Érmihályfalva). „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,/Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket./Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,/Amit tőlünk senki el nem vehet./Hiányodat feldolgozni nem lehet,/Csak próbálkozunk élni nélküled.”
Örökké bánatos szülei. Szeretettel emlékeznek rá: nagynénje Németországból, unokatestvérei Izraelből és Ausztráliából.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra és nagyapára, SZŐKE ELEKRE
(volt asztalos, Püspöki), aki már 6 hónapja nincs közöttünk. „Minden mulandó ezen a világon,/Mint harmat a megtört virágon./Csak egy van ami a sírig vezet,/Szívünkben az örök emlékezet.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Soha nem felejtő feleséged Margit, fiad Attila, vejed Csaba és két unokád: Jázminka és Ádám.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett bátyám, HAJDÚ ZOLTÁN-JÓZSEF életének 83. évében elhunyt. Pihenése legyen nyugodt! Bánatos testvére Hajdú Gyula.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagybátyánktól, HAJDÚ JÓZSEF-ZOLTÁNTÓL, aki 83 évesen, hirtelen elhunyt. Nyugodjon békében. Hajdú Kata és családja, Hajdú Zoltán és családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, HAJDÚ JÓZSEF-ZOLTÁN életének 83. évében hirtelen elhunyt. Nyugodj békében! Feleséged Aurora.

*

Búcsúzom nagytatámtól, HAJDÚ JÓZSEF-ZOLTÁNTÓL, aki hirtelen 83 évesen elhunyt. Nyugodj békében! Unokád Mangra Zsolt és családja.

*

„Csendre int az élet minket, egy álom véget ért, neked otthonod az ég. Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert a szívünkben mélyen rejtettünk el.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, GÉCZI ROZÁLIÁRA (Belényes) halálnak 25. évfodulóján. Drága emlékét örökre megőrizzük. Bánatos családja.

*

„A függöny legördült,
A szerepnek vége,
Egy fehér madár száll az égre,
Száll-száll s angyallá változik,
Mert ő Istennel találkozik”.
Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább gyermek és testvér, Vurst Ilona 57 éves korában váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 18-án, délután 16 órakor lesz Tótteleken a Szent Kereszt Kápolnából. A menyország legyen örök jutalma. Bánatos édesanyja és testvérei.

*

„Látjuk a virágokat elhervadni és a leveleket lehullani, azonban a gyümölcsöt is látjuk megérni és új rügyeket fakadni. Az élet az élőkhöz tartozik, és aki él, annak készen kell állnia a változásra.” (Goethe)
KONRÁD SÁNDOR, BOROS ZSUZSANNA, STEINBINDER ZSUZSANNA, URS AURICA, DOBRESCU IOLANDA, POPOVICIU FLOAREA, PATROC SABINA, CHIRILA MARIA, POPA IOAN, BOBU ECATERINA, TARAU GHEORGHE. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, szomszédnak és ismerősnek, akik elkísérték utolsó útjára férjemet, BERINDEA SáNDORT és együtt éreztek mély fájdalmamban. Gyászoló felesége Éva.