Gyászhírek 2016. július 15.

Akt.:
Gyászhírek 2016. július 15.
Megrendülten és szomorú szívvel vettünk tudomást a kiváló színművész, jeles színházalapító, publicista és közéleti személyiség, tiszteletreméltó barátunk és eszmetársunk, VARGA VILMOS elhunytáról. A magyar színházművészet és közművelődés jelentős személyisége nehezen pótolható űrt hagyott maga után, emlékét szívünkben fogjuk hordozni. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Tőkés László európai képviselő irodájának munkatársai.

Fájó szívvel búcsúzunk Varga Vilmos barátunktól, családjával, szeretteivel és mindanyiunkkal, akik szegényebbek lettünk, legyen és maradjon Isten vigasztaló Szentlelke. Gavrucza Tibor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak VARGA VILMOS színművész elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Tuduka család.

*

Mélyen együtt érzek KISS TÖRÉK ILDIKÓVAL, szeretett férje, az emblematikus színművész,
VARGA VILMOS elhunyta miatt, aki felejthetetlen színházi élményekkel örvendeztette meg korosztályomat. Nyugodjon békében! Részvéttel: Pető Csilla.

*

Mélyen megrendít VARGA VILMOS színművészünk elvesztése, ezutáni hiánya. Művelődési életünkben egyik kőszikla volt a megmaradásért való kapaszkodásunkban. A fennvaló nyújtson békét szerettei mélységes fájdalmában. B. Elekes Ildikó.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 46 esztendős korában elhunyt a hőn szeretett gyermek, testvér és sógor, ifj. KÓTI ISTVÁN. Hamvait szombaton 14 órakor a hegyközcsatári temető kápolnájából helyezik örök nyugalomra. Örökké gyászolja édesanyja, testvérei, sógora és a családtagok.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, BARTA JULIANNA
(szül. LISZKA JULIÁNNA) méltósággal viselt, hosszú szenvedés és küzdelem után 71 évesen eltávozott az élők sorából. Búcsúztatása 2016.07.15-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szerető lánya és unokája.

*

Csodálatra méltó akarattal küzdött a betegségével, de sajnos nem tudott győzni. Szomorú szívvel búcsúznak BARTA JUTKÁTÓL volt kollégatársai a Május 1. Fürdőből. Nyugodjon békében. Szeretteidnek vigasztalást és erőt kívánunk a fájdalom elviseléséhez.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló gyermeknek és unokának az egész lépcsőház nevében BARTA JULIANA
(LISZKA) elvesztése miatti fájdalmában. Az egész B lépcsőház a Războieni utcai T4-es tömbházból.

*

Szomorúan búcsúzunk volt osztálytársnőnktől, BARTA JULIANNÁTÓL (szül. LISZKA). Emi és az 1965-ben végzett osztálytársai a XI. C-ből.

*

Hat éve üres az otthon. Hat éve üres a szívünk. Hat szomorú és fájdalommal teli év telt el, amióta a szerető férj, édesapa, após és nagyapa, ID. VLAD SÁNDOR örökre megpihent. Hiányodat nem enyhíti semmi, emléked örökre a szívünkben fog élni. Örökké bánatos felesége és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, HECZEGH IMRÉRE halálának első évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében. Örökké gyászoló feleséged, lányaid, vejed, 2 unokád.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a két júliusi napra, ami két éve történt, amikor itthagyott bennünket a szeretett unokaöccs, testvér, és nagybácsi, MÁRTHA JÓZSEF és MÁRTHA PÁL. Emléküket örökre megőrizzük szívünkben. Nővéretek Joli, unokahúgotok Joli.

*

Szomorú szívvel emlékezünk GAJDÓ GÉZÁRA halálának 2. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége, leányai, unokái, vejei és sógornője.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett nagybátyámra, KOMENDÁT JÁNOSRA, és feleségére, KOMENDÁT EMÍLIÁRA halála első, illetve második évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.
Bánatos unkahúguk Juci.

*

Szomorú szívvel tudatjuk kedves osztálytársnőnk, NÁDAI ISTVÁNNÉ (szül.t NAGY MÁRTA)
halálhírét. Az 1956-ban végzettek a X.A és X.B-ből.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága testvéremtől, KOVÁCS LÁSZLÓTÓL (Marghita, Tóti születésű), aki hosszan tartó betegség után örök nyugalomra tért. Szívünkben itt él emléke örökre, s ha látni akarunk, csak felnézünk az égre. Emléked legyen áldott és pihenésed csendes. Búcsúzik tőled testvéred Magdi, sógorod Zoli, lánya Magdika és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra és rokonra, CZÉGÉNYI SÁNDORRA (volt gyógyszerész) halálának 10. évfordulóján. Nyugodjon békében a feltámadás reményében. Tünde, Csilla, Zsolt, János.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, testvér, nagybácsi és vő, KÓHR SÁNDOR
72 évesen hirtelen elhunyt. Temetése július 15-én lesz a köröstarjáni kápolnából 14 órakor.
Gyászolják: felesége Elza, fia Zsolt, barátnője Madalina és anyósa.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és nagybácsi, KÓHR SÁNDOR életének 72. évében hirtelen elhunyt. Temetése július 15-én lesz a köröstarjáni kápolnából 14 órakor. Gyászolják: nővérei Ilonka és Marika, sógornői Julika és Marika családjaikkal együtt, és Nusi néni.

*

„Isten nem azért jött, hogy megszüntesse a szenvedést, nem is azért, hogy megmagyarázza azt, hanem azért, hogy jelenlétével elviselhetővé tegye.” (Paul Claudel) ONIŢA LUCREŢIA, ROMOCEA FLORIAN,
CIURE MARIA, BIHOREANU IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor utolsót dobbant szíved, immár 12 hosszú éve TAKÁCS TIBOR. „Múlnak az évek, de az emlékek élnek, s feledni azt nem tudjuk./Csöndes álmod felett az angyalok őrködjenek.” Fájó szívvel emlékszik feleséged, fiad, menyed, két unokád, testvéred, sógornőid és családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZILÁGYI JÁNOSRA halálának 30. évfordulóján. Emléked szívünkben örökké él! Szerető családod.

*

Fájdalommal tudatom, hogy drága nővérem, ÖZV. FÁBIÁN FERENCNÉ (szül. NAGY ICA, Nagyszalonta, Nagyváradon élt, volt varrónő) életének 74. évében június 21-én Örbottyánban – Magyarország – elhunyt. Temetése július 19-én, kedden 11 órakor a nagyváradi Rulikowski temetőben lesz, református szertartás szerint. Bánatos fia, menye, unokái és húga családjával.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama és anyós,
FÁBIÁN PIROSKA temetése 2016.07.16-án 15 órakor lesz a köröskisjenői kápolnából. Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, TÁRNOK LAJOSRA halálának harmadik évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/Szívünkbe őrizzük kedves emlékedet.” Emlékezik felesége, fia, lánya, veje és kicsi unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ID. HÓDOS ÁRPÁDRA
halálának első évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz! Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

„Életünkben minden évben eljön egy nap,/amely örökre fájó emlék marad.” Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra és a legdrágább gyermekre és unokára, ID. HARSÁNYI ZOLTÁNRA,
drága fiamra, IFJ. HARSÁNYI ZOLTÁNRA, és drága kis unokámra, HARSÁNYI HENRIETTÁRA.
Akik ismerték őket, áldozzanak egy percet emléküknek. Megemlékezés július 17-én a Bazilikában 11.30-tól. Özvegy Harsányi Ilona.

*

Fájó szívvel emlékezem a drága édesapára, nagyapára, apósra, MÁRTHA JÓZSEFRE. „Drága édesapám, ma 2 éve, hogy nem integet többé az elfáradt kezed,/nem dobog értünk jóságos szíved./Számunkra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz mint a csillagok.” Nyugodj békében! Lánya Mártika, unokája Kristófka, veje Robi, fia Attila, unokája Stefike.

*

Szívemben el nem múló fájdalommal emlékezem drága férjemre, MÁRTHA JÓZSEFRE. Ma 2 éve, hogy nem vagy már velem,/a mécses fényében rád várok, csak várok./Emléked tovább él bennem,/és mindent mi te voltál nekem, szívembe zárok,/nyújtván feléd kezem, de nem jön a felelet./Amíg élek, szívemből nem fogy a szeretet.” Nyugodj békében! Bánatos feleséged Irénke.

*

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesanya, testvér, nagymama, rokon, munkatárs, FÁBIÁN ILONA JULIÁNNA (ICA) életének 74. évében, 2016. június 21-én hosszas betegség után megtért az Úrhoz. Drága halottunk földi maradványait 2016. július 19-én, kedden 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint a Rulikowski temető városi kápolnájából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család.​

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, BURAI IMRÉRE halálának 2. évfordulóján. „Itthagytál mindent amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket szerettél, hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre.” Szerető családja.

*

Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. Nélküled már semmi nem olyan, mint régen, idézzük szavaid, tetteid, emléked, szerettünk, nem felejtünk Téged. Fájó szívvel emlékezünk LŐRINCZ VERONIKÁRA
(Biharszentjános), aki 6 hónapja távozott szeretteitől. Lelki üdvéért imádkozni fogunk vasárnap 12 órakor a biharszentjánosi katolikus templomban. Szerető családod.

*

Szomorúan búcsúzunk a testvértől, sógortól, nagybáttytól, KOVÁCS LÁSZLÓTÓL (szül. Tóti, margittai lakos), akinek emlékét szívünkben mindörökké megőrizzük. Nyugodj békében! Testvére Nagy Eta és férje Deni, Nagy Zoltán és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy ma van egy éve, hogy elhunyt a tisztelt, szeretett KŐSZEGI SÁNDOR, aki Biharlesen született és 72 évet élt összesen. Nyugodjál békében!
Gyászoló családja, felesége Magda és gyermekei, Sándor, János, Cristi, Péter és Attila és a két unokája Gergő és Edina-Jennifer.

*

Ma fejfád mellett/ Ég a gyertya./ Látjuk benne arcod/ Odafenn a messzeségben/Karod felénk nyújtod. Fájó szívvel emlékezünk a 14 éve elhunyt gyermekre, KÁDÁR TIBORRA (élt 30 évet). Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jön, mégis egyre várjuk, fájdalmunkat enyhíti, ha álmainkban látjuk. Emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra te soha meg nem haltál. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Bánatos szülei.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, DÁLNOKY IRÉN
(volt váradi lakos) 96 éves korában Sopronban elhunyt (Magyarország). Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél. Megpihenni tért két dolgos kezed, szeretünk és nem feledünk téged. Legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Temetése Nagyváradon egy későbbi időpontban. A gyászoló család.