Gyászhírek 2016. július 14.

Gyászhírek 2016. július 14.
Őszint részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak Varga Vilmos színművész elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Az RMDSZ Nagyváradi Szervezete.


Megrendülve értesültünk a kiváló színművész, a nagyszerű ember, a jó barát, az általunk nagyrabecsült
VARGA VILMOS váratlan haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak mély fájdalmában. Dérer Ferenc és családja.

*

Belső békét sugárzó lényével, „Szemfény vesztő” tudományával elhitette velünk, hogy még időtlen időkig velünk marad. Nem így lett! A fennvaló akaratában megnyugodva búcsúzunk VARGA VILMOS
színművésztől, és az embertől, megköszönve azt a 60 évet, amíg barátjának tekintett minket. Ittmaradt szeretteinek mérhetetlen fájdalmában osztozunk és vigasztalódásukért imádkozunk. Benedek László, Anna és Andrea.

*

Ma egy éve, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, ID. SZVEDOVICZ LÁSZLÓ örökre itthagyott bennünket. „Emlékeddel szívünkben maradtál,/Számunkra te soha meg nem haltál./Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,/sírodra szálljon áldás és nyugalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Nyugodj békében drága TATA! Bánatos családod.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BERINDEA ÉVÁNAK szeretett férje elhunyta miatt érzett fájdalmában.
A C3-as blokk lakói.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre és testvérre, ROSTÁS ISTVÁNRA (élt 41 évet) halálának 8. évfordulóján. Bánatos édesanyja és testvérei családjukkal.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, ROSTÁS ISTVÁNRA
(1967–2008) halálának 8. évfordulóján. Felesége Aranka és fia Botond.

*

Tisztelettel és szeretettel várjuk a Margittai Líceum 1966-ban végzett 11.C osztály öregdiákjait és hozzátartozóit az 50. érettségi találkozóra melyet 2016. július 16-án 12 órától tartunk a Margittai Strand vendéglőben. Ugyanakkor fájdalommal emlékezünk azokra, akik már nem ünnepelhetnek velünk:
SZABÓ BÉLA és TERDIC ÁGNES, osztályfőnökünkre, KERESTESSY JÁNOS, KERTÉSZ MAGDOLNA (SZÁNTÓ), KOVÁCS ISTVÁN, MIKÓ ZOLTÁN, PETRÁN ERZSÉBET (BLIZIK), PLYÁK PIROSKA (ORBÁN), SÓLYOM MELÁNIA, SÓS LÁSZLÓ, TAKÁCS MIHÁLY, TÓTH VINCE volt osztálytársakra, akiknek békés megnyugvást kívánunk az osztály nevében. A szervezők.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, BERINDEA ALEXANDRU 81 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése július 14-én, csütörtökön 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében. Örökké bánatos felesége Éva.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától és apóstól, BERINDEA SÁNDORTÓL. Szívünkben örökké élni fog. Lánya Marika és veje Zoli.

*

Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt. Szerető apa voltál, drága nagypapa. Bánatos családodnak most az őrangyala. Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesapától, BERINDEA ALEXANDRUTÓL. Lányai Babuci, Marici, unokája Dániel és vejei.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak ismerősöknek és jó szomszédoknak, ismerősüknek és jó szomszédoknak, akik szeretett halottunk, FILK RADU DAN temetésén részt vettek, koszorúikat és virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

„Elérkezik majd az óra, amikor a sírból mindnyájan meghallják az Isten fia szavát, és eljönnek az életre.”
BARTA JULIÁNNA, KOHR SÁNDOR, MAGULEAN NULE, BIRTA IOAN, BUNGAU FLORIAN,
DUNSOARA ELENA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorúan búcsúzom a jó baráttól és felejthetetlen, csodálatos színésztől, VARGA VILMOSTÓL,
akinek emlékét szívemben mindörökké megőrzöm. Nagyon együtt érzek veled Ildikó! Dr. Péter Ildikó.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk, SZALÁRDI JÁNOS (Szalárd) 80 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 14-én 14 órakor a szalárdi református temető kápolnájából. A gyászoló család.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk a hat éve elhunyt, szeretett édesapára, apósra és nagyapára,
KOVÁCS SÁNDORRA (szül. Pályi, püspöki lakos). „Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben, szerényen, drága lelked nyugodjon békében! Letesszük sírodra virágaink csokrát, örökös álmodért elmondunk egy imát. Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál a jóság és szeretet. Minden virág beszél amit a sírodra teszünk, elmondja neked, hogy mennyire szerettünk. Hiába teszünk rád virágot, eltemettük veled az egész világot!” Emléked örökké megőrizzük szívünkben! Szerető fiad Sanyi, menyed Jutka és unokáid Sanyika, Patrick és Denisa.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, KOVÁCS SÁNDORRA (szül. Pályi, püspöki lakos) akinek ma 6 éve, hogy életének 56. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled.” Gyászolják felesége Piroska, fia Józsi és barátnője Krisztina, lánya Pirike és barátja Roland.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett édesanyánktól, a nagymamától, ID. ABRUDAN GHIZELÁTÓL
(szül. BERECZKI), aki életének 77. évében elhunyt. Temetése július 15-én 14 órakor a szalontai temetőben. Szerető családja.