Gyászhírek 2016. július 13.

Gyászhírek 2016. július 13.
Drága, egyetlen gyermekünk, CSATÁRI ÉVIKE egy titokzatos mosollyal az itthagyott képeken, 23 éve elindult a végtelenbe. Az emlékezés útján követjük őt, míg találkozunk. Anya és apa.

Megtört szívvel tudatom, hogy élettársam, FILK DAN RADU életének 62. évében súlyos betegségben elhunyt. Temetése július 13-án a Frenţiu kápolnából 13 órakor. Szerető élettársa Juci.

*

Szomorúan búcsúzunk FILK DAN RADUTÓL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gabi, Csilla, Andrea és családja.

*

Drága ÉVIKE, szívünk teljes szeretetével állunk melletted kedves férjed, BERINDEA SÁNDOR
halálakor érzett fájdalmadban. Ili és családja.

*

A mai napon is éppen olyan mély fájdalommal és szomorúsággal emlékezünk arra a napra, amikor ma 13 éve a szeretett, tisztelt és felejthetetlen, drága, jó édesapa, nagyapa, SZALAVETZ BÉLA 84 éves korában eltávozott az élők soraiból itthagyva szerető és imádott családját. Már nem ölel át óvó és gondoskodó karjaival és őrző tekintettel. Emléke legyen áldott, pihenése békés. Emlékeznek rá: fia, lánya, menye, veje, unokái és kicsi dédunokája, aki már nem ismerhette.

*

„Te nem haltál meg, hanem csak lenyugodtál, mint a nap, mi nem úgy gyászolunk téged, mint akit elveszítettünk, hanem mint, aki elrejtőzött előlünk.” BERINDEA SÁNDOR, MILAN SORIN MARIUS,
CION FLORIAN, CIARNAU IOAN, NEAGA ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Kegyelettel emlékezünk a drága férjre, szerető édesapára, nagyapára, apósra, PRINYI ÁDÁMRA,
aki hat hónapja távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető felesége, gyermekei, menyei, vejei és unokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, testvérre és rokonra,
LŐRINCZY IRÉNKÉRE (a Mezőgazdasági Bank volt dolgozójára), aki 16 éve távozott közülünk. „Ahogy telnek az évek, egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék./Szívünkben őrizzük emlékét.” Szertő családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki ILDIKÓNAK és ZSOMBORNAK VARGA VILMOS,
a szeretett férj és édesapa eltávozása miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. Dr. Dull József és felesége.

*

Megrendüléssel értesültünk kiváló barátunk, VARGA VILMOS színművész elhunytáról. Áldott emlékét megőrizzük, őszinte részvetünk a gyászoló családnak. A Lászlóffy család.

*

Megrendült szívvel búcsúzunk VILI barátunktól, őszinte részvétünk a családnak. Megnyugvást kívánunk ILDIKÓNAK és ZSOMBINAK. A Dobos család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak Varga Vilmos színművész elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetése és munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzom VARGA VILMOSTÓL, akitől annyi szépet kaptunk lelkünkben. ILDIKÓ e nehéz fájdalmadban melletted vagyunk. Nyugodjon békében! Jobbágy Ilona.

*

„Ha emlegettek, köztetek leszek,/Ha imádkoztok, veletek vagyok,/Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) Nagyon szomorú 15 év telt el, amióta a szeretett rokon, BUKVAI NAGY ÁGNES itthagyta szeretteit. Emléked bánatos szívünkben örökké élni fog.
Szomorú szívvel emlékezik Tubi.

*

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen./Rég nem dobban családjáért,/messze vitted Istenem./Telnek hónapok, múlnak évek,/Akik szerettek nem felednek Téged!” Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a szerető gyermekre, édesanyára, feleségre, anyósra, nagymamára, BUKVAI NAGY ÁGNESRE halálának 15. évfordulóján. Áldott legyen a föld amelyben pihen! Örökké siratja özvegy édesanyja, férje, leánya, veje és annak családja, valamint két unokája Zsófika és Évike.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a hat hónapja elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagytatára,
ID. FEHÉR IMRÉRE (Hegyközpályi). Szomorú az út mely sírodhoz vezet,/Hol megpihent a te jóságos szíved./Bennünk örökké élsz egy életen át./Odafentről vigyázol reánk./Ha könnycsepp gördül arcunkon, az azért van,/mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Örökké bánatos felesége lánya, fia, veje, menye, unokái: Dávid és Jázmin.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, közeli és távoli ismerősöknek, akik a szeretett KISS MAGDOLNA KLÁRA temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak VARGA VILMOS színművész elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, nyugvása békés! A Premontrei Öregdiákok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, EGYED JÁNOSRA (1937–2016), aki 6 hónapja 78 éves korában örökre itthagyott minket. Nyugodjon békében! Szerető, bánatos családja.

*

Megdöbbenéssel értesültünk VARGA VILMOS színművész hirtelen haláláról. Őszinte részvétemet fejezem ki gyermekkori barátomnak, ZSOMBINAK és édesanyjának, ILDIKÓNAK. Osztozom fájdalmukban. A Villányi és Cseke család nevében, Villányi Zoli.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk és sógor, BUSTYE LÁSZLÓ 70 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, július 13-án 11 órakor a városi kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle: Baby és családja, Katyka és családja, Sanyika és családja, valamint sógornője Joli.

*

„Áldjad a jó Istent, ki megálda téged, adván őreidül szerető szüléket.” (Arany János) Sok szép emlékkel a szívünkben, örök szeretettel, de megtört lélekkel emlékezünk a felejthetetlen, drága, jó szülőkre, csodálatos nagyszülőkre haláluk szomorú évfordulóján. Az Édesapára, Apósra és Nagyapára, CSÁKI SÁNDORRA (élt 69 évet) halálának 22. évfordulóján, az Édesanyára, Anyósra és Nagymamára,
CSÁKI SÁNDORNÉRA (szül. SZILÁGYI ETELKA, élt 81 évet), aki közel hat hónapja távozott közülünk. Hiányuk pótolhatatlan, csöndes álmuk felett őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjanak békében.
Fájó szívvel emlékezik szerető leányuk Ibolya, vejük Ernő, unokáik János, Sándor és István párjaikkal.

*

Hét hosszú év telt el, hogy hirtelen eltávoztál közülünk. Soha nem feledünk TILGER ISTVÁN. Azóta is sirat édesanyád. Feleséged, fiad, testvéred, sógornőid, sógorod, keresztlányod, unokaöcséid és barátaid emléked örökké őrzik. Szíveinkben örök a gyász és a fájdalom.