Gyászhírek 2016. július 11.

Gyászhírek 2016. július 11.
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától és apóstól, Held Péter élesdi mérnöktől, aki 75 éves korában, rövid szenvedés után eltávozott. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Utolsó útjára kedden, július 12-én 11 órakor kísérjük a Zsidó Neológ Temetőben. A gyászoló család: felesége, Erzsébet, fia Ottó, lányai Marika férjével, Jancsival, Éva férjével, Ferivel, valamint unokái Mónika, Norbika és dédunokája, Ákos.


Szomorú szívvel emlékezünk ID. RENGE LAJOSRA (Bors) halálának 4. évfordulóján. „Sírj csak hegedű, sírd el utoljára,/Vigyél egy üzenetet át a másvilágba./Sírj csak hegedű, szólj a síron túlra,/Hogy hallja-e akinek szól, a jó Isten tudja.” Szerető feleséged és családod.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága szerettünkre, JAKAB ISTVÁNNÉRA (Hegyközpályi), akit 19 éve már, hogy elveszítettünk. Emlékét szívünkben megőrizzük! Nyugodjon békében! Férje István, leánya Ági, veje Imi, unokája István, felesége Adriana.

*

Szomorú szívvel emlékezünk PUSZTAI JÁNOSRA halálának hetedik évfordulóján. Örökké bánatos családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra és nagymamára, ÖZV. MÁTÉ ERZSÉBETRE (szül. Vajna Erzsébet, Kügypuszta), aki ma egy éve adta vissza lelkét Teremtő Urának. Családja iránti önzetlen munkája és szeretete örökké velünk marad.
„Hiányoznak anyukám a szép vasárnapok,
a csöndes ölelések, a halk panasz-szavak,
és hiányoznak azok a nagy beszélgetések,
melyek oly sokszor félbe maradtak.
Hiányzik aggódó és szelíd féltésed,
mely minden egyes lépésemnél tudatta velem,
hogy van még, aki óv, s van, ki rám vigyáz,
ebben a keserűséggel telt röpke életben.
Hiányzik anyukám könnyel telt szemed,
mely sok fájdalmas búcsúzásnál elárulta azt,
hogy eljön az a nap, mikor bárhogy sietek,
nem lesz már ki reám vár a meszelt gang alatt…”
(Kun Magdolna – Szép vasárnapok) Drága emléke örökké élni fog szerető szívünkben. Lánya Babi, fiai Lali és Zsolti, menyei Icuka és Mariana, unokái Dávid, Jácint, Dominik és Barbara.

*

„A jósagos Isten vezesse be őket a mennyei hazába!” KIS MAGDOLNA-KLÁRA, RÁCZ LÁSZLÓ,
FILC DAN-RADU, RACOLTA MARIA, POPOVICI GAVRIL, TRIPP AUGUSTIN-IOAN, RIGANI CONSTANTIN-ALEXANDRU-EMANOIL, CODILA VIORICA, ABRUDAN GIZELA. Részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy türelemmel viselt szenvedés után RÁCZ LÁSZLÓ 75 éves korában csendesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 12-én 14 órakor a biharpüspöki temetőben.
Gyászolják gyermekei: Marika, Anikó, Lackó, unokái, sógornői és sógorai.

*

Lelkünkben mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a drága, jó leány, anya, anyós, testvér, nagynéni,
KIS MAGDOLNA-KLÁRA életének 55. évében örök nyugalomra tért. Drága halottunktól 2016. július 11-én 15 órakor búcsúzunk a nagyváradi temetőben a Steinberger kápolnából.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.
(Kosztolányi Dezső)
A gyászoló család.

*

Az ő szíve megpihent, a mienk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik. Kedves Máté és Andrea, veletek vagyunk mély gyászotokban a drága édesanya, anyós, KIS MAGDOLNA korai elvesztése miatt. Pihenése legyen csendes! Katykó, András, Bandiusz és családja.

*

Mély együttérzésemet fejezem ki volt feleségem családjának és egyetlen gyermekünknek, szeretett édesanyja, KIS MAGDOLNA-KLÁRA elvesztése miatt. Sándor Mihály (Öcsi).

*

Őszinte részvétünket nyilvanítjuk Juci néninek, Atyai Gabriellának és családjuknak a szeretett
DAN FILC elhunyta alkalmából. Ridy Ildikó és családja.