Gyászhírek 2016. július 1.

Gyászhírek 2016. július 1.
Fájó szívvel emlékezünk a 25 éve elhunyt FRENKEL MÁRIÁRA (szül. MOLNÁR). Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos családja.


A boldog Feltámadás reménye alapján búcsúzunk CSETE JULIÁNNÁTÓL. A Sipos, Váradi és Gergely család.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAPP LÁSZLÓ JÓZSEF
agrármérnök az Avântul gyár gazdasági igazgatója 2016.06.20-án, életének 89. évében váratlanul elhunyt. Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója 2016.07.13-án 13 órától lesz Budapesten a Fiumei Úti Sírkert szóró parcellában (VIII Ker. Fiumei út 16.). Egy szál virággal búcsúztassuk. Drága emléke szívünkben él! Nővére Emília, lányai Évi és Mariann.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 6 hónapja elhunyt szeretett gyermekre, édesapára, férjre, testvérre, sógorra és jó barátra, HOFFMAN RICHARD ROLANDRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezem drága fiamra, IFJ. IVANON ALEXANDRU-SANYIKÁRA, aki 1 éve elment tőlem Teremtőjéhez. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Összetört szívű édesanyád, valamint Andi és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 13 éve elhunyt drága gyermekre, feleségre, édesanyára, nagymamára, SZONDI JUTKÁRA (szül. SINKA). „Bús a temető csendes susogása, oda megyünk hozzád,/Ez maradt már hátra./Virágot viszünk néma sírodra,/De téged sajnos nem hozhatunk vissza./Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled./Megállt a szív, mely élni vágyott,/Pihen két kezed, mely dolgozni imádott./Két kezed munkáját mindenütt látjuk,/Emléked még élünk, szívünkbe zárjuk./Hogy egy drága gyermek, feleség, édesanya, nagymama, milyen drága kincs,/Csak az tudja, akinek már nincs./Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/Isten áldja meg az emlékedet.” Emlékezik rá bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak unokabátyám, PAPP LÁSZLÓ
(agrármérnök, volt szöllősi lakos) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az unokatestvérek, Ridy József és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek és jó szomszédoknak, akik szeretett halottunk, KAKÓCZ ZSIGMOND temetésén részt vettek, koszorúikat és virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló PÉK családnak a szeretett édesanya és nagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Limtex Kft. szabászata.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett édesanyám, CSETE JULIÁNNA (Nagyszalonta) temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Lánya Vas Julika és veje Sanyi.

*

„Az élet vándorbotját letettem,
Nem fáj többé a földi gyötrelem.
Mert hozzám hajolt a szeretet,
És magához vette fáradt lelkemet.”
Fájó szívvel tdatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagypapa, ID. KÓR IMRE életének 70. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2016. július 1-jén 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászoló felesége Marika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki sógornőnknek és családjának, PÉK JOLÁNNAK édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Ica, Pista és az ifjú Pék család.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, ID. KÓR IMRÉTŐL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle bánatos lánya Annamária és veje Laci.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától és nagytatától, ID. KÓR IMRÉTŐL, aki életének 70. évében búcsú nélkül itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia Imike, menye Marika és unokája Gabika, Tamás és Renáta.

*

„Minden mulandó ezen a világon,
Mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
Szívünkben az örök emlékezet.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, VARGA EDITHRE
(szül. PÉTER) halálának 7. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Édesanyád, húgod Ildikó és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki kollégáinknak, PÉK JOLIKÁNAK és GYUSZINAK ezekben a nehéz percekben a szeretett édesanya és anyós eltávozása miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében! A Limtex cég vezetősége és munkaközössége.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága testvérre, GYÖRKI ÁRPÁDRA (volt biharfélegyházi lakos), aki 2 éve váratlanul örökre itthagyott bennünket. Míg éltél, nagyon szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk! Bánatos testvéred István, sógornőd Irén és unokaöcséd Laci és felesége.

*

Megrendülve tudatjuk, hogy a drága nagymama és dédnagymama, ÖZV. SZŰCS MARGIT életének 94. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. „Lehullott a levél, mert elhagyta az ágát, megpihent édes nagymamám, aki nagyon szerette családját. Bánatában hagyta itt otthonát és csorgó könnyzuhatagban bánatos családját. Ő fent a mennyből szomorúan tekint le ránk, mert mi itt maradtunk árván.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos unokája Aliz, élettársa Laci és dédunokája Orlando.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szerető édesanyám, ÖZV. SZŰCS MARGIT (szül. SZILÁGYI)
életének 94. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése a városi kápolnától július 1-jén 15 órakor. „Elcsitult a szív, mely értem dobogott, megpihent a kéz, mely értem dolgozott. Számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Ahova elmentél, jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél. Drága, jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám, s én megköszönöm, hogy ő lehetett az én szerető édesanyám.” Örökké bánatos lánya Jolika és veje Gyuszi.