Gyászhírek 2016. január 8.

Akt.:
Gyászhírek 2016. január 8.
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt./Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala.” Megdöbbenten búcsúzunk szeretett tanítványomtól, osztálytársamtól, KOVÁCS-ISTOK CSABÁTÓL. Részvétünket nyílvánítjuk az egész családnak. Volt osztályfőnöknője Jámbor Erzsébet és lánya Tünde.


Megrendülten értesültünk a szeretett KOVÁCS ISTOK CSABA korai elhunytáról. Együttérzéssel és őszinte részvéttel osztozunk a család nagy fájdalmában. Barátja Kincses László, idősebb Kincses Ferenc és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak KOVÁCS-ISTOK CSABA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Miki és Erika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS ERIKÁNAK és családjának szerettük, KOVÁCS CSABA
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Papp György és családja Hegyközpályiból.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/ pihen a kéz, mely értünk dolgozott./ Számunkra Te sosem leszel halott,/ örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Mély fájdalommal és összetört szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, BEKŐ MÁRIA ny. tanítónő 88. életévében hirtelen elhunyt. Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BEKŐ ILONA barátnőnknek és családjának a drága édesanya, nagymama és dédnagymama,BEKŐ MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke öröké megőrizzük. Rácz István és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki keresztanyámnak BEKŐ ILONÁNAK és barátomnak JÓSA TAMÁSNAK a szeretett édesanya és nagymama, BEKŐ MÁRIA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak. Ifj. Rácz István.

*

Ezen a számunkra szomorú napon 31 évvel ezelőtt hagyta itt szeretteit FARKAS FERENCZ (COOP MUNCA). Amikor a családod, fiad boldogságáért itthagytad szülővárosod, barátaidat, nem tudtad, hogy mint annyi minden más az életben, ez sem fog sikerülni. Halálod nagy űrt hagyott magad után. Te ott nyugszol, de a szíved itt él közöttünk, akik ismertek és szerettek. Isten örködjön pihenésed felett.
Húgod Annamária.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre, rokonra, SARKADI IRÉNRE (szül. KISS), aki már 20 éve nincs közöttünk. Hiányát nem pótolhatja senki, emlékét míg élünk, szívünkben őrizzük. Bánatos családja.

*

Szeretettel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, JUHÁSZ JÁNOSRA halálának 10. évfordulóján. „Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/szívünkben örökre megmarad emléked.” Felesége Olga, lánya Ildikó.

*

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik mellettünk voltak és velünk együtt kísérték végső útjára imádott édesapámat, a férjet, NAGY BÉLÁT január 2-án, Szalárdon. Az örökké bánatos Nagy család: Andi, Ibi és Bözsike.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága, jó testvérünkre, az édesanyára, nagymamára és rokonra, KISS MARGITRA (szül. NAGY) halálának második évfordulóján. A jó Isten őrködjön pihenésed felett! Az örökké bánatos család.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezem távozásodra, 3 hónap után SZEBENI JÓZSEF.
„Elhagytál engemet, akit szerettél,/itthagytál mindent amiért küzdöttél./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/nem vagy feledve,/szívemben örökre megmaradsz./Fájdalmamat nem enyhíti az idő múlása,/Legyen sírodon Isten áldása!” Felesége Szebeni Erzsébet.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a két éve elhunyt SZABÓ BALÁZSRA. Szerető családja, akik soha nem felejtik el.

*

Szomorú öt év telt el azóta, hogy drága édesanyám, SZARKA ILONA jóságos szíve örökre megpihent. Szívemben fájdalommal és örökké tartó szeretettel emlékezem reá. „Olyan szomorú nélküled lenni,/téged mindenütt hiába keresni,/téged várni, ki nem jössz többé,/szeretni foglak mindörökké./A sors reád sok küzdelmet és szenvedést adott./Legyen pihenésed Istenben nyugodt!” Bánatos lánya Icu.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédinagymamára,
HORVÁTH MARGITRA, aki már 8 éve nincs szeretett családjával. Drága emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Lánya Margit és családja, fia Feri és családja.

*

„Az Úrtól kapunk sok bátorítást: akik bízik benne, lesz újra találkozás.” MAJOROS JÓZSEF, SÁNDOR IMRE, BOKA KATALIN, GREC ELENA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FRŐLICH JÁNOS életének 94. évében, 2015. december 24-én elment közülünk. Búcsúztatását Budapesten a IX. kerületi Bakáts-téri templomban 2016. január 15-én 16 órakor tartjuk. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében.
A Hilgert család.

*

Halálának 15. évfordulóján emlékezünk FERENCZI ANNA MÁRIÁRA (szül. Kakas, Margitta) Soha el nem felejtünk, szívünkben örökké élni fogsz! „Számunkra Te sohasem leszel halott,/ Örökké élni fogsz mint a csillagok./ Drága, jó szívét, két dolgos kezét,/ Áld meg Atyám,/ S, mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi/ édesanyánk!” Férjed és fiaid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, LAKATOS JÓZSEFRE
(szül. Szentjobbon). „Hat éve megpihent egy drága, jóságos szív, mely azóta a sírjához hív. / Kegyetlen fordulat szakított el tőle, de egy végtelen szeretet összeköt örökre.” Megemlékező szentmise vasárnap 17 órától a Szent László-templomban. Az örökké bánatos család.

*

Fájdalommal emlékezem drága feleségemre, ZBORAY ERZSÉBETRE (szül. HOFFMAN), aki egy éve, 77 évesen elhunyt. Emlékét szeretettel őrzöm, amíg élek. Bánatos férje József.

*

Fájó és megtört szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagytatára, BOGOSI TIBORRA,
aki 11 éve búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Örökké bánatos felesége, fia, lánya és unokája.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS ISTÓK ERIKÁNAK és DÁVIDNAK a szeretett férj, apa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Hoffman Robi, Andi és Dávid.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédmamára,
TASI ERZSÉBETRE (szül. SZABÓ) halálának 5. évfordulóján. Legyen áldott emléke! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették BOKA KATALINT, hogy életének 68. évében elhunyt. Temetése január 11-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló húga Juliánna, keresztfia Sándor és a Szabó család.

*

Fájdalomtól könnyes szemmel búcsúzunk szeretett rokonainktól, SÁNDOR IMRÉTŐL és MAJOROS JÓZSEFTŐL, akik tragikus körülmények között távoztak az élők sorából. Fájó szívvel búcsúznak tőlük: Sándor Magda, Magdi, Józsi és Biánka.