Gyászhírek 2016. január 6.

Gyászhírek 2016. január 6.
,,Isten megjándékozta a népes Bonis és Berecz családot Juliannával, aki 1927-ben született Mezőtelegden. Isten továbbvezette életútját Pósalakára, és itt otthonra talált. Gyászolja Pósalaka református egyházközsége és mindazok, akiknek emlékében kitörölhetetlenül él elhunyt nőtestvérünk, Berecz Juliánna. Isten bőséges vígasztalása legyen a gyászoló családdal. Pósalaka református egyházközsége.


Őszinte részvétem fejezem ki a gyászoló családnak BERECZ JULIANNA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Roatis Valeria.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra és nagytatára, SZÁSZ FERENCRE, aki most egy éve távozott közülünk. „Egy gyertya most érted égjen,/ki fent laksz a magas égben,/ki vigyázol ránk onnan fentről,/s a lelkünkhöz szólsz a végtelenből./Sírod előtt áll egész családod,/pihenj békében, legyen szép az álmod.” Szerető feleséged, fiad, menyed és unokád.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, KOHR IMRÉRE (Köröstarján),
aki 4 éve hagyott itt bennünket. Egy téli napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, elmentél. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Feleséged, lányod, vejed, unokád Eszter.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, KONDOR KATALIN ma 6 hónapja megpihent. Örök világosságban, békességben nyugodj. Emléked szívünkben örökké megőrizzük.
Fia Zoltán, menye Ildikó, unokái Zoltán és Norbert.

*

„Ezüstös haja felhőkön át leng / Barázdált arca a fényen át dereng / Töpörödött teste óriássá nő / Hálám iránta soha nem szűnő.” Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, FACSAR ESZTERRE halálának 20 évfordulóján. Szerettei.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, sógorra, nagyapára és nagybácsira, GHITEA SÁNDORRA (volt vasöntő), aki 18 éve hagyott itt bennünket. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Ez a gyertya érted égjen, ki fent vagy a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Szerető feleséged, lányaid, vejeid, sógorod, sógornőd, két unokád és unokahúgod.

*

Korai halálod, hiábavaló küzdelmed megtörte szívünket. Drága barátunk, Hoffman Richárd Roland
emléked örökké szívünkben őrizzük. „Küzdöttél, de már nem lehet,/ Csend ölel át és szeretet./ Csak az hal meg, kit felednek,/ Örökké él, kit igazán szeretnek.” Nyugodj békében, drága ROLI! Mély együttérzésünket fejezzük ki bánatos feleségének Katinak, szeretett lányának Ingridnek és drága édesanyjának. Székely Lajos és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvéremtől, HOFFMAN RICHÁRD ROLANDTÓL, és őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Hoffmann Ildi és családja, Németországból.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki HOFFMAN RICHARD családjának, édesanyának, testvéreinek és azok családjainak a drága férj, apa, fiú és testvér elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Örökké szeretettel fogunk emlékezni rá. Nyugodjon békében! Mavrodoglu Ildikó és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló HOFFMAN családnak szerettük, HOFFMAN ROLAND
elhunyta miatt érzett fájdalmában. Búcsúzik tőle id. Purda Zoltán és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki barátainknak HOFFMAN RÓBERTNEK és családjának a szeretett testvér, HOFFMAN ROLAND elvesztése miatt. Krizsán Tibor és családja.

*

Megrendülten értesültünk szeretett barátunk, HOFFMAN ROLAND korai elhunytáról. Együtt érzünk a gyászoló családdal. Nyugodjon békében. A Pál és Kis család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a bánatos családnak HOFFMAN ROLAND (ROLI) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Egy rendkívül tisztességes ember voltál, örökké emlékezünk rád. Pardek István és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HOFFMAN KATÁNAK és családjának a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Az RMDSZ Nagyváradi Frakciója.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, testvér, SKRIPEK VERONIKA (GIZA, élt 64 évet) hosszú betegség után eltávozott közülünk. Temetése január 6-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. „Istenem, köszönjük, hogy a miénk volt, és még az is marad, mert aki szerettei szívében tovább él, nem halt meg, csak távol van.” A gyászoló család.

*

„Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itthagytál. Hiába várunk vissza, tőbbé nem jössz már.” OLAR NICOLAE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a EGYEDI családnak EGYEDI ELEMÉR elhunyta miatt. Miskolczy Lajos és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, BERECZ IULIANA 88 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2016. január 6-án 13 órakor Pósalakán (131. szám). Bánatos testvére Maria és sógora Pali.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, SZABÓ LAJOSRA (Biharpüspöki),
aki 4 éve hagyott itt bennünket. „Egy téli napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, elmentél. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.” Felesége, lánya, fia, veje, menye és unokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és dédnagymamánk, MOLDOVAN ALICE (LICI) 86 éves korában elhunyt. Temetése ma 11 órakor a városi ravatalozóból. Pihenése legyen csendes! Szerető családja.