Gyászhírek 2016. január 4.

Gyászhírek 2016. január 4.
Ma hat éve, hogy szerettünk, OKOS ILONA (Vajda) örökre megpihent. „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/pihen a két kezed, mely értünk dolgozott./Számunkra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Gyászoló családod.

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk NAGY JENŐRE (Biharpüspöki), aki egy éve, január 4-én hagyott itt bennünket. „Imádta családját, mindenkit szeretett,/mindenki számára példakép lehetett./Dolgozni imádott és mindenkin segített,/a jó Isten őrködjön pihenése felett.” Emlékezik rád feleséged Erzsike, kivel boldogságban éltél, lányod, kit becsülettel neveltél, s kiket nagyon szerettél: vejed István, unokáid István, felesége Csilla és dédunokád Kristóf.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, id. DARABONT SÁNDORRA,
aki 6 éve hagyott itt bennünket. „Egy téli napon életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, elmentél./A fájdalmat leírni nem lehet,/csak letörölni a könnyeket./Könnyes az út mely sírodhoz vezet./Isten őrködjön pihenésed felett.” Felesége, lánya, fia, menye, unokái.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezem édesanyámra, KEREZSI MARGITRA (Síter) halálának 9. évfordulóján. „Virágot viszek egy néma sírra,/de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./Kérlek édesanyám, nyújtsd felém kezed,/csak még egyszer halljam a dobogó szíved./Csendes a temető, nem jön felelet,/arcomat mossák a keserű könnyek./Egy a remény, mely éltet és vezet,/hogy egyszer még találkozom veled.” Emléked örökké őrzi lányod, Manyi.

*

Tizennyolc éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, édesanya, anyós, nagymama,
MAKOVÉ LÍVIA (LILI) örökre itthagyott bennünket. „Megpihent a szív, mely értünk dobogott,/ megpihent a kéz, mely értünk dolgozott./Könnyeink peregnek ha rád gondolunk,/éjjel-nappal érted imádkozunk./Könnyes az út amely sírodhoz vezet,/Isten őrködjön pihenésed felett.” Örökké bánatos férje, fia, menye és drága unokája.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szüleinkre, NAGY IRÉNRE (szül. TALLÓDI, 1 éve)
NAGY SÁNDORRA (5 éve). „Bús a temető csendes suttogása,/ma kimegyünk hozzátok, ez maradt számunkra./Pihentek a sírban, örökre csendesen,/elfeledni titeket nem fogunk sohasem.”
Szerető lányotok Inci, fiatok Sanyika és annak családjai.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk drága szüleinkre, id. GALI ANDRÁSRA, aki január 2-án volt 20 éve, és GALI IRMÁRA (Szentmiklósi, Érmihályfalva), aki 2016. szeptember 14-én lesz 20 éve, hogy itthagytak minket. Fiaik András és Sándor, menyeik Marika, Emi, unokáik Levente és Csabi és azok feleségei Timi és Júlia.

*

„Szomorú szívvel emlékezem arra ki nincs közöttünk,/talán lelke röppen itt fölöttünk./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/szívemben örök a fájdalom és a szeretet.” Soha el nem múló gyásszal emlékezem férjemre, SZŐLLŐSY LÁSZLÓRA (VENYIGE), aki ma 2 éve távozott az élők sorából. „Pihenj drága szív, megszűntél dobogni,/kedves arcodat nem tudom feledni./Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/áldja meg az Isten drága emlékedet. Emlékszik rád bánatos feleséged Irénke.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára és dédnagymamára,
SZÉL ERZSÉBETRE halálának 6. évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké él. Bánatos családja.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal, de a jó Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, após, nagyapa, szeretett rokon, DÓCZI SÁNDOR (Mezőtelegd, élt 68 évet) december 31-én búcsút intett a földi létnek. Utolsó útjára január 2-án kísértük. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoztak és bármilyen formában mellettünk álltak az elválás nehéz óráiban, ugyanakkor elnézést kérünk azoktól, akiket nem sikerült időben értesítenünk. A gyászoló család.

*

Temethet a halál, pusztíthat a vízözön,/ Te itt élsz a szívemben és ezt köszönöm. SZABÓ LÁSZLÓ-LAJOS, BOTT ISTVÁN, MALITZA FLORIAN, SASU MIRCEA, PETRITA IOAN, BUZAS FLORIN,
JUNE IOAN, BACRAU IRINA, PENYAC IULIANA, URSADAN IOAN, BONDICI MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megtőrt, fájó szívvel tudatom, hogy január 1-jén szeretett férjem, BOTT ISTVÁN (PITYU) rövid szenvedés után 76 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvait egy későbbi időpontban helyezzük örök nyugalomba. Nyugodjon békében! Bánatos felesége Ildikó.

*

Az Úr akaratát elfogadva, de fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, édesapa, após, nagyapa, dédapa, testvér és rokon, TOLVAJ JÓZSEF
(Hegyközszentmiklós) életének 83. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 5-én, kedden du. 14 órakor a hegyközszentmiklósi ravatalozóból. Havran Ágnes.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak az apatárs, TOLVAJ JÓZSEF
(Hegyközszentmiklós) elhunyta miatt. Nyugodjon békében! Id. Havran Gábor és családja.

*

Hogy egy szülő milyen drága kincs,
Azt csak az tudja, akinek már nincs.
Ma hat hete annak a szomorú napnak, hogy örökre elhagyott bennünket a drága, jó édesanya, nagymama, dédmama, anyós, özv. MITRA MÁRIA (szül. Mraz, Mezőbikács, élt 95 évet).
Egy jajszó, annyit sem mondtál,
Bármit hozott a sors, nem panaszkodtál,
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk.
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Már nincs kit köszöntsünk a szülinapodon, január 29-én. Emléke legyen áldott! Szomorú szívvel gyászol egyetlen lányod Marika és a család.