Gyászhírek 2016. január 29.

Gyászhírek 2016. január 29.
Szívünkben hálával és szeretettel emlékezünk a hat éve elhunyt NAGY GÁSPÁRRA. „A múltba visszanézve, valami fáj,/ valakit keresünk, aki nincs már./Az élet csendesen megy tovább,/ de a fájó emlék elkísér egy életen át.” Szerető családja, felesége Ilona, fiai Gazsó és Csaba, menyei és unokái Zsolti és Ákos.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak Nagy István (volt órás) halála miatt.
A Tuduka család.

*

Szomorú 7 év telt amióta utolsó útjára kísértük drága szerettünket, POLÁSZ JÓZSEFET. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. Megtölteni boldogsággal családod életét. Pihenj csendesen, ahol nincs könny és fájdalom, mi soha nem feledünk, míg élünk a világon. Örökre velünk leszel. Bánatos felesége, gyermekei Dávid, Edina és vőlegénye Levente.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. BARCSA GYULÁRA (Nyüved) halálának 7. évfordulóján. A bánatos család.

*

Ma 10 éve annak a szomorú napnak, hogy szeretett anya, nagymama és dédi, BARTÓK ERZSÉBET
itthagyott minket. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretteik, BLÁZ JÓZSEF és BLÁZ EDITH
elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Pénzes Géza és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, BORDÁS ZOLTÁN életének 76. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése szombaton, január 30-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléked szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak: fia Laszló, menye Katalin-Tünde, és unokája Lóránt.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett BORDÁS ZOLTÁNTÓL, aki életének 76. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik nászasszonya Juliána és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BORDÁS LÁSZLÓNAK és családjának a szeretett édesapa,
BORDÁS ZOLTÁN elvesztése miatti érzett mély fájdalmukban. A Demián család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, ID. KOCSIS TIBOR (nyugalmazott agrármérnök)
életének 80. évében hirtelen, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton, január 30-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Bánatos felesége Adél.

*

Együttérzésünket fejezzük ki POP MÁRIÁNAK párja, NAGY ISTVÁN elvesztése miatt. Ádám Ottó és családja.

*

Megrendülten vettem tudomást kollégám, DR. GYÖRI LÁSZLÓ haláláról. Őszinte részvétem a családnak. Dr. Bonyhay Kálmán.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától és anyóstól,
PALCZERT ROZÁLIÁTÓL (élt 73 évet, Nagyvárad). Itthagytál minket, elmentél, drága szíved megpihent a mennyben. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Temetése pénteken, január 29-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle: lánya Márta, fia Ernő, menye Gyöngyi, veje Nándor, unokái Kinga, Zsuzsa és Dávid.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesanyánkra, SZEMES-PÁSZTOR PIROSKÁRA
(született IRAZI), aki január 30-án egy éve, hogy itthagyott bennünket. Az a szó hogy, „ANYÚ” még itt remeg az ajkamon, de sajnos, már nem lesz kinek mondanom. A szívemet gyötri a fájdalom, hisz arcodat többé nem látom. S kezed nem fogja majd a kezemet, de én, drága édesanyám, soha el nem feledlek.
Lányod Margit, vejed Lajos, unokád Erik, lányod Edith és családja.

*

„Szemeinkből a bánat könnyei hullanak, fájó sebeink nem gyógyulnak.” PALCZERT ROZÁLIA,
NAGY ISTVÁN, KOCSIS TIBOR, BORDÁS ZOLTÁN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSORBA ERNŐ kollégánknak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A RulHaus Kft. munkaközössége.

*

Mély megrendüléssel értesültünk DR. GYŐRI LÁSZLÓ haláláról. Emléke legyen áldott, a jó Isten adjon örök nyugodalmat neki! Rokonai, Fodor Pál és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága szerettünk,
DR. GYŐRI LÁSZLÓ, nyugalmazott tenkei főorvos, rövid, de súlyos betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, január 30-án 14 órától a tenkei római katolikus temető kápolnájából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemekkel emlékezünk a szeretett édesanyára, GOMBOS ERZSÉBETRE
(szül. LÉVAI), akit 10 évvel ezelőtt ragadott el közülünk a kegyetlen halál.” Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, csak az idő múlik, feledni nem lehet, mert az élet üres nélküled. De az élet csendben megy tovább, emlékedet megőrizzük egy életen át.” Bánatos családja.

*

Megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, DR. BÓDISS ÉVA (Margitta, volt körorvos és üzemorvos) tragikus hirtelenséggel itthagyott. Emlékét szívemben örökre megőrzöm. Szerető férje, Dr. Bódiss Ferenc.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, DR. BÓDISS ÉVÁTÓL (Margitta), aki tragikus hirtelenséggel itthagyott minket. Gyászoló fia Attila, menye Anikó és unokája Bogi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, DR. BÓDISS ÉVÁTÓL (Margitta), aki tragikus hirtelenséggel itthagyott minket. Gyászoló lánya Éva és családja.

*

Mély együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában DR. BÓDISS ÉVA (Margitta) hirtelen eltávozása miatt. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! Almási Mihály és családja, Almási István és családja.

*

A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége megrendülten vesz búcsút
DR. BÓDISS ÉVA (Margitta) nyugalmazott doktornőtől. Együttérzésünket fejezzük ki gyászoló családjának!

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek/Hiába szállnak, érnyak, álmok, évek” Emlékezünk az egy esztendeje, csendesen eltávozott POSPISCHILL FÉLIX GYULÁRA (1929-2015) Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve! Szerettei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BORDÁS LÁSZLÓNAK szeretett édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyíri Emma és családja.

*

Szívünkben fájdalommal emlékezünk a drága feleségre, nagymamára, anyósra, rokonra ANTAL ERZSIKÉRE aki 4 éve, hogy örökre itt hagyott. „Még éltél nagyon szerettünk,/még élünk soha nem feledünk.” Férjed Sanyi, három fiad, azok családjai, meghalt fiadnak családja, Ilonka és családja, Mari, Andrei, Erzsike, Eszti és családja, kománéid és azok családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett keresztapámtól NAGY ISTVÁNTÓL. Emlékét egy életen át megőrizzük. Nyugodj békében! Remus, Timea és Remuszka.

*

Megrendülten vettem tudomást, általam tisztelt és szeretett NAGY ISTVÁN haláláról. Őszinte részvétem a gyászoló család minden tagjának! Lovász Gyöngyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra Id. DUNSOARA ILONÁRA (Szentjános) halálának 1. évfordulóján. „Mind elmegyünk majd egy szép napon,/ha a küldetés véget ér,/mind elmegyünk, el sem búcsúzunk,/az élet csak ennyit ér.” Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra TIMON LÁSZLÓRA (volt OTL-busz sofőr)
halálának 6. évfordulóján. „Tiéd a csend és a nyugalom,/miénk a bánat és a fájdalom./Múlnak a napok, telnek az évek,/Szívünkben örökké megmarad fájó emléked.” Nyugodj békében! Bánatos felesége Gizi, fiai Lacika, menye Dana, Tibi és barátnője.

*

„Jóság, szeretet volt életed,/gazdagabb lett az ég veled./Áldott legyen emléked” Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára és nagyapára KUN BÉLÁRA (Székelyhíd) halálának 2. évfordulóján.
Emlékét őrzi szerető családja. Felesége Gyöngy, lánya Bella, fia Robi és azok családjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára
SÁRKÖZI ISTVÁNRA aki január 30-án, egy éve, hogy itt hagyott bennünket. Örökké gyászolja felesége Gyöngyi, fia István, menye Erzsébet, unokái Timea és párja Róbert, Zsolti és párja Anikó, dédunokái Patrik és Trisztán.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára BODÓ SÁNDORRA aki 15 évvel ezelőtt távozott az élők sorából. Nyugodjék békében! Felesége és lánya.

*

„Nem élt belőle több és most sem él,/S mint fán sem nő egyforma két levél/A nagy időn se lesz hozzá hasonló.” (Kosztolányi) VANCEA PALI (karate edző) halálának negyedik évfordulójára. Őt örökké szerető családja Éva, Ágnes, Félix.

*

Szeretettel köszöntjük KOVÁCS ÉVA ILONÁT (Nagyvárad) „Csillag vagy te nekünk, mely beragyogja életünk,/féltve őrzött drága kincsünk, mindenünk/füledbe suttogunk, hogy nagyon-nagyon szeretünk!”
Boldog születésnapot kíván férjed: Tibi, gyermekeid Tibor és Évi, menyed, vejed, unokáid: Évike, Tibike és Rolika.

*

Sok szeretettel köszöntjük a drága anyóst, nagymamát és dédit Özv. PETRI IRMÁT (Hegyközpályi)
születésnapja alkalmából. Menye, unokája Norbert és családja.

Címkék: