Gyászhírek 2016. január 28.

Gyászhírek 2016. január 28.
Összetört szívvel, mérhetetlen nagy fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, drága, jó édesanya, jó gyermek, BALOGH FURKÓ GABRIELA (nagyváradi születésű), 46 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Egy csodálatos, nemes lelkű embert vesztettünk el, kinek szíve jóság és szeretet volt. 2016. január 28-án 13 órakor kísérjük utolsó útjára Belényesújlakon. „Messze útra indultál, hová nem kísérhetlek el. Nincs visszatérés”. Hatalmas űrt, fájdalmat hagyott szívünkben. Emlékét örökre szívünkbe zártuk. Áldott legyen emléke. Könnyes szemmel, fájdalommal a szívünkben búcsúzunk, férje Imi és fiai Imi és Gabi.


A veszteség örök fájdalmával tudatjuk, hogy egyetlen gyermekünk, BALOGH FURKÓ GABRIELA
(nagyváradi születésű) 46 évesen földi küldetése hirtelen véget ért. 2016. január 28-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra Belényesújlakon. Fájó szívünk fel-fel zokog a hatalmas fájdalomban. „Végtelen álom karolt át téged / Az Úr magához emel, egy sóhaj jelezte földi utad végét.” Emléke legyen áldott. Nyugodjon békében. Soha el nem múló fájdalommal búcsúznak bánatos szülei, édesanyja, édesapja.

*

Megtört szívvel búcsúzom szeretet unokahúgomtól, BABUCITÓL, kinek hirtelen halála megdöbbentett. Szerető lélek emelkedett a magasba Istenhez, hol nyugalmat, békét talált. Élete jóság és szeretet volt. Áldott legyen emléke. Fájó könnycsepp lettél szívemben. Őszinte részvétem, s együttérzésem a gyászoló családnak a nagy fájdalomban. Nyugodj békében, BABUCIKÁM. Összetört szívű nagynénéd Irmuska néni.

*

Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal búcsúzom unokatestvéremtől, GABIKÁTÓL.
Szerető lelked szívemben örökké él, soha nem leszel elfeledve. Őszinte részvétem és együttérzésem a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Fájó szívvel búcsúzik unokatestvére Csabi és családja.

*

Szomorú szívvel, könnyekkel szememben búcsúzom szeretett unokatestvéremtől, BALOGH GABIKÁTÓL, kinek hirtelen halála megdöbbentett. Emlékét szívemben megőrzöm. Őszinte részvétem, s együttérzésem a gyászoló családnak a nagy fájdalomban. Áldott legyen emléke. Búcsúzik fájó szívvel unokatestvére Laci és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk BALOGH GABRIELLÁTÓL (szül. FURKA), akit túl korán, csak 46 évesen ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. Emléke szívünkben örökké megmarad! Gyászolja őt nagynénje Jutka, nagybátyja Jani és unokatestvérei Ferike és Sanyika családjukkal.

*

Drága GABI! Szó nélkül mentél el, életed derekán, fájdalmat, szenvedést hagyva magad után.
Megrendülten búcsúzik tőled Teri néni és családja, őszintén együtt érezve kedveseiddel.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy szeretett bátyám, VOROBECZ JÓZSEF
életének 71. évében elhunyt. Gyászolja húga Marika, sógora Jancsi és unokahúga Marika.

*

Elcsitul a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz mint a csillagok. Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága apa és nagyapa,
VOROBECZ JÓZSEF örökre megpihent. Gyászoló lánya Anna Mária unokája Gergő és annak felesége Dana.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, ID. PAPP FERENCET utolsó útján elkísérték, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fáradt, beteg teste, megpihenni tért. Hosszú, s szép idő volt, amit ő megért. Türelmesen várt az Úr hívó szavára, s most belépett ő is az örök hazába. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VOROBECZ JÓZSEF életének 71. évében elhunyt. Temetése 2016. január 28-án 14 órakor lesz a Rulikowski temetőben, a városi kápolnából. Gyászoló felesége Éva, fia Józsika és annak párja Éva.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama és édesanya, STAICU MARGARETA életének 89. évében elhunyt. Temetése január 29-én, pénteken 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Unokái Noémi és Gabriel, lánya Adriana.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett társam, NAGY ISTVÁN (PISTA – órás) életének 66. évében, hosszan tartó betegség után hirtelen távozott szerettei köréből. Temetése pénteken, január 29-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Bánatos társa Marika.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága, jó testvéremtől, NAGY ISTVÁNTÓL (volt órás), aki türelemmel viselt, hosszú szenvedés után örökre megpihent. „Álmok, emlékek szép szavak,/ennyi az egész, ami a múltból megmaradt.” Nyugodj békében drága lélek! Bánatos nővéred, Gyöngyi.

*

Megrendülten vettem tudomást szeretett keresztapám, NAGY ISTVÁN haláláról. „Te már ott vagy ahol nincs fájdalom./Örök álmodat őrizze csend és nyugalom.” Nyugodj békében! Edina.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett NAGY ISTVÁNTÓL (PISTUCI), aki életének 66. évében eltávozott szerettei köréből. Csendes álma felett őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik Ádám Brigitta, Móni és Tibi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki anyatársunknak, POP MARIKÁNAK szeretett élettársa, NAGY ISTVÁN
(órás) hirtelen halála miatt. Ádám Tibor és Magdi.

*

Soha nem múló fájdalommal búcsúzunk szeretett nagynénénktől és nagybátyánktól, BLÁZ EDITHTŐL
és JÓZSEFTŐL Nyugodjanak békében. Unokahúga Enikő, férje Távi és családja, Carmencita, férje Silviu és gyerekeik Carolina, Francesca és Dávid.

*

„Áldott legyen a föld melyben örök álmotokat alusszátok, drága jó szüleink.” LÁSZLÓ ISTVÁN,
MÉHES SÁNDOR, STAICU MARGARETA, STIOP AUGUSTIN, RESTE IOAN, CORONDAN IOAN,
PETCA FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, ID. PAPP FERENCTŐL. „Míg élek, emléked szívemben zárom.” Húga Papp Zsófia.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KEMECSEI ANDREA tanító néninek szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A III. D osztály tanulói és a szülők.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, az apóstól, nagyapánktól, dédnagyapánktól,
MÉHES SÁNDORTÓL, aki 2016. január 27-én elhunyt. Temetése a nagyszántói kápolnából pénteken, 2016. január 29-én 13 órakor. Emléke örökké szívünkben él. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, HALÁSZ SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj látnom könnyeiteket. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már jó helyen vagyok.” Nyugodj békében! Sosem felejtünk el! Családod.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és nagybácsitól, LÁSZLÓ ISTVÁNTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Testvére Mariska és annak családja.

*

Megállt egy szív, amely még élni vágyott. Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, testvér, LÁSZLÓ ISTVÁN (szentjobbi születésű) életének 72. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatására folyó hó 29-én 12 órakor kerül sor a biharpüspöki kápolna ravatalozójából. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, ÖZV. FÁBIÁN ERZSÉBET (szül. MIHUCZ) életének 75. évében rövid, türelemmel viselt szenvedés után csendesen elhunyt. Temetése január 28-án 14 órától a köröskisjenői kápolnából. Gyászolja lánya Erzsike, veje Sanyi, egyetlen, szeretett unokája Erzsike és unokaveje Feri.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagynénénktől, FÁBIÁN ERZSÉBETTŐL, (szül. MIHUCZ) aki életének 75. évében örökre itthagyott bennünket. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! Gyászolja a Pusztai család.

*

Fájdalmas szívvel emlékezünk drága halottunkra, IFJ. SZABÓ JÁNOSRA (Szalárd) halálának 4. évfordulóján. Bús a temető csendes susogása,/ Oda megyünk hozzád, ez maradt már mára./
Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,/ Mely szívére borult az egész családnak./ Ráborulunk fejfádra zokogva,/ Fájó szívvel hagyunk ott magadra./ De az élet csendben megy tovább,/ Emlékedet őrizzük egy életen át. Bánatos szülei, húga, sógora és keresztlányai.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy drága szerettünk,
DR. GYŐRI LÁSZLÓ nyugalmazott tenkei főorvos rövid, de súlyos betegség után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, TÓTH JÓZSEFRE
(Hegyközújlak) halálának 10. évfordulóján. „Kint a csendes temetőben tégedet nem zavar már senki, pihenjél csendesen ahol nincs könny és fájdalom. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amíg csak élünk, mi soha el nem feledünk.” Felesége, fia, lánya, menye, veje és négy unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett barátnőmtől, BALOGH GABITÓL. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Gábris Mónika és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KENECSEI ANDREÁNAK szeretett édesapja, KOVÁCS SÁNDOR
elvesztése miatt. Kollégái a 16-os Iskolából.

*

„A mélybe csak tested merült el,/csak ő tűnt el a föld alatt,/de lényed lényege ezer fele szóródva/is köztünk marad.” 10 éve annak a szomorú napnak, amikor a szeretett rokon, nagybácsi, STETTNER ISTVÁN visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Fájó szívvel emlékezik reá unokahúga Ági és családja.

*

„Még nagyon fáj, s talán örökre így marad,/te mindig velünk leszel, az idő bárhogy halad,/az évek múlnak, feledni nem lehet,/nagyon hiányzol, rossz nélküled.” Nagyon szomorú 10 év telt el amióta szeretett férjem, STETTNER ISTVÁN (1936.III.10. – 2006.I.28.) itthagyta szeretteit. Emléked bánatos szívemben örökké élni fog. Gyászoló feleséged Évi.

*

„Még fáj nagyon, s talán örökké így marad,/Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Fájó szívvel emlékezünk SZILÁGYI LAJOSRA (Biharszentjános), aki 7 éve eltávozott közülünk. Sírja felett őrködjön a szeretet és béke. Szerető felesége és családja.