Gyászhírek 2016. január 27.

Gyászhírek 2016. január 27.
Mély fájdalommal szívemben tudatom, hogy szeretett édesanyám, MARHÁS ERZSÉBET életének 56. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése január 28-án lesz 12 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Isten nyugtassa békében! Búcsúzik tőle fia Jácint és Enikő, édesanyja, testvérei és szerető családja.


Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől és keresztgyermektől, SZABÓ ILONÁTÓL (ILUKA),
valamint őszinte részvétünket fejezzük ki lányának a drága édesanya elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Keresztanyja, Balog Antal és családja, Papp Sándor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett testvéremre, ID. HALÁSZ SÁNDORRA (Biharpüspöki), akit 2 éve kísértünk utolsó útjára. „Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/szívünkben megmarad örökre emléked.”
Szerető húga és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, apára, apósra és nagyapára, ZOMBORI MIKLÓSRA
(Biharpüspöki) halálának első évfordulóján. „Egy téli éjszakán életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél./Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos családja.

*

El nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett fiúnkra, BIRO TIBORRA, aki 30 évesen, tragikus körülmények következtében, 15 éve hagyott itt bennünket. De szívünkben örökké élni fog. A család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KOVÁCS családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, KOVÁCS SÁNDOR GYULA elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Polyánki család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS ZOLTÁN barátunknak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A barátok.

*

Szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, GURBAI GYULÁRA halálának 10. évfordulóján. „Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben örökre megmarad emléked.”
Felesége és családja Síterből.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó gyermekre és testvérre, VANCEA PALIRA, aki ma 4 éve hagyott itt bennünket. „Az idő múlik, a fájdalom csak nő, / Nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába visszük a virágot. Arcunkat könny mossa. Mert nem vagy már többé. De szívünkben emléked élni fog örökké.”
Siratják őt bánatos szülei, nővére és sógora családjaikkal.

*

Megtört szívvel emlékezem a legdrágább feleségre, TÖRÖK ÉVÁRA (volt bihari postás) halálának 6. évfordulóján. „Egy téli napon életed véget ért. / Bánatot rám hagyva, örökre elmentél. / Küzdöttél végig, míg erődből tellett, / De a halál nem kegyelmezett. Egy múló perc alatt elmúlt az életed, annyit sem mondhattál, hogy Isten veled. Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a halál mindent összetépett!” Örökké bánatos férjed József.

*

Soha nem múló fájdalommal búcsúzunk szeretett nagynénénktől és nagybátyánktól, BLÁZ EDITHTŐL,
és JÓZSEFTŐL. Nyugodjanak békében. Unokahúga Enikő, férje Távi és családja, Carmencita, férje Silviu és gyerekeik Carolina, Francesca és Dávid.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretteink, BLÁZ JÓZSEF és BLÁZ EDITH (szül. Lőkösházy)
temetése január 29-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléküket szívünkben örökre megőrizzük. Gyászoló családjuk.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS SÁNDOR kollégánknak és családjának a szeretett édesapa,
KOVÁCS SÁNDOR GYULA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében!
Isoplus Románia munkaközössége.

*

Fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra amikor szeretett édesanyánk, LUKÁCS ROZÁLIA – MÁRIA ma 1 éve eltávozott szerettei köréből. „Nem simogat kezed. Nem mosolyog arcod. Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, Csak elmentél a halál hosszú útján. A szíved már nem fáj, a miénk vérzik. A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Nyugodj békében!” Lányai Anna Mária, Erika, Kati, Enikő és családja, Viki és Evelin, fia Sándor és családja, Denissa és Carina.

*

Fájó, szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága, jó férj és édesapa, RÁROK ENDRE életének 96. évében csendesen elhunyt. Temetése 2016. január 27-én 13 órakor Steinberger kápolnából. Nyugodj békében.
Búcsúzik tőle felesége Etus és lányai Gréti, Rozi, Anikó.

*

„Csak egy van, ami a sírig vezet, / Szívünkben az örök emlékezet.” PAPP FERENC, PAP VASILE,
MATEAS VERONICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Múlnak a napok, telnek az évek, akik szívből szeretnek, nem felednek Téged!” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk TISZAI MÁRTÁRA, aki ma 6 éve búcsú nélkül hagyott itt minket. Örökké bánatos lányod Erika, férje Zsolt és annak családja, valamint testvére János.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett PAP VASILE életének 79. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, január 28-án 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, nagybácsitól, ID. PAP FERENCTŐL. Jóságát, szeretetét, szelíd lényét a szívünkbe zártuk egész életen át. „Boldogok, akik sírnak, mert ők, megvigasztalódnak.” (Máté5:4) Özv. Papp Dezsőné és fia Papp Zoltán és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, PAPP FERENCTŐL (Biharpüspöki).
Mosolygós arcát és emlékét szívünkben megőrizzük. Unokahúgai: Papp Jolán és Sándor Püspökiből, Lakatos Éva és családja és sógornője Jolánka Amerikából.