Gyászhírek 2016. január 22.

Gyászhírek 2016. január 22.
Mély megrendüléssel értesültünk Tőkés István nyugalmazott püspökhelyettes haláláról. A boldog feltámadás reményében kívánunk a családnak megnyugvást. Kupán Árpád és Zsóka.


Örök fájdalommal emlékezünk egy felejthetetlen férjre, apára, apósra, nagyapára, GARAI SÁNDORRA
halálának 15. évfordulóján. Isten adjon örök nyugodalmat. Emlékeznek rá bánatos felesége, két lánya, veje, 3 unokája, 4 dédunokája és unokamenye.

*

Keressük, de nincsenek már sehol, / Mégis itt vannak mindig, valahol. / Örök arcotok, nem száll el szavatok, / Minden mosolyotok a lelkünkben marad. / Dolgos kezetek sokat fáradozott értünk, / Köszönjük a jó Istennek, hogy voltatok nekünk. Szomorú szívvel emlékezem drága szüleimre,
ID. FÁBIÁN JÓZSEFRE halálának 15. évfordulóján és FÁBIÁN IRÉNKÉRE halálának 2. évfordulóján. Nyugodjatok békében. Lányotok és unokátok a messzi távolból.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, jó testvérre, OPREA ERZSÉBETRE, akit ma 10 éve kísértünk utolsó útjára. Szívünkben ő él, és amíg élünk, rá emlékezünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Testvérei családjaikkal.

*

„1 éve kidőlt egy életfa!…” Isten felé dőlt, ahol megpihent örökre, nehéz 95 év után…. 1 éve családunktól szeretettel teli nemes lélek emelkedett magasba Istenhez, a szeretett ÖZV. KOVÁCS JÓZSEFNÉ
(szül. PAPP JULIÁNNA –MÁRIA, Nagyvárad – Csillagváros) a példaértékű, jó édesanya, anyós, nagymama, dédi, rokon, aki 23 évesen megözvegyült a II. világháborúban és élete végéig önfeláldozóan a családjának élt. Szomorúan emlékezem drága, jó MANCI keresztanyámra, felidézem kedves arcát, sok emlékeimet róla. Szép nyarainkat, templomi koncertjeit, gyönyörű hegedűjátékait, muzsikáját amivel az én énekes fellépéseimet kísérte. Segítségeit, irántam való jóságát, szeretetét soha nem feledem. Hálás köszönetem érte! A templom csendjében imádkozom lelki üdvéért. „Az örök világosság fényeskedjen neki!” Míg élt, nagyon szerettem, áldott emlékét szívem utolsó dobbanásáig őrzöm. Kegyeletteljes szeretettel keresztlánya Ilú! M. – Albert Ilona ny. matem-fizika tanár.

*

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, de egy könnycsepp a szemünkben érted él. Egy gyertya az asztalon érted ég. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem felejtünk téged, ILLYÉS ERZSÉBET. Detti.

*

Őszinte részvétünk UJHELYI ENIKŐNEK és családjának a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt. A Bölöni család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, OLYSÓI KORNÉLIA életének 80. évében elhunyt. Temetése január 25-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Testvérei: Bella és Lóránt családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, SZILÁGYI ZOLTÁNRA (Asszonvására) halálának 13. évfordulóján. „Bús a temető csendes suttogása, / ha kimegyünk hozzád, ez marad számunkra. / Ráborulunk fejfádra zokogva, / fájó szívvel hagyunk ott magadra. / Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, / Már nincsenek szavak, amit suttog a szád, / ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád. / Pihenj csendesen ahol nincs könny és fájdalom, / mi soha nem feledünk, míg élünk e világon. Örökre velünk leszel. Bánatos feleséged, lányod, vejed, unokád.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretetteinkre, IFJ. KRIZSÁN JÁNOSRA (Székelyhíd), aki ma 6 hónapja, hogy eltávozott közülünk. Emlékezik rá felesége, fia, édesanyja, anyósa, apósa, sógornője, sógora Krizsán és a Szilágyi család, valamint ID. KRIZSÁN JÁNOSRA (Hegyközszentmiklós), akire halálának 7. évfordulóján emlékezik felesége, menye, unokája, násza, nászasszonya és a Krizsán család.

*

Szívemben mély fájdalommal emlékezem drága szüleimre, KOMENDÁT LAJOSNÉ (ZOMBORI ZSUZSANNÁRA), a drága édesanyára halálának közelgő 27. évfordulóján és KOMENDÁT LAJOSRA
(Les), a legjobb édesapára, akinek 13 éve jóságos szíve megszűnt dobogni, dolgos kezei örökre megpihentek. Nyugodjanak békében. Őket örökké sirató lányuk Juci.

*

Végtelen szeretettel emlékezünk drága nagyszüleinkre, akiktől csak jóságot és szeretetet kaptunk.
ULFERTH JÓZSEFNÉRE, a drága nagymamára halálának 52. évfordulóján, valamint drága nagyapánkra, ULFERTH JÓZSEFRE, volt kataszteri főmérnökre halálának 50. évfordulóján. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, nyugodjanak békében. Őket soha nem felejtő szerető unokáik Marika és Éva családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, MÁTÉ JÁNOSRA halálának 6. évfordulóján. „Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász. Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülembe újra megcsendül a hangod, nem is tudod menyire fáj a hiányod.” Szívemben szerető lelked örökké él. Bánatos feleséged Kati.

*

Szomorú 6 év telt el amióta utolsó útjára kísértük drága édesapánkat, MÁTÉ JÁNOST (Szentjános).
„Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még. Megtölteni boldogsággal családod életét. Pihenj csendesen ahol nincs könny és fájdalom, mi soha nem feledünk, míg élünk a világon.” Örökre velünk leszel.
Gyermekeid Janika és Kati.

*

Fájó szívvel emlékezünk a felejthetetlen feleségre, édesanyára és nagymamára, KÖTELES MAGDOLNÁRA halálának 23. évfordulóján. Kint a csendes temetőben téged már nem zavar senki. Csak a mi szívünkben hagytál nagy keserűséget. Bennünk él minden szavad mely elhagyta ajkadat. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Emlékedet egy életen át őrizzük.
Férjed Sanyi, két fiad családjaikkal, valamint húgod Manci.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága édesapánktól, DEBRECENI FERENCZTŐL. Temetés Mezőtelkiben szombaton 13 órakor. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Fia Ferencz, lánya Gizella, menye Erzsébet, veje Sándor, unokái Andrea és családja, Krisztina, Beatrix.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, anyós, MÁRIÁN KAROLINA
rövid, de súlyos szenvedés után, életének 84. évében elhunyt. Temetése január 22-én, pénteken 14 órakor az örvéndi temető kápolnájából lesz. Fia Sanyi, menye Eta, unokái Judit és Zsuzsa.

*

Elmondhatatlan fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk,
ÖZV. ANDOR MARGIT (szül. LOVAS, volt textilgyár dolgozó) életének 81. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése szombaton, január 23-án 13 órakor a püspöki kápolnától. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolják lányai, fiai, menyei, vejei, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ILLYÉS ERZSÉBET (szül. NYILAS) életének 80. évében csendesen megpihent. Temetése hétfőn, január 25-én 13 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatunk minden kedves, volt barátot, ismerőst, munkatársat, osztálytársat, hogy
OLYSÓI KORNÉLIA (szül. SCHÖBERL) bábművész, író, rendező, 1957-ig a nagyváradi, majd 1998-ig a marosvásárhelyi Bábszínház kiemelkedő munkatársa, életének 80. évében hosszan tartó szenvedés után csendesen megpihent. Temetése 2016. január 25-én 13 órakor lesz a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emlékét megőrizzük mindörökre, nyugalma legyen csendes. A gyászoló család.

*

„Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír.” (Job. 16) WALDMANN MIKLÓS,
ILLYÉS ERZSÉBET, STANCIU VIORICA. Őszinte részvétünk, a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop temetkezési Vállalat.

*

Emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, KISS GYÖRGYRE, aki hat hónapja nem lehet velünk. „Minden múlandó, de az emléke örökké velünk marad.” Gyászolja Erzsike és Attila.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk VOLONCS MIHÁLYRA halálának 6 éves évfordulóján. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/és mindig könny szökik szemünkbe./Rögös volt az út, mely neked jutott,/számunkra te soha nem leszel halott./Szívünkben te mindig ott vagy.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Őrködj Istenem nyugalma felett! Szerető felesége és családja.

*

Szeretettel emlékezünk édesapámra, BORSOS JÁNOSRA halálának 15. évfordulóján. Lánya Éva és családja, és fiának családja.

*

Mély együttérzésünket szeretnénk kifejezni kolléganőnknek, BALOGH ERZSÉBETNEK szeretett húga elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Master Textil munkaközössége.

*

Lelkünkben mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, OLÁH KATALINRA (Kőrösi), akinek ma 6 hete, 60 évesen, rövid, de súlyos betegségben jóságos szíve örökre megpihent. Szerető lánya Erika, fia Tibi, veje Alpár, menye Andi. Drága unokáid: Dávid, Csilla, Ákos.

*

Fájdalommal és könnyes szemmel telt el két év azóta, hogy drága leányunk, két gyermek anyukája,
HARCOTA EVA ELENA (szül. VARGA) örökre itthagyta szeretteit. „Pihenj csendesen te drága lélek. Megemlékező szentmise a várad-őssi ortodox templomban lesz szombaton, 2016. január 23-án reggel 9 órakor (a 2-es villamosmegálló). Őt soha nem feledő családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett és legdrágább férjre, édesapára, Id. SILYE JÁNOS LÁSZLÓRA, akit 3 évvel ezelőtt ragadt el közülünk a kegyetlen halál. „Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted,/csak az idő múlik, feledni nem lehet téged,/mert az élet üres nélküled,/de az élet csendben megy tovább/emléked megőrizzük egy életen át.” Bánatos felesége, fiai és menye.

*

Suhogó esti szél,/kedves angyalok/súgjátok meg neki,/hogy mi még itt vagyunk,/súgjátok meg neki,/a családja üzeni,/míg a szívünk dobban,/örökké szeretünk.” Könnyes szemmel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára és jó barátra, Id. SZIKSZAI GYULÁRA, akit a halál 5 éve elrabolt tőlünk. Örök álmodat kísérje szeretetünk és hálánk, hogy valaha voltál nekünk. Nyugodj békében! A szerető család és Dr. Arendas családja.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a drága, egyetlen fiamra, ifj. KRIZSÁN JÁNOSRA, akit 6 hónapja, és férjemre, id. KRIZSÁN JÁNOSRA (Hegyközszentmiklós), akit 7 éve ragadott el a kegyetlen halál. „Nincsen nap az életemben, hogy ne legyen könny a szememben,/sír a lelkem, gyászol szívem, mert itthagytatok engem./Rövid volt az életetek, de hosszú legyen álmotok,/zokogva őrzöm csendes megnyugvásotok./Őrködj sírjuk felett drága Istenem,/hogy csendes álmotokat ne zavarja semmi sem.”
Örökké bánatos édesanyád, fiad János és felesége Adélka.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, DEÁK IRÉN elhunyt. Temetése 22-én, pénteken 15 órakor a városi kápolnából. Búcsúzik tőle fia, menye és unokája.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, DEÁK IRÉN hirtelen elhunyt. Búcsúznak tőle testvérei: Bözsike, Sanyi és Feri.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra és rokonra, MÁRTON DÁVIDRA,
aki 12 éve távozott közülünk. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, WALDMANN MIKLÓS 49 éves korában eltávozott tőlünk. Temetése, január 22-én, pénteken 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodj békében! Emléked a szívünkben él. Attila és Renáta.

*

Szomorú szívvel, mély megrendüléssel búcsúzom szeretett páromtól, gyermekeim édesapjától,
WALDMANN MIKLÓSTÓL. Emléked szívünkben él. Dana és fiaid Tibor és Dávid.

*

„Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak.” Fájó szívvel búcsúzik szeretett fiától, WALDMANN MIKLÓSTÓL bánatos édesanyja, Mária.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, PREKUCZ JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján. „Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj látnom könnyeiteket. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már jó helyen vagyok.” Nyugodj békében! Sosem felejtünk el! A család.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Öt éve, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és anyósunk, KECZE ZSUZSÁNNA (HAMZA) itthagyott minket. Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről és lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Nélküled szomorú a szívünk, üres a házunk. És nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Másképp lenne minden ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Tudom, hogy ha hazajönnél, visszahoznád a szeretetet és letörölnéd arcunkról az érted hulló könnyeket. Egy a remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled. Adjon az Isten örök nyugodalmat! Gyászolják lányai Móni és Annamária, vejei Gyuszi és István, fia Csabi, menye Erika, unokái Alexa, Robika, Dávid, Lucas.