Gyászhírek 2016. január 21.

Gyászhírek 2016. január 21.
„Emléked mélyen a szívünkben él, s hiányzol nekünk, a Jóisten vigyázzon rád, és kövessen a szeretetünk.” Szomorú szívvel búcsúzunk édesapánktól, KORODI IMRÉTŐL (Székelyhíd), aki tragikus hirtelenséggel 40 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében. Lányai Anikó és Gabriella.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Tőkés Lászlónak és családjának a szeretett édesapa, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége.

*

Soha el nem felejtem három éve elhunyt egyetlen testvéremet, SCHERF TIBORT Nyugodj békében.
Cila.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik OCHBARCZKI KÁROLYT utolsó útjára elkísérték és virágaikkal, jelenlétükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

„Jóság, szeretet volt életed, gazdagabb lett az ég veled, áldott legyen emléked.” ILIES ANA, POP GAVRIL, ZBARCEA MIHAIU, SALAJAN IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildiko, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal a szívemben tudatom, hogy szeretett férjem, FINTA JOSIF (élt 79 évet) elhunytát. Temetése január 22-én lesz 14 órakor a városi kápolnából a Rulikowski temetőben. Isten nyugosztalja!
Felesége Julianna.

*

Fájó szívvel tudatjukm, hogy a szeretett SZABÓ ÉVA életének 78. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése csütörtökön, január 21-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle barátnői családjaikkal.

*

Az életed ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána. Az Úr akaratát elfogadva, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesapa, após, nagypapa, dédipapa, testvér és rokon, VAS JÓZSEF életének 91. évében hazament Mennyei Atyjához. Temetése január 21-én, csütörtökön 14 órakor a nagyváradi Rulikowski temető városi kápolnájából lesz. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak és munkatársnőnknek, BOROS KATALINNAK édesapja, ORBÁN IULIU elvesztése miatt. Nyugodjon békében! A szentjobbi iskola vezetősége, a munkatársak és barátok.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett unokatestvéremtől, FINTA JÓZSEFTŐL, valamint őszinte részvétemet fejezem ki feleségének a drága férj elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Unokahúga Illés Éva és családja.

*

„Álmodj csendesen a csillagok között, ahol nincs már fájdalom, de szívünkben itt leszel, míg élünk a világon.” Fájdalmas szívvel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, nagybátyra, PAP FERENCRE
(élt 45 évet) halálának 10. évfordulóján. Bús a temető csendes suttogása, ha kimegyünk hozzád, ez maradt számunkra. Ráborulunk fejfádra zokogva, fájó szívvel hagyunk ott magadra. Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak, amit suttog a szád, ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád. Pihenj csendesen, ahol nincs könny és fájdalom, mi soha nem feledünk, míg élünk e világon, örökre velünk leszel! Bánatos édesanyád, testvéred Irénke, unokahúgod Réka.