Gyászhírek 2016. január 20.

Gyászhírek 2016. január 20.
Örök szeretettel a szívünkben, fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, tatánkra, HEID ISTVÁN-GUSZTÁVRA (1941–2015) halálának első évfordulóján. „Drága boldogságom, szemem fénye magaddal vitted a mosolyt, a fényt, csak a mélységes fájdalom maradt, meg a sok, szép emlék. Nem volt időnk búcsúzni, nincs ami ennél jobban fájna. Minden nap sírva gondolok a szép szavaidra, meglepetéseidre, gondoskodásodra és a mosolygós arcodra. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása,/Legyen sírodon Isten áldása./Őrködj felette édes Istenem,/hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Szerető felesége és kiskutyája.


„Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki csak él, és hisz énbennem, soha meg nem hal” (Jn 11: 25-26). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület munkatársai kegyelettel osztoznak korábbi püspökük, Tőkés László édesapja, dr. Tőkés István elvesztése feletti gyászában. A Mindenható Isten vigasztalását kérjük az egész családra, a boldog feltámadás reménysége alatt. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület munkatársai.

*

„Nem integet többé elfáradt kezed, / Nem dobog már értünk jóságos szíved, / Számunkra te sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz mint a csillagok.” Fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. KOLOZSI JÓZSEFRE (Hegyközcsatár) halálának első évfordulóján. „Bús a temető csendes susogása, / Oda megyünk hozzád, ez marad már mára. / Virágot viszünk néma sírodra, / Feledni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. / Kezed munkáját mindenütt látjuk. / Emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk, hogy egy férj, édesapa, nagyapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen szíveden Isten áldása. Őrködj felette édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem.” Gyászolja örökké bánatos felesége Marika, fiai Józsi és menye Melinda, Tamás és barátnője Anita, és unokái Szandi és Giulio.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, VURST ZOLTÁNRA, aki 10 éve távozott közülünk. Csendes álma felett őrködjön a hála és szeretet. Emléket kegyelettel őrzi szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk felejthetetlen halottunkra, FÁBIÁN ERZSÉBETRE (szül. ÖKRÖS, Nagyszalonta) halálának 4. évfordulóján. A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél, de a szeretet amely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Bánatos férje és családja.

*

A temető csendje adjon nektek nyugalmat szívünk fájdalma örökre megmarad. SZABÓ ÉVA,
LEUCEA AURORA, POPA GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, amikor drága nagybátyánk, HEID ISTVÁN-GUSZTÁV
jóságos szíve megszűnt dobogni. „Pótolhatatlan űrt hagytál magad után, de mi soha el nem feledjük kedves szavaidat, jótanácsaidat és örökké emlékezni fogunk rád.” Unokahúga Éva és Albert.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, KOVÁCS IMRÉRE (Derna),
aki ma 10 éve, búcsú nélkül hagyott itt bennünket. „Egy téli napon az életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, elmentél./A fájdalmat leírni nem lehet,/ csak letörölni a könnyeket./Könnyes az út mely sírodhoz vezet,/Isten örködjön pihenésed felett.” Felesége, fia, menye, lánya, veje és a három drága unokája.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett SZABÓ ÉVA életének 78. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése csütörtökön, január 21-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle barátnői családjaikkal.

*

Az életed ajándék volt s egyre erősödő szeretet maradt utána. Az Úr akaratát elfogadva, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága édesapa, após, nagypapa, dédipapa, testvér és rokon, VAS JÓZSEF életének 91. évében hazament Mennyei Atyjához. Temetése január 21-én, csütörtökön 14 órakor a nagyváradi Rulikowski temető városi kápolnájából lesz. A gyászoló család.

*

Sok szeretettel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, déditatára, NYIRI SÁNDORRA (1933–1980, Bihardiószeg). Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.
Szerető családod.