Gyászhírek 2016. január 19.

Gyászhírek 2016. január 19.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak Dr. Tőkés István elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Wallner család.


Mély megrendüléssel értesültünk TŐKÉS ISTVÁN haláláról. Egy olyan erdélyi személyiséget vesztettünk el, aki saját életútja által is tanúságot tett arról, hogy Erdélyt csakis a hitben erős, gyermekáldást vállaló magyar családok menthetik meg. Tőkés Lászlónak és egész családjának vigasztalást kívánunk. István bácsi emléke legyen áldott! Nyugodjon békében! Szilágyi Zsolt és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Tőkés Lászlónak és családjának a szeretett édesapa, nagyapa, dédapa,
TŐKÉS ISTVÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében!
Orbán Mihály és családja.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a TŐKÉS családnak a szeretett édesapa, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott. Huszár István, Nagyvárad alpolgármestere.

*

A Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatala és Lelkészértekezlete nevében kívánunk vigasztalódást TŐKÉS LÁSZLÓ volt püspöknek, olaszi lelkipásztornak édesapja elvesztése miatti szomorúságában. Isten igéje erősítse a reménységet: „Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, kik elaludtak.” (1.Kor. 15,20)

*

A Nagyvárad Rogériuszi egyházközség elnöksége és presbitériuma nevében kívánunk vigasztalódást TŐKÉS LÁSZLÓ volt püspöknek, olaszi lelkipásztornak édesapja elvesztése miatti szomorúságában. Isten igéje erősítse a reménységet: „elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.” (1.Kor. 15,43)

*

Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.” (2 Kor 4.10) Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Ft. TŐKÉS LÁSZLÓ püspök úrnak édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Szabó Zsuzsanna és Dorottya.

*

Mennyi virág! Mennyi koszorú! Mennyi jó ember! És mindegyikük lelkében mennyi szeretet az iránt, aki nekem mindenem volt és marad DIMÉNY ÁRON. Ezt és a sok, kedves vigasztaló szót szívből köszönöm.
Ici mama – Dimény Ilona.

*

Már egy év telt el drága nővérem, Székely Gabriella elvesztése óta. Emlékét szomorú szívvel őrzöm.
Húga Ica és a család.

*

A nagyvárad-szőllősi születésű BORDÁS LÁSZLÓ (ny. őrnagy, a Hadügyminisztérium volt alkalmazottja)
életének 84. évében rövid ideig tartó betegség után elhunyt. „Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza embernek fiai!” (Zsoltár 90, 3) A Nagyvárad-velencei Református Egyházközség és az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége.

*

Könnyes szemmel emlékezünk SZILÁGYI BÉLÁRA (Hegyközcsatár), akit ma 6 hete kísértünk utolsó útjára. „Örök álom zárta le két szemed,/és megpihenni tért dolgos két kezed./E földön küzdöttél, de már nem lehet,/odaát a csend ölel át és a szeretet./Szomorú az út mely a sírodhoz vezet,/Isten őrködjön pihenésed felett.” Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket nyílvánítjuk OCHBARCZKI KÁROLY elhunyta alkalmából gyászoló szülei és húga részére. A Magics család.

*

Szomorú 2 év telt el, mióta eltávozott közülünk a legdrágább férj, MILEA MIKLÓS (YO5ALI).
„Megállt a szív, mely élni vágyott,/pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját, mindenhol látjuk,/szerető jóságod szívünkbe zártuk./Mikor már nem bírtad, mert nagyon fájt minden,/szép csendesen átölelt az Isten.” Bánatos feleséged Manci és Matyi.

*

El nem múló szeretettel emlékezünk a 8 éve eltávozott jó édesanyára, nagymamára és dédire,
KUTASI ÉVÁRA, „Mi téged nagyon szerettünk, és soha el nem feledünk./ Emléked bennünk él és mindég itt lesz velünk.” Szerető lányod Éva, imádott unokáid Sanyika, Bettike, Évike és férje Erik és a kis dédunokád Évici Amerikából.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédire, JANKA GYULÁRA
halálának 13. évfordulóján. „Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/amíg élünk, őrizzük őket.”
A bánatos család.

*

A Bihari Református Egyházmegye Esperesi Hivatala és Lelkészértekezlete nevében kívánunk vigasztalódást KONDOR ENDRE vajdai lelkipásztornak édesapja elvesztése miatti szomorúságában. Isten igéje erősítse a reménységet: „Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azok nak, kik elaludtak.” (1.Kor. 15,20)

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, CSORSAS ERZSÉBET (szül. SERES) 81. éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése kedden a fuygivásárhelyi kápolnából 15 órakor. Bánatos testvére Juci és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, GÁLL ZSUZSANNA (kémeri lakos)
rövid, de súlyos szenvedés után, életének 77. évében elhunyt. Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen. Búcsúzik tőle lánya Manyi, veje Pityu, unokája István és dédunokája Dávid.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama, GÁLL ZSUZSANNA
(kémeri lakos) rövid, de súlyos szenvedés után, életének 77. évében elhunyt. Temetése január 19-én 13 órakor a kémeri kápolnából lesz. „Egy téli napon életed véget ért, / Bánatod ránk hagyva, elmentél. / A fájdalmat leírni nem lehet. / Csak letörölni a könnyeket. / Könnyes az út mely sírodhoz vezet, / Isten őrködjön pihenésed felett. Búcsúzik tőle férje Bálint, lánya Éva, veje Zoli és unokái Szabolcs, Heni, Robi, Betty és dédunokája Domi.

*

Vérző szívvel, könnyes szemmel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága anyós, nagymama, GÁLL ZSUZSANNA (kémeri lakos) rövid, de súlyos szenvedés után, életének 77. évében elhunyt. „Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle menye Rózsi, unokái Levente és Anita.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett fiútól és testvértől, IF. OCHBARCZKI KÁROLYTÓL,
aki életének 55. évében távozott közülünk. Temetése 2016.01.19-én 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléked örökké őrizzük. Búcsúzik tőled édesanyád Erzsébet és testvéred Éva.

*

Immár 8 éve, hogy eltávozott közülünk ID. KOVÁCS JÓZSEF (Berettyószéplak). „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünk örökké őrzi emlékedet.” Szerető felesége és családja.

*

Két éve annak a szomorú napnak, amikor itthagyott bennünket örökre a szeretett feleség, édesanya,
LUKÁCS ANNA-MÁRIA. Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott. Férje Laci, lánya Ludovika.

*

ZÖLD SÁNDORRA (micskei születésű) emlékezünk halálának 10. évfordulóján. Nyugodjál békében.
Szerető felesége Magdolna, fiai Sándor, György, menyei Annamária, Anikó, unokái Bea, veje Adi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett osztálytársnőnk,
TAMAS VICTORNÉ (szül. MEGYERI SÁRA) elvesztése miatt. Nyugodj békében. Osztálytársaid a X.A és X.B-tól.

*

„Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni sem volt alkalom, az idő nem gyógyítja sebeinket, mert te igazán szerettél bennünket.” Fájó szívvel emlékezünk édesapámra, BÁLINT FERENCZRE halálának 1. évfordulóján. Szerető lánya Gyöngyi, veje Zoli, unokái Eliza és Dávid.

*

„Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed, s hogy milyen fontos is volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled!”. Szeretett férjem, BÁLINT FERENCZ
halálának 1. évfordulójára. Szerető felesége Mária.

*

„Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon, azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Fájó szívvel emlékezünk édesapámra, BÁLINT FERENCZRE halálának 1. évfordulóján. Szerető fia Szabi és menye Beáta.

*

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Fájó szívvel emlékezünk édesapámra, BÁLINT FERENCZRE
halálának 1. évfordulóján. Szerető lánya Éva, veje Béla, unokái Nati és Bebe.

*

Nem halnak meg, akik szívünkben élnek, / Hiába szállnak, repülnek az évek. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk szüleinkre, édesapánkra, PAPP LAJOSRA halálának 20. évfordulóján és édesanyánkra, PAPP IBOLYÁRA (szül. Ladányi) halálának 2. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes! Emléküket őrzik: fiaik, Lajos és László, menyük, Zsuzsa, unokájuk, Dávid.

*

Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, a jó barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik gyászunkban osztoztak, virágaikkal, jelentétükkel utolsó útjára elkísérték drága szerettünket, SOÓS LAJOST. A bánatos, gyászoló Soós család.

*

„Egy fájó perc alatt elszállt az életed, itthagytál mindenkit, aki téged szeretett.” GÁLL ZSUZSANNA,
BERHENCZ ERZSÉBET, MARTA NICOLAE, APATEANU ZOIA, OLCEAN TINCA. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

A hegyközcsatári csendes temetőben alussza örök álmát a drága, jó testvér, sógor és nagybácsi, SZILÁGYI BÉLA (volt malmos), akit ma 6 hete kisértünk utolsó földi útjára. „Pihenésed legyen csendes a néma hant alatt,/ Emléked maradjon mindazok szívében,/ Akik ma érted egy imát mondanak.” Gyászolja őt soha el nem feledő, bánatos húga Idu és családja.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, barátoknak, akik SZABÓ JÁNOST (JANI) utolsó útjára elkísérték és virágaikkal, jelenlétükkel fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett élettársamtól, BORDÁS LÁSZLÓTÓL, aki rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Emlékét megőrzöm, Ilus.

*

Köszönetet mondunk minden rokonunknak, kedves jó barátainknak, szomszédoknak és jó ismerősöknek, akik gyászunkban mellettünk voltak és a szeretett ELEK JÓZSEF (Szentimre) elhunyta miatt érzett mély fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek. A gyászoló, bánatos család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a szomorú napra, amikor drága, jó édesanyám, Mancikám, a nagymama és dédi, KOVÁCS JÓZSEFNÉ (szül. PAPP JULIÁNNA) 94 éves korában örökre lecsukta szemeit. Mi hisszük, hogy találkozott drága édesapámmal, KOVÁCS JÓZSEF TIBORRAL, aki 27 évesen hősi halált halt hazájáért. Nyugodjatok békében! A Csécsei család.

*

Tíz éve annak a szomorú napnak, amikor SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT (Derna), a szeretett gyermek, unoka, testvér, sógor és nagybácsi visszaadta lelkét Teremtőjének. „Egy ima most érted szóljon, egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, szíved megpihent a mélyben, lelkedre angyalok vigyáznak az égben. Legyen békesség veled a hosszú úton, és áldd meg őt Istenem!”
Emlékezik rá bánatos édesanyja, mamája, testvére, sógora, Ambrada és keresztfia George.