Gyászhírek 2016. január 18.

Gyászhírek 2016. január 18.
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik mellettünk álltak, akik elkísérték utolsó útjára Id. FEHÉR IMRÉT és jelenlétükkel, virágaikkal enyhíteni igyekeztek a megtört szívű család fájdalmát. A gyászoló család.


„Életünk egén fénylő csillag voltál,
Itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál.
Most hogy már kialudt az az áldott fényed,
Pótolhatatlan lesz a te drága lényed.”
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak, virágaikkal, jelenlétükkel, és utolsó útjára elkísérték szerettünket, LŐRINCZ VERONIKÁT (élt 57 évet). A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk keresztanyánktól, LŐRINCZ VERÁTÓL. Köszönjük a sok törődést, a boldog nyarakat, a rengeteg emléket! Hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmában osztozunk a gyászoló családdal. Keresztfiai: Tibi és felesége Diana, Ottó és felesége Anikó.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom unokatestvéremtől, LŐRINCZ VERÁTÓL, aki életének 58. évében váratlanul itthagyott minket. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Nagyon hiányozni fogsz!
Özv. Szabó Katalin.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, LŐRINCZ VERONIKÁTÓL. Szerető szíve megszűnt dobogni, és elment a minden élők útján. A bánat és fájdalom örökre megmarad.
Búcsúzik tőle Kovács Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az egész családnak LŐRINCZ VERONIKA elhunyta miatt. Nagybátyja Kovács János és neje.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, LŐRINCZ VERONIKÁTÓL (Biharszentjános).
„Ott fogsz pihenni, ahol nem fáj semmi,
Ahol nyugalmadat nem zavarja senki,
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
Nem vagy feledve, szívünkben megmaradsz!”
Özv. Kovács Ibolya és családja.

*

Szomorú négy év telt el 2012. január 18. óta, amikor elhunyt szeretett nővérünk, GUBA ERZSÉBET
(szül. LESNYÓCZKY). Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen!
Testvérei: Irén és Manci.

*

„Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani, amit még
Utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály)
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, GUBA ERZSÉBETRE (Székelyhíd) halálának negyedik évfordulóján. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára és testvérre,
BODÓ IBOLYÁRA (Bors), aki 10 évvel ezelőtt örökre eltávozott szerettei köréből. Nehéz a feledés, mert nagyon szerettünk, bocsásd meg, hogy nem segíthettünk. Már nincsenek szavak melyeket suttog a szád, ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád. Fájó szívvel emlékezik rá leánya, veje, unokája, unokaveje, két dédunokája, testvére családjával.

*

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk drága szerettünkre, BABRIK SÁNDORRA (Köröstarján)
halálának 10. évfordulóján. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. Szerettei.

*

„Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” (Jn 6) Őszinte együttérzésünket fejezzük ki, és a Szentlélek vigasztalását kérjük Tőkés László lelkipásztornak, EP-képviselőnek és a Tőkés-családnak a szeretett édesapa, volt püspökhelyettes és teológiai professzor, Dr. Tőkés István hazatérése alkalmából.
Az Olaszi Egyházközség elnöksége, presbiterei és a gyülekezet tagjai.

*

„Akit magának választott, magához fogadja” (4Móz16,5) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Tőkés Lászlónak, egyetemünk elnökének és családjának, édesapja elvesztése okozta fájdalmában. Elhunyt édesapja emléke legyen áldott, nyugodjon békében! A Partiumi Keresztény Egyetem közössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, Tőkés László képviselő úrnak a szeretett édesapa, nagyapa, dédapa, Tőkés István elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöksége. Az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei és nagyváradi elnöksége. Az EMNT és a Néppárt tagsága.

*

Őszintén együtt érzünk TŐKÉS LÁSZLÓ európai parlamenti képviselővel, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével szeretett édesapja, TŐKÉS ISTVÁN teológiai professzor elvesztése miatti fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az európai parlamenti iroda munkatársai.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak DIMÉNY ÁRON elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten vigasztaló ereje legyen a gyászoló családdal. Chiş Miron és családja Margittáról.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Kurucz Erzsébetnek a szeretett férj, KURUCZ ISTVÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Fájó szívvel búcsúzunk, nyugodjon békében. Az RMDSZ Bihar Megyei vezetősége és munkaközössége.

*

Nyugodj békében drága lélek, az én fájdalmam ne zavarja pihenésed! SZŐKE ELEK, BORDÁS LÁSZLÓ, OCHBARCZKI KÁROLY, KRISTÓF JULIANNA, CSORDÁS ERZSÉBET, VAS JÓZSEF, VICAS FLORICA, NAGHI IOSIF, GAL GHEORGHE, POP GAVRIL, CUC FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, SZŐKE ELEK (asztalos)
a rá jellemző méltósággal és derűvel viselt, hosszú betegség után, folyó hó 15-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatására január 18-án, hétfőn 14 órakor kerül sor a püspöki kápolnából. Gyászolják: felesége Margit, fia Attila, veje Csaba, unokái Jázmin és Ádám.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett fiútól és testvértől, Ifj. OCHBARCZKI KÁROLYTÓL,
aki életének 55. évében távozott közülünk. Temetése 2016.01.19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléked örökké őrizzük. Búcsúzik tőled édesanyád Erzsébet és testvéred Éva.

*

Mély fájdalommal búcsúzom a szeretett fiútól, Ifj. OCHBARCZKI KÁROLYTÓL, aki életének 55. évében távozott közülünk. Temetése 2016.01.19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőled édesapád Ochbarczki Károly.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett unokaöccstől, Ifj. OCHBARCZKI KÁROLYTÓL, aki életének 55. évében távozott közülünk. Temetése 2016.01.19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléked örökké őrizzük. Búcsúzik tőled nagybátyád Albi és családja.