Gyászhírek 2016. január 15.

Akt.:
Gyászhírek 2016. január 15.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyóstól és nagymamától, UNTERLENDER ARANKÁTÓL (élt 81 évet). Temetése január 15-én déli 12 órakor a városi kápolnából. Emlékét örökké megőrzi: menye, Marika, unokája Attila és felesége Orsi.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, SZABÓ JÁNOS (JANI) rövid, de súlyos betegség után 57 éves korában elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2016. január 18-án, hétfőn 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle testvérei és azok családjai.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett unokatestvértől, SZABÓ JÁNOSTÓL (JANI), aki rövid, de súlyos betegség után megtért Teremtőjéhez. Nagynénje Olga és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük ki ZSÓKÁNAK, LACINAK és a gyászoló családnak a szeretett testvér és sógor elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Isten nyugtassa békében! Erika és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, DIENES IRMÁRA (szül. HAJDÚ, Biharszentjános), aki 1 éve, hogy örökre itthagyott bennünket. Emlékét szívünkben őrizzük. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki FEHÉR ERZSIKE néninek, ANIKÓNAK, IMINEK és családjaiknak a szeretett férj, édesapa, após és nagytata, ID. FEHÉR IMRE (Hegyközpályi) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Kincses Zsolt és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett húgomtól, ARANKÁTÓL. Emlékét megőrzöm. Nővéred és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, nagybácsitól, ID. FEHÉR IMRÉTŐL. Sógornője Irénke, unokahúga Inke, férje Bandi, Bogi, Florin és Arian.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KARCSI bácsinak a szeretett feleség elvesztése miatti fájdalmában.
Kovács Farkas és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SOÓS családnak a szeretett férj, apa és nagyapa halála miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Özvegy Nagy Gyuláné és családja.

*

Drága ICA, JUTKA, ÁRON kívánom fájdalmatok enyhülését a nagy veszteségben. DIMÉNY ÁRON
pihenj békében! Bató Ida.

*

Egy jó barát, egy nagyrabecsült kolléga, egy kiváló ember földi küldetése bevégeztetett. Mélyen együttérezve özvegyével, hozzátartozóival, fájó szívvel búcsúzunk KURUCZ ISTVÁNTÓL. Emlékét méltósággal és kegyelettel megőrizzük. Nyugodjon békében az örök mezők csöndes birodalmában.
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Bihar megyei Szervezete.

*

Lélekben összetörve, de Isten akaratát elfogadva emlékezem drága férjemre, HEGYI JÁNOSRA
(GÓBÉ, volt fatelepi fuvaros), aki súlyos szenvedés után hat hete örökre itthagyott. Munka volt az életed, erős akaratod a mindig tenni akarás, nem ismertél fáradságot, lehetetlent, amit csak a kegyetlen halál törhetett meg. Te már az égiek seregében fuvarozol, de bárhol vagy, magamra nem hagysz és vigyázol reám. Háborgó szívem fájdalmát nem enyhíti semmi, csak egy remény, veled majd a boldog találkozás.
Sírig gyászollak, szerető feleséged Erzsike.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden rokonunk, jóbarátunk, ismerősünk és szomszédunk nevében, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, KŐSZEGI SÁNDOR (1942–2015), aki Biharlesen született, hogy ma van 6 hónapja, hogy eltávozott az élők sorából. „Istenem, csak egy kérésünk van minekünk tetőled, hogy vigyázz te ő rá mindörökre!” A bánatos, gyászoló Kőszegi család, feleséged Magda, gyermekeid Sándor, János, Cristi, Péter, Attila és annak barátnője Anna, unokáid Gergő és Edina-Jennifer. Szerető, gyászoló, bánatos családod, akik nem felejtenek el téged soha se!

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, ID. FEHÉR IMRE (szül. Hegyközpályi) életének 75. évében türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Temetése pénteken, 15-én 15 órakor a hegyközpályi kápolnából. „Lelked mint a fehér galamb messzire szállt. Hiába keressük, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel, utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel. Szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha szólnál hozzánk, ha ránk nevetnél. Amíg csak élünk, rád emlékezünk, az együtt töltött időt nem feledjük: Lélekben mindig itt leszel velünk. Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretni fogunk téged! Szíved súgta, Isten veletek! Most már csak azt kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes! Őt soha nem felejtő felesége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki önkéntes munkatársainknak a szerető férj és apa, DIMÉNY ÁRON
elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Isten vigasztaló ereje legyen a gyászoló családdal. Az Albin Alapítvány tagjai és az Érmelléki Nagycsaládok.

*

Emlékező lélekkel tudatjuk, hogy néhai DR. KISS GYÖRGYNÉ TÖREK MARGIT halálának 6. évfordulóján emlékező szentmise lesz a Barátok templomában január 18-án, hétfőn, délután 17 órakor.
Lánya, Ildikó és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, LÉLEK SÁNDORRA, akit egy évvel ezelőtt, életének 74. évében ragadott el a kegyetlen halál. Gyászoló családja.

*

Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára,
HERCZEGH IMRÉRE, akinek hat hónapja dobbant utoljára a szíve. Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben lelkünkben ő él, és amíg élünk, rá emlékezünk. Nyugodj békében.
Bánatos felesége Marika, lányaid Marika és Kati vejed Gyuszi, unokáid Ádám és Andrea.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, LŐKÖS FERENCRE
(Fugyivásárhely). „Milyen szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindenütt hiába keresni. Szerető férj voltál, drága, jó édesapa, boldog nagyapa, bánatos családod nem felejt el soha.” Egyéves évfordulójára megemlékezik a gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől és nagybácsitól, KONDOR ENDRÉTŐL. Emlékét örökké megőrzi Kiss (Kondor) Margit és családja.

*

Egy szomorú év telt el mióta szeretett bátyám, BIMBO JÁNOS életének 81. és házasságának 61. évében, lányánál, Magyarországon, Kiskunfelegyházán elhunyt. Csendesen alszol, megpihentél végleg, angyalok bölcsője ringat már. Nem jöhetsz vissza, hiába hívlak. Emléked szívemben otthont talál. Nyugodj békében drága lélek. Bánatos húgod Bimbó Ilona.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, KUN VIOLA életének 91. évében elhunyt. Temetése január 18-án, hétfőn 14 órakor a Steinberger kápolnából Örökké bánatos fia Laci és menye Florentina.

*

Fájdalommal búcsúzunk KUN VIOLÁTÓL, VIOLA mamánktól. Őszinte részvétünk a családnak.
Péter és Anikó.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett, jó baráttól, ID. DIMENY ÁRONTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Hundemer Marika és Ildikó.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett nővérem, TAMÁS SÁRA (szül. MEGYERI SÁRA) elhunyt. Temetése január 16-án, szombaton, 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Húga Erzsébet.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nagyapától, PATOCS SÁNDORTÓL, akinek jóságos szíve életének 88. évében megszűnt dobogni. Csendes álma fölött őrködjön hála és a szeretet. Búcsúzik lánya Jutka és unokái Attila és Heni.

*

Könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett nagytatától, PATÓCS SÁNDORTÓL. Emléke legyen áldott és pihenése csendes. Búcsúzik unokája Laci, párja Edina és Evelin.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett édesapa, PATÓCS SÁNDOR életének 88. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, január 18-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Búcsúzik bánatos lánya Marika és veje Péter.

*

„Az élet csendben megy tovább, a fájó emlék elkísér egy életen át.” POPA IUSTINA Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki MAKKAI DIMÉNY JUDIT egyháztanácsosunknak és családjának édesapja, DIMÉNY ÁRON elvesztése miatti fájdalmában. A Barátok temploma papjai és az Egyháztanács tagjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VARGA GIZELLÁNAK és családjának VARGA TIBOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Králik család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KURUCZ ERZSÉBETNEK szeretett férje, KURUCZ ISTVÁN hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Králik család.

*

Isten akaratában megnyugodva, tudatom, hogy FEKETE SAROLTA (szül. SÁROSSY, tanítónő)
rövid szenvedés után, 89 évesen, Pilisvörösváron, csendesen megpihent. Emléke legyen áldott! Ferike.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára és mamára, Özv. GERGELY JULIANNÁRA
(Szentjános) halálának 15. évfordulóján. Emléked szívünkben örökké megőrizzük! Lányod Magdi és családja.

*

„Az élet csendben megy tovább,/de a fájó emlék elkísér egy életen át.” Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk szeretett gyermekünkre, CSAJKA GÁBORRA (élt 18 évet), aki ma 4 éve távozott szerető családja köréből. „Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul,/Szemünkből a könny naponta kicsordul./Örök mosolyod még most is látjuk,/hogy belépj az ajtón, még most is várjuk./Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/Örökké szeretünk és nem felejtünk téged.” Gyászolják őt, örökké bánatos szülei, testvére és az egész család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett szomszédunktól, Id. FEHÉR IMRÉTŐL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Búcsúzik tőle szomszédasszonya Julianna, fia Józsi és lánya Ildikó.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, Id. FEHÉR IMRÉTŐL. „Nélküled már semmi nem olyan mint régen,/fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében./Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/örökké szeretünk, nem feledünk téged./Szerette családját, mindenkit szeretett,/akkor volt boldog, hogyha segíthetett./Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé,/szívünkben emléke élni fog örökké.” Unokaöccse Gyula, felesége Piroska, lányuk Piroska és Imi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a FEHÉR és MIHUŢ családnak a szeretett férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Id. FEHÉR IMRE emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle: nászúra Imre és nászasszonya Éva.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, Id. FEHÉR IMRE (Hegyközpályi)
életének 75. évében elhunyt. „Jó lenne megfogni apu két kezét,/még egyszer látni csillogó szemét./Nem az a fájdalom, mitől könnyes a szem,/hanem amit a szívünkben hordozunk csendesen./Letesszük sírjára virágaink csokrát,/örökös álmáért elmondunk egy imát./Elhagytad a házat amit szerettél,/itthagytál minket, akikért küzdöttél./Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk,/nem tudunk megmenteni, pedig próbáltunk./Küzdöttél, de már nem lehetett,/a csend ölel át és a szeretet./Búcsúzni akartál, de nem volt annyi erőd,/mert lassan, csendesen, elfogyott az időd.” Búcsúzik tőle fia Imi, menye Évi és unokája Jázmin.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, após és nagyapa, Id. FEHÉR IMRE (szül. Hegyközpályi) életének 75. évében, türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt. Temetése pénteken, 15-én 15 órakor a hegyközpályi kápolnából. „Küzdöttél végig, míg erődből tellett,/élni akartál, de a halál nem kegyelmezett./Egy múló perc alatt, elszállt az életed,/annyit sem mondtál, Isten veletek./Meghalt a szív, mely élni vágyott,/pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott./Nélküled már semmi nem olyan mint régen,/fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében./Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Búcsúzik tőle lánya Anikó, veje Sandu és unokája Dávid.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki KURUC ERZSÉBETNEK szeretett férje, KURUC ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Székely Enikő.

*

Lelkünkben mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, tudatjuk, hogy id. KONDOR ENDRE
életének 68. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2016. január 16-án, szombaton 14 órakor lesz a köröskisjenői ravatalozótól. „…mert Őneki él mindenki” (Lukács 20:38b) A gyászoló család.