Gyászhírek 2016. január 14.

Gyászhírek 2016. január 14.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, SZŰCS MAGDOLNÁRA (szül. BARABÁS), aki ma 11 éve távozott el közülünk. Szerető fia Csaba éa menye Inci.


Fájó szívvel emlékezünk a ma hat hónapja elhunyt férjre, apára, apósra és nagyapára, Id. SZVEDOVICZ LÁSZLÓRA. „Jó lenne megfogni Apu két kezét,/még egyszer látni csillogó szemét./Nem az a fájdalom mitől könnyes a szem,/hanem amit szívünkben hordozunk csendesen.”Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, BALOGH PÁLTÓL, aki életének 51. évében hirtelen elhunyt. Búcsúzik testvére és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett fiamtól, BALOGH PÁLTÓL ki élt 51 évet. Nyugodjon békében! Bánatos édesanyja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett fiú és testvér, FODOR ISTVÁN (Szentandrás)
életének 51. évében hirtelen elhunyt. Nyugodjon békében! Temetése január 16-án, szombaton, Budapesten. Bánatos édesanyja Babi, valamint testvére Ibi és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szerető férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, TÖRÖK VINCZÉRE (Biharfélegyháza) halálának 20. évfordulóján. „Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen,/édesapánk sírja felett arany fénye legyen./Amíg ő védett, nem érhetett bánat,/köszönjük Istenem az édesapánkat./Elhagyott bennünket, bár ő nem tehetett róla,/a halál a búcsú legrosszabb módja./Elragadta tőlünk, s nem tehettünk semmit,/amikor sírunk, nem vigasztal senki.” Drága édesapánk soha nem felednek, lányaid, vejeid, unokáid, dédunokáid. Örökké szerető családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szerető férjemre, TÖRÖK VINCZÉRE (Biharfélegyháza)
halálának 20. évfordulóján. Nincs az a nap, hogy ne jussál eszembe,/olyankor mindig könny szökik szemembe./Rögös volt az út mely neked jutott,/küzdöttél bátran, mert Isten buzdított./Nem feledem soha két dolgos kezedet,/nem feledem soha jóságos szívedet./Egész életen át dolgozva éltél,/rám bánatot hagyva, csendesen elmentél./Nem fogom már elgyengült kezed,/nem tekint rám többé aggódó szemed./Virágot viszek egy néma sírra,/de ezzel már nem hozhatlak vissza./Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./Míg veled voltam, szerettelek,/hiányzol nekem, soha nem feledlek!/Bús a temető csendes susogása,/kimegyek hozzád ez maradt számomra,/pihenj sírodban csendesen,/elfeledni téged, nem lehet sohasem.” Bánatos felesége Erzsébet.

*
Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik osztoznak gyászunkban, azt a mérhetetlen szeretetet és támogatást, amellyel körülvesznek bennünket és annak emlékét, akitől most meg kell tanulnunk elbúcsúzni. Dimény Áront 2016. január 16-án kísérjük utolsó útján a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Ici, Jutka, Áron, Rugó, Beáta, Andris, Viola, Kristóf, Anna, Sára.

*

„Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod
veszteség volt és pusztulás,
fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni.
Csak most kezdek rádöbbenni,
hogy az életed ajándék volt,
s egyre erősödő szeretet maradt utána.”
Fájó szívvel búcsúzik DIMÉNY ÁRONTÓL keresztlánya Edith, férje István és gyermekeik: Eszter, Dávid és Zsófia.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki ICUKÁNAK és kedves családjának a szeretett
DIMÉNY ÁRON elvesztése miatti mély fájdalmukban. Klári és Stefi.

*

Megrendüléssel búcsúzunk szeretett kollégánktól, SZABÓ JÁNOSTÓL. Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Russmedia Press lapterjesztési osztálya.

*

Őszinte részvétünk MÓNOSI LÓRÁNTNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Utolsó üdvözlettel Marján Géza és családja.

*

Búcsúzunk SÁRIKA NÉNITŐL. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk JOLINAK és VIKINEK.
A Fekete család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleimre, a nagyszülőkre, dédikre, VARGA JULIANNÁRA (Diószeg)
halála 18. évfordulóján és VARGA KÁROLYRA, halálának közelgő 35. évfordulóján. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek. S míg élünk, őrizzük őket. Szerető lányuk Julianna és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MONOSI LORI barátunknak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Nagyváradi Eszperantó Egyesület tagsága.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, PRINYI ÁDÁM temetésén részt vettek, megpróbálva enyhíteni fájdalmunkat. Köszönettel a Prinyi család.

*

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobbant családjáért, messze vitted Istenem! Fájdalommal emlékezünk szerettünkre, IFJ. SZŐKE JÓZSEFRE (Érsemjén), aki már 19 éve elment közülünk. „Tied a csend, a nyugalom,/ Miénk a könny, a fájdalom./ Akartunk mi annyi jót és szépet,/
De a sors életünkben mindent összetépett.” A gyászoló család.

*

Gyász terhe nyomja lelkemet,
Vasmarokkal tépi szívemet,
Sírás szorítja torkomat,
Sós könny marja arcomat!
Elment az, akit szerettem,
Elment, lelke mennybe szállt!
Hangom hangtalan kiált,
Emléked örökké őrzöm,
Míg csak létezem a földön!
Soha el nem múló fájdalommal szívemben emlékezem a drága, jó férjre, édesapára, nagytatára,
TÓTH SÁNDORRA (élt 70 évet) halálának 2. évfordulóján.
Bármerre járok, csak téged kereslek,
Az emlékek mindenhol visszaköszönnek.
Mióta küszködök csendben a magánnyal,
Álmatlan éjszakák sodornak álomvilágba,
De bármerre vagy, a csoda te maradsz,
Én keresni foglak, mert az idő nekem is szalad.
Hogy elmondjam újra mennyire szeretlek,
Hisz vágyódom utánad, épp ezért kereslek.
Érted hulló könnyeim soha el nem múlnak,
Adjon a jó Isten örök nyugodalmat!
Gyászol örökké bánatos feleséged Eta. Gyászolja lánya Enikő, unokája Deniel.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, SZILÁGYI IRÉNKÉRE (Hegyközújlak) halálának 6. évfordulóján.
„Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,
Olyankor mindig könny szökik szemünkbe,
Rögös volt az út mely számodra jutott,
De te küszködtél, mert Isten buzdított.
Letesszük sírodra virágaink csokrát,
Örökös álmodért elmondunk egy imát.
Őrködj álma felett édes Istenem,
Hogy oltamad alatt csendesen pihenjen!”
Örökké bánatos férjed, fiad, lányod, vejed, unokáid, unokavejeid és drága dédunokáid.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára és dédtatára,
ID. PAPP GYÖRGYRE (Hegyközpályi), aki 24 éve és egy hónapja hagyott itt örökre bennünket, valamint a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, PAPP VERONKÁRA, akit 24 éve ragadott el közülünk a kegyetlen halál. „Beléptetek a kapun Isten hajlékába, legyetek vidámak fenn a mennyországban. Azzal a reménnyel élünk nélkületek tovább, hogy ti ott jobb helyről néztek le és vigyáztok reánk. Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzátok, ez maradt számunkra. Még fáj nagyon, s talán örökre így marad, ti mindig velünk lesztek az idő bárhogy is halad.” Emléketek legyen áldott, pihenésetek csendes! Örökké bánatos fiaitok György és Lajos családjaikkal.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyóstól és nagymamától, UNTERLENDER ARANKÁTÓL (élt 81 évet). Temetése január 15-én déli 12 órakor a városi kápolnából. Emlékét örökké megőrzi: menye, Marika, unokája Attila és felesége Orsi.

*

Az Úr akaratát elfogadva, de fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető férj, édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon, SIMA SÁNDOR életének 68. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 14-én, csütörtökön 13 órakor az érseléndi ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a TŐZSÉR családnak szeretett férj, apa, nagyapa, TŐZSÉR KÁROLY
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Búcsúzik tőle sógornője Margit és családja Nagyváradról.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk SOÓS LAJOSTÓL. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Násza Laci, nászasszonya Marika, Horgos László és Horgos Tímea.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága öcsémtől, SOÓS LAJOSTÓL, aki búcsúszó nélkül hagyott itt minket. Drága LAJCSINK, emléked szívünkben örökké őrizzük. Őt soha el nem felejtő nővére Kati, unokahúga Angi és családja.

*

Megrendült szívvel és fájdalommal emlékezünk unokatestvérünkre, SOÓS LAJOSRA. A gyászoló család nagy fájdalmában együttérzéssel és őszinte részvéttel osztozunk. Kérjük a jó Istent tartsa meg kegyelmében. Kuli és családja.

*

„Minden mulandó ezen a világon, / Mint a harmat a lehullott virágon.” KUN VIOLA, FAZEKAS MÁRIA,
MAGHIAR ROZALIA, TAMAS SARA, PETRUS MIRCEA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.