Gyászhírek 2016. január 13.

Gyászhírek 2016. január 13.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SOÓS ATTILA igazgató úrnak szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Szentjobbi Szociális Központ munkaközössége.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló SOÓS családnak. A Tóth, a Majer és Kulcsár családok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, testvérre, HERMAN MAGDOLNÁRA
(Szalárd), aki 10 éve 38 évesen hagyott itt minket. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, / Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Nyugodj békében drága lélek. Bánatos családod.

*

Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen. Fájó szívvel tudatjuk, hogy VASZI MAGDOLNA életének 78. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, január 14-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Lánya Diána és unokája Adél.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól, VASZI MAGDOLNÁTÓL, aki hosszú szenvedés után, Isten akaratában megnyugodva elhunyt. Lánya Costin Diana.

*

Búcsúzom szeretett nagymamámtól, VASZI MAGDOLNÁTÓL. Emlékét szívemben megőrzöm.
Unokája Costin Adel.

*

„A lélek él – Találkozunk!” DIMÉNY ÁRON, PATOCS SÁNDOR, SOÓS LAJOS, SZABÓ JÁNOS,
GOLDEA NELU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér és sógor, SOÓS LAJOS január 12-én életének 72. évében megtért Teremtőjéhez. Nyugodj békében. Búcsúzik tőle öccse Misu és sógornője Gizi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, SOÓS LAJOS rövid, de súlyos szenvedés után, életének 71. évében elhunyt. Temetése január 15-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. „Egy téli napon életed véget ért, / Bánatot ránk hagyva, elmentél. / A fájdalmat leírni nem lehet,/ Csak letörölni a könnyeket. / Könnyes az út mely sírodhoz vezet, / Isten őrködjön pihenésed felett.”
Bánatos felesége Piroska, fia Attila, menye Marika, unokái Dávid és Máté.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki VARGA GIZIKÉNEK, BIRÓ ILDIKÓNAK és családjának a szeretett férj, édesapa, vő és nagyapa, VARGA TIBOR elvesztése miatt. A Nagyváradi Unitárius Egyházközség.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ TÍMEÁNAK és családjának a szeretett nagytata elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A 7. A osztály, az osztályfőnök és a szülők.

*

Szomorú 12 év telt el 2004. január 13 óta, amikor elhunyt drága férjem, ID. MEGYESI IMRE. Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, mert úgy lenne jó, ha itt lennél velem. Múlnak a napok, telnek az évek, de szívemben örökre megmarad emléked. De Istent arra kérem, vigyázzon ő reám. Bánatos feleséged, fiad és családja.

*

Őszinte részvétünk MONOSI LORÁNDNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Kegyelettel a Crişan és a Farkas család.

*

Őszintén együtt érzünk BIRÓ ILDIKÓ aligazgatónővel a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Andrei Şaguna Műszaki Kollégium munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki nászasszonyunknak szeretett férje, BALOGH PÁL
hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott pihenése csendes. Pap Gyula és Irénke.

*

Megrendülten értesültünk a szeretett ÉLES FERENC (szül. Nagyszalonta) hirtelen haláláról. Temetése január 13-án, szerdán 15 órakor a nagyszalontai kápolnából. Nyugodj békében! Gyászoló keresztanyád Gyöngyi, unokatestvéred Deo és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett férjemtől, GÁLL (GAZSI) BÁLINNTÓL (Kémer. az IAMT volt dolgozója), aki 88 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán a kémeri kápolnából.
Bánatos felesége Irma.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk, GÁLL BÁLINT életének 88. évében elhunyt.
Gyászolja Balla István és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk, GÁLL BÁLINT életének 88. évében elhunyt.
Gyászolja Debrenti Bálint és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett sógoromtól, GÁLL BÁLINTTÓL. Nyugodj békében! Horváth Piroska.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, KALLÓS SÁRÁTÓL,
aki 85 éves korában visszaadta lelkét a Teremtőnek. Temetése, ma, január 13-án 13 órakor a hegyközcsatári kápolnából. Gyászoló unokája és lánya.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, SÁNDOR JÓZSEFRE, aki hat hónapja hagyott itt bennünket, és SÁNDOR VALÉRIÁRA (Mezőtelegd) halálának 6. évfordulóján. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, RAUCH LÁSZLÓRA (Szentjobb)
halálának második évfordulóján. „Bár véget ér a földi lét,/kit szerettünk, az mindig él.” Emlékét őrizni fogjuk. Szerető felesége, gyermekei és azok családjai.