Gyászhírek 2016. január 12.

Gyászhírek 2016. január 12.
„Halnak, halnak, /Egyre halnak,/ Színe, lángja a magyarnak./ Itt is egy név, /Ott is egy név,/ Hányat elvisz minden egy év./ S aki még él, /Minden névnél/ Összerezzen, búsan, árván:/ Mint a néma/ Lomblevél, ha/ Egy-egy társa hull le sárgán.” (Arany János) Megrendülten értesültünk drága barátunk és násznagyunk, DIMÉNY ÁRON halálhíréről. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének Icának, gyermekeinek Juditnak és Áronnak és családtagjaiknak. Pásztor Gabriella, György és fiaik, Lehel és Örs.


Megrendülten búcsúznak Dimény Áron színművész édesapjától, DIMÉNY ÁRON bányamérnöktől, aki hosszas betegség után hetvenegyedik életévében Nagyváradon elhunyt. Nyugodjék békében. Pihenése legyen áldott! Egykori székelyudvarhelyi osztálytársai: Bajáki László, Balázs Imre, Cseke Péter, Fekete Erzsébet, Geréd Ibolya, Jakab Anna, Lőrincz Katalin, Miklós László, Rácz Sándor, Sata Ignác, Szakács Mária, Szilágyi Ilona, Valentsik Gyöngyi, Verestóy Károly.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett baráttól, Id. DIMÉNY ÁRONTÓL (nyugalmazott bányamérnök) és őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Örök szeretettel őrizzük emlékét! A Diugán család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak DIMÉNY ÁRON elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Nagyváradi Unitárius Gyülekezet.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak DIMÉNY ÁRON (ÁRON TATA) elvesztése miatti fájdalmában. Emléke örökre élni fog. Ági, István, Zsolti és Árpi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, SZOTTER MÁRIÁRA
(Köröstarján) halálának 2. évfordulóján. „Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt és az is marad,/mert aki a szerettei szívében él, nem hal meg, csak távol marad.” Emlékét őrzi bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára és testvérre, MARTIN SÁNDORRA
halálának 6. évfordulóján. „Nem maradt már nekünk csak ez a sírhalom, emléked és a fájdalom. Áldja meg az Isten porladó hamvadat.” Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett és legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, MRÁZ MAGDOLNÁRA (szül. TÁRNOK), akit 5 évvel ezelőtt (2011.I.12-én) ragadt el közülünk a kegyetlen halál. „Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted,/csak az idő múlik, feledni nem lehet téged,/mert az élet üres nélküled./De az élet csendben megy tovább,/emléked megőrizzük egy életen át.” Bánatos férje, lánya, unokája és veje.

*

„Én élek, ti is élni fogtok.” (Jn 14,19) Együttérzésünket fejezzük ki, és vigasztalódást kívánunk MONOSI LORÁND presbiter testvérünknek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Nv. Réti Református Egyházközség vezetősége és presbiterei.

*

Vérző szívvel, könnyes szemmel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága férj, szerető apa, nagyapa, PRINYI ÁDÁM (élt 63 évet) tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. Temetése január 12-én 14 órakor a biharfélegyházai kápolnából. „Nehéz a kő, de nehezebb a bánat mely szívére borult az egész családnak.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle: szerető felesége, nyolc gyermeke, vejei, menyei és hét unokája.

*

„Annak okáért jó reménységben legyetek! Mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, a mint nékem megmondatott.” (Apcsel. 27,25) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PRINYI ÁDÁM
presbiter testvérünk gyászoló családjának szerettük elvesztése miatti fájdalmukban. A Biharfélegyházi Református Egyházközség presbitériuma, gondnoka, nőszövetsége, ifjúsági szervezete, lelkipásztora és családja.

*

Mély megrendüléssel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama,
MONOSI KLÁRA 86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 14-én, csütörtökön 14 órától a Steinberger kápolnából lesz. Lelkünkben mindig élni fogsz! A gyászoló család, Loránd, Flórián, Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk GACSÁDI CSABA LÁSZLÓRA (Székelyhíd) halálának 8. évfordulóján. Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Gyászolnak szüleid, testvéred és kisfiad Benike.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejzzük ki COSTIN DIANA kolléganőnk szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kíván a gyászoló családnak a Mihai Eminescu Főgimnázium tanári kara.

*

„Pihenj békében, legyen szép az álmod, örökké gondol rád bánatos családod.” VASI MAGDOLNA,
GÁLL ISTVÁN, IANCU ANA, CIOBANU EUGENIA, HULEA AUREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrogodlu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.