Gyászhírek 2016. január 11.

Gyászhírek 2016. január 11.
Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki MONOSI LORÁND tanár úrnak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Huszár István, Nagyvárad alpolgármestere.


Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki BIRÓ ILDIKÓ aligazgatónőnek és családjának a szeretett édesapa, férj, nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében!
Huszár István, Nagyvárad alpolgármestere.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezezzük ki MONOSI LORÁND tanár úrnak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai és pedagógusai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, Id. BORSI IRÉNRE (Biharpüspöki)
halálának 7. évfordulóján. „Múlik az idő, de a szív nem felejt,/szemünkben könnycsepp, némán gyászolunk./Hisszük, hogy egyszer majd újra találkozunk.” Emlékét őrzi szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, SÜLI MARGITRA (Tenke), aki 3 éve hagyott itt bennünket, és SÜLI ISTVÁNRA halálának 21 éves évfordulóján. „Köszönjük Istennek még éltetek, minket szerettetek,/Nem haltok meg, csak álmodni mentek,/Szívünkben itt él emléketek örökre,/ha látni akarunk, csak felnézünk az égre.” Emlékezik rájuk szerető családjuk.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, apósra és nagyapára, HALÁSZ FERENCRE halálának 13. évfordulóján. „Mind elmegyünk egy szép napon,/a küldetés véget ér, el sem búcsúzunk,/az életünk ennyit ér.” Gyászoló családja.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek.” Fájó szívvel, de nagy szeretettel emlékezünk születése 100. és halála 32. évfordulóján ERDEI IMRÉRE (Asszonyvására 1916 jan. 10.–1984 okt. 15.). „Az élet nehéz, néha mostoha,/szenvedni megtanít, de feledni soha./Emléked olyan virág, mely nem hervad el soha,/a szél sem hordja tova./A halál nem a vég, hanem az örök élet kezdete.” Pihenésed legyen békés, nyugodt, drága, jó apám ki voltál!!! Kegyelettel: lányod, három unokád és feleséged.

*

Ma 20 éve annak a szomorú napnak, amikor tragikus körülmények között elveszítettük egyetlen fiunkat,
BOSTYÁN SÁNDORT. Nincs annál nagyobb fájdalom, kinek gyermekét fedi a sírhalom. Könnyes szemmel a jó Istent kérdezem, miért vetted el az én gyermekem? Temetőig az utat végig könnyezem, sírhalmodra kis virágaimat helyezem. Fejfádra ráborulok zokogva, fájó szívvel hagylak ott magadra. Nyugodjál békében! Bánatos édesanyja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól és nagyapától, VARGA TIBORTÓL, akinek drága emlékét míg élünk, szívünkben őrizzük. Bíró Ildikó, István és Timike.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BIRÓ család részére szerettük, VARGA TIBOR
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bíró Ferencz és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA TIBOR életének 69. évében 2016. január 8-án elhunyt. Búcsúztatását január 11-én 14 órakor az aranyosrákosi (Kolozs megye) unitárius templomban tartjuk. Áldott legyen emléke! A gyászoló család, felesége Gizi, leánya Ildikó, veje István és unokája Tímea.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára,
ÖZV. MÁTÉ ERZSÉBETRE (szül. VAJNA, Kügypuszta), aki ma 6 hónapja csendesen megpihent.
„Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rád,
Látlak az égben, mely kéken borul rám.
Látlak a zöldben, bokrok, fák között,
Napfényes esőben, szivárvány fölött.
Látlak az utcán emberek forgatagában,
Hallom lépteid vágyaim sikátorában.
Érzem illatod rózsákba oltva,
Törlöm könnyeim, sírodra borulva.
Oly kedves voltál szívünknek,
De egy nap elhívtak a fények.
Megmaradt a keserű bánat és a fájdalom,
Keserves könnycsepp csordul le arcomon.
Az emléked szívünkben él, míg élünk,
Téged soha el nem felejtünk.
Tovább élsz, itt legbelül a szívünkben,
Ez elkísér egész életünkben!”
Vigyázzon Rád a jó Isten, szívből kérem, Vigyázzon Rád, nyugodj békében! Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a FRŐLICH családnak a szeretett, drága férj, édesapa és nagyapa, FRÖLICH JÁNOS élvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében.
Hilgert Marianna és családja.

*

Minden nap emlékezünk a felejthetetlen feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra,
KULPINSZKY MAGDOLNÁRA halálának 5. évfordulóján. Isten adjon örök nyugodalmat neki.
A szerető család.

*

Fájdalommal és szomorúan tudatjuk, hogy aki számunkra legdrágább volt, DIMÉNY ÁRON nyugalmazott bányamérnök 2016. január 9-én, türelemmel viselt betegség után eltávozott közülünk. Áldott emléke velünk lesz, míg élünk. Temetésének időpontját közölni fogjuk. A gyászoló család.

*

Arany volt a szíved, munka az életed. Isten hívott, mert szeretett. BEKŐ MÁRIA, MONOSI KLÁRA, KOMENDANT ZOLTÁN, VARGA TIBOR, DANOKI ADALBERT, RADULY PIROSKA, SZILAGYI NICOLAE, GROZA DARIANA-MARIA, FARAIAN EUGENIA-LUISA, LASCU NICOLAE, LEUCIUC SILVIU-CONSTANTIN, MARCUT FLOARE, HARTA ANA, CACEA EMIL, TAUT EUGEN, TRICA EUGEN, KRAMER MARIA, GROZA ADRIAN-NICOLAE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.