Gyászhírek 2016. február 29.

Gyászhírek 2016. február 29.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, nagymama, Dr. Szilágyi Edit (szül. Luka Edit) eltávozott közülünk. Temetése 2016. február 29-én, hétfőn 15 órakor lesz a Rulikowski temetőben. Emlékét örökké megőrizzük. Gyászolja: férje Lajos, lányai Emese és Orsolya, unokái Beáta, Tamás, Botond, Kincső, Levente.


A Nagyváradi Egyházmegyei Hatóság fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Főtisztelendő CSILIK JÁNOS nyugalmazott plébános 2016. február 26-án, életének 60., papságának 34. évében szentségekkel megerősítve elhunyt. Paptestvérünk 1956. szeptember 20-án született Szentjobbon. Felsőfokú tanulmányait a gyulafehérvári hittudományi főiskolán folytatta és 1982. június 20-án szentelték pappá. Állomáshelyei: 1982–1985 között Nagyvárad – Székesegyház, 1985–1988 között Hagyköztóttelek, 1988–1998 között Tenke, 1998-ban 8 hónapig újra Nagyvárad-Székesegyház, 1998–2005 között Érsemjén, 2005-től nyugdíjazásáig Kraszna. Temetési szentmiséje 2016. február 29-én, hétfőn 14 órakor lesz a nagyfalui plébániatemplomban. Ezt követően 15 órakor végakaratának megfelelően a „Szentháromság-hegyen” helyezik örök nyugalomra.
Jézusom, ha jön a végnap.
Ismerj engem magadénak!
Homlokomon piros véred: Tied vagyok, úgy ítélj meg! (H70)
Nyugodjon békében!

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa és nagyapa, PATAI JÓZSEF (Nyüved) 73 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése február 29-én hétfőn 14 órától lesz Nyüveden. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétem a gyászoló Erdei családnak szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
Szomszédasszonyuk Irén.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki ÉVÁNAK, ZOLTÁNNAK, ENIKŐNEK és családjuknak a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZABÓ LAJOS (LALI) hirtelen elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak és vigasztalódást a családnak. Manyi néni, a család 50 éves barátja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk volt munkatársunktól, ID. MAGYARI SÁNDORTÓL. Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Pihenése legyen csendes! Székely Gábor és Emília.

*

Megrendülten és szomorú szívvel veszünk végső búcsút szeretett barátunktól, ID. MAGYARI SÁNDORTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! Id. Póka Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki ÉVÁNAK és családjának, ILDINEK és családjának édesapjuk, KOZMA SÁNDOR (élt 78 évet) elvesztése miatt. Nyugodjon békében! A Palatin család: Manci, Lóránt, Ingrid.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ICÁNAK és családjának szeretett férje, CSORBA JÁNOS elvesztése miatt. Szilágyi István és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MAGYARI JÓZSEF kollégánknak bátyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Kontex munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. KÁRÁNDI LÁSZLÓRA, aki egy éve hagyott itt bennünket. „Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle, /megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. / Két keze munkáját mindenütt látjuk, / emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk.” Felesége, fia, menye és drága unokája Andrea.

*

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk gyermekünkre, IFJ. VASÓK GYULÁRA halálának 13. évfordulóján.
„Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,
Emlékét őrizze béke és nyugalom.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
Amíg élünk, őrizzük őket.”
Szerető családja.

*

Szívünkben fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább férjre és édesapára,
KISS LÓRÁNDRA, akinek jóságos szíve 10. éve szűnt meg dobogni. Hiányát nem pótolhatja semmi, drága emlékét örökre szívünkben őrizzük. Szerető felesége Terézke, lánya Tímea és veje Lajos.

*

Fájdalommal értesültünk unokatestvérünk, NAGY MARISKA haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodj békében. Iduka, Pista, Pityu és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, BAJGYIK ZOLTÁN GABRIELRE,
aki 14 évvel ezelőtt hagyta el a földi létet. Emléke örökké szívünkben él. Isten nyugtassa békében.
Apa, testvérei Nelu, Éva.

*

Szeretettel emlékezünk nagyszülőmre, ORLOSZKI ROZA MAHAJDUDÁRA. Unokád István és lányai.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett barátunkra, VASÓK GYULÁRA (GYULU). Gyermekkori barátai a C5-ös blokkból.

*

Fájdalommal búcsúzunk a nagymamától, dédnagymamától, NAGY MÁRIÁTÓL, aki hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Gyászolja unokája László, annak felesége Renata és dédunokája Danika, unokája Diana és annak férje Csaba.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, NAGY MÁRIA
(BUT) elhunyt. Temetése 2016. február 29-én lesz a Rulikowski temető városi ravatalozójából 14 órától. Nyugodjon békében a sok szenvedése után! Gyászolja leánya Éva és veje Miklós.

*

Őszinte részvéttel, mély együttérzéssel osztozom VESA ILDIKÓ és családja mély fájdalmában a szeretett édesapa, após és nagytata, KOZMA SÁNDOR elvesztése miatt. Béke poraira. Guias Ani és családja.

*

Lelked békére talált, s te már a mennyből nézel le ránk! Sok szenvedés után az Úr magához szólította február 21-én a világ legcsodálatosabb anyukáját, CAMPEANU ANTÓNIÁT (TÓNI nővér). Fájó szívvel búcsúzunk tőled a messzi Angliából. Lánya Kriszta, veje Mark, fia Roland. „Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem, az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Íme nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője! Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől.” (Zsolt 121)

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KRISZTÁNAK, MARKNAK és ROLINAK és családjának Angliába, édesanyjuk, CAMPEANU ANTÓNIA (TONI) elvesztése miatt. Nyugodj békében.
Szomszédai Gergely János, Irma és családjaik.

*

Bánatos szívvel búcsúzunk a szeretett baráttól, CSORBA JÁNOSTÓL. Hosszú álmod legyen békés!
Részvétünk a gyászoló családnak, Edit, Magdi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága férj, édesapa és nagyapa, ÁDÁM JÁNOS elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Gyászotokban veletek érzünk. Nyugovása legyen békességes! A Premontrei Öregdiákok.

*

Őszinte részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló családnak, a bölcs és gondviselő Isten szent végzésében való megnyugvó lelket, a szeretett férj, édesapa és nagyapa, ÁDÁM JÁNOS elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Gyászotokban veletek érzünk! Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
A Pásztai család.

*

Az örök élet reménységével köszönjük meg Teremtőnknek Dr. Szilágyi Edith, volt presbiterünk életét. Részvéttel osztozunk a család fájdalmában. Az Olaszi Református Gyülekezet Elnöksége és Presbitériuma.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, após és nagytata, LÖNHÁRD JENŐ (Szilágysomlyó)
életének 96. évében elhunyt. Temetése február 29-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében. Leánya Anuci, veje Laci, unokája Lackó.

*

Hulló könnyekkel állok sírod felett, mert a koporsó bezárta legdrágább kincsemet. SZABÓ LAJOS, MAGYARI SÁNDOR, PRIKOP ERZSÉBET-JULIANNA, KOZMA SÁNDOR, WOLF MAGDALENA, LONHARD JENŐ, MÁTÉ LAJOS, DEBRECENI DANIELA, BLAJ ELENA, STEFAN MARIA, MUDURA NICOLAE, FILIP IOAN, COZOBENCU ANA, NICA ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, MAGYARI SáNDOR az Oradinum volt energetikus mérnöke, életének 66. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2016. március 1-jén 14 órakor a Steinberger káplonából. Emlékét szívünkben őrizzük. Felesége Ági, fia Sanci, menye Olivia, unokája Ákos.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, nagybácsitól, sógórtól, MAGYARI SÁNDORTÓL.
Öccse Józsi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom MAGYARI SÁNDORTÓL. Unokatestvéred Fülöp Gyöngyi és családja Németországból.

*

Fájó szívvel búcsúzunk MAGYARI SÁNDORTÓL. Unokatestvéred Kozman-Magyari Erzsébet és családja.

*

SANYIKA! Kívánjuk, hogy a sok szenvedés után pihenjél békességben! Magyari Öcsi, Gyuszi és családjaik.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, PRIKOP ERZSÉBET, a Solidaritatea volt dolgozója, életének 76. évében rövid, de súlyos betegség után elhunyt. Temetése hétfőn, febr. 29-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia Ricsi, menye Mária és unokája Erik.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, ÁDÁM JÁNOS (a Sinteza volt főmérnöke, szül. Monospetri) életének 82. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése hétfőn, febr. 29-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és keresztapától, főtisztelendő
CSILIK JÁNOSTÓL, aki hosszú és küzdelmes szenvedés után eltávozott közülünk. Bánatos testvére, sógora és annak családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk f. t. CSILIK JÁNOSTÓL, aki hosszú betegség után eltávozott az élők sorából.
Gyászoló sógórnője és családja.

*

Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni.
szerető jóságod nem tudjuk feledni,
mert elfelejteni téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.
Megtörten, lelkünk mély fájdalmával tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, MÁTÉ LAJOS (Szentjános) 81. életévében itthagyott minket és átadta lelkét az ő Teremtőjének.
Temetése hétfőn, február 29-én 14 órától a szentjánosi temető ravatalozójában. Búcsúzik tőlle gyászoló felesége Irénke, emléked örökké szívemben él.

*

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben érted él.
Egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él az arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk téged.
Fájó szívvel búcsúzunk a szerető apától, apóstól, nagyapától, MÁTÉ LAJOSTÓL (Szentjános)
ki rövid szenvedés után 81. életévében itthagyott minket és átadta lelkét az ő Teremtőjének. Emléked legyen áldott és örökké őrizzük! Fájdalomtól megtőrt szívvel búcsúzik tőle lánya Irénke, veje Lajos, szerető unokái Lala és párja Bea, Inci és párja István.

*

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszünk búcsút drága, jó testvéremtől,
MÁTÉ LAJOSTÓL (Biharszentjános), akinek a szíve 81 éves korában megszűnt dobogni. Küzdőttél, de már nem lehetett, most a csend ölel át és a szeretet. Számunkra te sosem leszel halott, szívünkben emléked örökké élni fog. Búcsúzunk tőlled, testvéred Máté Jenő, feleségem Mancika, fiam (keresztfiad) Jenő és családja, leányom Emike és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett tatától, MÁTÉ LAJOSTÓL, aki betegség miatti szenvedése után feladta a harcot, itthagyott minket. Egy családszerető, jószívű, igazságos, türelmes ember volt, aki betegségét utolsó percig méltósággal viselte. Személye örökké élni fog szívünkben. A legszebb emlék a szeretet, amelyet mások szívében hagyunk magunk után. Búcsúzik tőlle Bea Szodorai és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól és keresztapától, MÁTÉ LAJOSTÓL. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Sógornője Piroska, keresztfia Béla és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, MÁTÉ LAJOSTÓL (Biharszentjános).
Drága emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Ifj. Máté Jenő és családja.