Gyászhírek 2016. február 25.

Gyászhírek 2016. február 25.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa, SZEGEDI LÁSZLÓ mérnök, újságíró, rövid, súlyos szenvedés után elhunyt. Búcsúztatója hétfőn, február 29-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Kérjük barátait, ismerőseit, hogy tiszteletüket egy szál virággal fejezzék ki. Hamvait szülőhelyén Gyergyóditróban helyezzük el. Búcsúzik tőle a gyászoló család.


CSORBA JÁNOS szeretteinek Isten Szentlelke általi vigasztalódást kívánunk a Zsoltár 103, 2-4 verseivel: „Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.” Az Agnulli Dei Idősek Otthona lakói és vezetősége.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt KÖRÖSI ERZSIKÉRE (Fugyi).
Hol vagy, drága gyermekem, egyre csak várlak, várlak. Mért hagytad itt öreg édesanyádat, fáj az egyedüllét, bánatos a szívem, mert úgy lenne jó, ha itt lennél velem. Pihenj sírodban csendesen, elfeledni téged nem lehet sohasem. Bánatos lánya, veje, testvéred családjával és örökké sirató édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleimre, NAGY MÁRIÁRA halálának 22. évfordulóján és NAGY LAJOSRA
halálának 9. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Leányuk Judit és családja.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a drága gyermekre, nagybácsira, sógorra, keresztapára,
PAPP ZOLTÁN LÁSZLÓRA (mérnök, Nagyvárad – Bihardiószeg), aki két éve örökre itthagyta oly fiatalon hozzátartozóit. Anyai szívem bánatos tenger, fájdalma végtelen. Megszakad a szívem, elmentél örökre, tengernyi bánatot hagytál lelkünkben. Nem fáj már a test, nincsenek bántó szavak, s ott vagy most, hol nem számítanak a földi javak. Azonban a hosszú úton érzed, szeretünk kísér téged, s szeressük egymást, ezért élünk, mert te csak ezt, csakis ezt kérted. Őrködj sírja felett édes Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen. Soha nem felejt el bánatos édesanyád, keresztlányod Kinga és családja, unokahúgod Edina és családja, unokaöcséid Boti, Roli, Hunor és unokahúgod Zsófika.

*

Köszönöm mindazoknak, aki a szeretett CSÓKA SÁNDOR temetésén rész vettek, virágjaikat sírjára helyezték és mély gyászomban osztoztak. Bánatos felesége és kisfia.

*

„…Lágyan öleld tetemet / Anyaföld s ti szeretti / Virágok, üljetek ágya köré, Mondani méla regét.”
MIHUTZ JOLÁN, MOCA VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Minden mulandó ezen a világon,/csak egy van ami a sírig vezet,/szívemben az örök emlékezet.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett feleségemre, BÖR KLÁRÁRA (szül. NÉMET)
halálának 3. évfordulóján. Szerető férje Sanyika.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOCSIS ILDIKÓRA (szül. GHILE ILDIKÓ, 1948–2015) halálának egy éves évfordulóján. A bánatos család.

*

Halálának 3. évfordulóján emlékezem szeretett férjemre, ifj. KUBIK JÁNOSRA (építészmérnök)
„Bennem él egy arc, egy meleg tekintet,/egy simogató kéz, egy örök tisztelet./Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet,/amit tőlem soha, senki el nem vehet.” Örökké bánatos felesége Katalin.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, KEREZSI ÁRPÁDRA, aki ma 10 éve, hogy itthagyott minket, de a szívünkben él és örökre ott marad. Emléked őrzi szerető családod.

*

„Újra eljött a nap, mely szívünkben örök emlék marad.” Ma 3 éve, hogy eltávozott közülünk a szeretett testvér, sógornő, nagynéni, BÖR KLÁRA (szül. NÉMET). Emléked szívünkben él. Testvéred Laci és családja.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek.” Szomorú 5 éve már csak egy fájó emlék lettél
VEZSENYI ETELKA (szül. KISS ETA). Szeretettel emlékezünk rád. Szívünkben emléked örökké élni fog.
Nyugodj békében! Nővéred Irénke, keresztfiad Attila és öcséd János.

*

„Megpihent a szíved, a szív melyben nem volt más csak szeretet, küzdés volt az egész életed.”
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, keresztszülő, nagynéni, MIHUCZ JOLÁN
(szül. PETŐ, Nagyszántó) 81 éves korában elhunyt. Temetése február 25-én 15 órakor lesz a nagyszántói kápolnából. Búcsúzik tőle szerető családja.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szerető édesanyára, anyósra és nagymamára,
JENEI JULIANNÁRA (szül. KRISTÓF JULIANNA, Podgoria) halálának első évfordulóján. „Elment az akit a legjobban szerettünk, kinek az életünket köszönhetjük, ki mindig kiállt mellettünk. Magtanított minket őszintén szeretni, s mindig igazat mondani. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, mi szívből szeretünk, s nem feledünk téged drága Édesanyánk.” Örökké bánatos fia Csabi, lánya Juli, menye Zsófi, veje Andris és unokája Blanka.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, CSORBA JÁNOS nyugalmazott közgazdász, életének 87. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése február 26-án, pénteken 14 órakor a szentmártoni temető kápolnájából. Pihenése legyen áldott! Búcsúznak tőle, felesége Icu, nevelt fia Gabi, unokája Péter.