Gyászhírek 2016. február 24.

Gyászhírek 2016. február 24.
„Uram kihez mehetnénk ? Örök élet beszéde van Te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, élő Istennek fia!” Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszünk búcsút a drága, jó anyától, nagymamától, déditől, ÖZV. G. TÓTH LAJOSNÉTÓL (szül. Ó. NAGY MARGIT, Paptamási), akinek drága szíve életének 96. évében megszűnt dobogni. „Csillag volt, mert szívből szeretett,/s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett./Elmentél tőlünk mint lenyugvó nap,/de szívünkben élsz és örökké ott maradsz!” Bánatos leánya Margit, unokája Margitka, unokaveje László és dédunokája Panka.


Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább nagymamától, dédnagymamától, ÖZV. G. TÓTH LAJOSNÉTÓL
(szül. Ó. NAGY MARGIT). aki életének 96. évében csendesen megpihent. „Számomra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok./Drága, jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám./S én köszönöm, hogy ő lehetett az én édes nagymamám.” Nyugodj békében! Unokája Márta, unokaveje György és dédunokája Danika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagytatára, SZŰCS SÁNDORRA (SPILLER, Bihar)
halálának első évfordulóján. Fia Kriszti, menye Ibolya és unokája Krisztofer.

*

Szeretettel emlékezem SZŰCS SÁNDORRA (SPILLER, Bihar) halálának első évfordulóján. Nyugodj békében! Icuka.

*

Megrendülten és szomorú szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, SOMOGYI FEKETE MARIKÁTÓL (Érmihályfalva). Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Az érmihályfalvi líceum 1977-ben végzett XII. B. osztályközössége.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki TÓTH ZSIGMOND dalnoktársunknak és családjának a szeretett feleség, édesanya, nagymama és anyós, TÓTH ANNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Isten adjon az elhunytnak csendes nyugodalmat, a gyászoló családnak pedig vigasztalódást. A Váradi Dalnokok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, HOFFMAN RICHÁRD LÓRÁNDRA, aki ma két éve tragikus körülmények között elhunyt. Emlékét szívünkben örökké őrizzük.
Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjemtől és édesapától, CSÓKA SÁNDORTÓL. Elcsitult a szív, mely értem dobogott, elpihen a kéz, mely értem dolgozott, lelkemben élni fogsz míg szívem dobog, számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok. Megtört szívvel tudatjuk, hogy 2016. február 24-én 13 órai kezdettel kísérjük el utolsó útjára a biharpüspöki kápolnától. Felesége Edit és fia Alex.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága vejünktől, CSÓKA SÁNDORTÓL. Emlékét örökké szívünkben őrizzük.
Anyósa és apósa László Gizella és Ferencz.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett sógorunktól, CSÓKA SÁNDORTÓL. Emlékét szomorú szívünkben zártuk. László Krisztina és Zoli, László Ferencz, Enikő és Robi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, CSÓKA SÁNDOR
elvesztése miatti fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle a Rivolta Cons vezetősége és munkatársai.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kedves osztálytársunknak, CSÓKA ALEXNEK és édesanyjának, EDITNEK, a szeretett édesapa és férj, CSÓKA SÁNDOR elvesztése miatti mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak.
A 16-os Számú Iskola VI. D osztályközössége, osztályfőnöke és a szülők.

*

Mély megrendüléssel értesültünk kedves barátunk korai haláláról, őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSÓKA EDITNEK és fiának, ALEXNEK a szeretett édesapa és férj,
CSÓKA SÁNDOR elvesztése miatti mély fájdalmukban. Emléke szívünkben örökké élni fog, vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. A Jude, Czumbil, Kovács, Nagy, Varga és Veres család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, após és testvér, SIKE ANDRÁS (élelmiszermérnök)
életének 71. évében elhunyt. Temetése Magyarországon lesz. Nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

„Rövid öröm, hosszú gond, s bánkódás, / Bús életünk szűk kerülete / Rabláncok a földi szenvedések, / Melyeket csak a halál szakaszt.” SZEGEDI LÁSZLÓ, CSÓKA SÁNDOR, LASZKOVICI FLOAREA,
FOTA EUGEN, PANTEA GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, BARÁTKI MIKLÓSTÓL, (élt 60 évet).
Temetése 2016.02.24-én 15 órakor a városi kápolnában. Nyugodjon békében! Búcsút vesznek tőle gyermekei és egész családja.