Gyászhírek 2016. február 23.

Gyászhírek 2016. február 23.
Megdöbbenve értesültünk a Bihari Napló egykori munkatársa, Szegedi László haláláról. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. A Bihari Napló szerkesztősége.


Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad. Ma 10 éve, hogy eltávozott közülünk a szeretett férj, apa, nagyapa, MÉHÉSZ JÓZSEF. Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert a szívünk mélyén rejtettünk el. Emléked őrzi feleséged Gizi, Andi és családja, Móni és családja, Józsi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk volt ismerősünktől, SZÉLL MIHÁLYTÓL (Székelyhíd). Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Bereczki József és családja.

*

Mély fájdalommal tudatju, hogy ÖZV. G TÓTH LAJOSNÉ (szül. Ó NAGY MARGIT, Kovácsi)
életének 96. évében elhunyt. Temetése február 24-én 15 órától lesz a paptamási kápolnából. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

„Küzdöttél, de már nem lehetett, most a csend ölel át és a szeretet. Számunkra te sosem leszel halott…” Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától és rokontól,
SZÉLL MIHÁLYTÓL (székelyhídi férfi fodrász), aki életének 65. évében elhunyt. Végső búcsút veszünk tőle kedden, február 23-án, délután 14 órakor a székelyhídi ravatalozóból. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, siratunk… A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kollégánknak, SZÉLL ZSOLTNAK és családjának a szeretett édesapa, após, nagyapa, SZÉLL MIHÁLY (Székelyhíd) elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak és vigasztalódást a családnak. Az Orsila cég munkaközössége.

*

„… letöröl minden könnyet!” (Jel.) Az égiek vigasztalását kérve osztozunk IRÉNKE és a család fájdalmában a szeretett férj, édesapa, nagyapa, SZÉLL MIHÁLY eltávozásakor. A középiskolai volt osztálytársak Nagyváradról.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZÉKELY ATTILA temetésén részt vettek és fájdalmukban osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább testvér, apa, nagyapa, após, BOÉR JÁNOS JÓZSEF 58 évesen, rövid de súlyos betegség után csendesen megpihent. Drága öcsikém, az égbe írom neked, még sírva ejtem ki a nevedet. Elmentél, és máig sem értem, egy élet, hogy érhet ily hamar véget. Míg itt voltál, csak szeretetet adtál, pedig oly sokszor rosszat is kaptál. Nyugodj békében. Temetése 2016.02.24-én d.e. 11 órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos családja.

*

„Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, keresztanyára, FARKAS TÜNDÉRE halálának 10. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. A bánatos család.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédunknak, TÓTH ZSIGÁNAK és családjának a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, TÓTH ANNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Csiki Sándor és családja.

*

Szólunk, de a néma sír nem felel, szomorú szívünkben te mégis létezel. DINULESCU LAZAR,
CRISTEA IULIANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. nonstop temetkezési vállalat.

*

Őszinte részvétünk TÓTH ZSIGMOND barátunknak szeretett felesége elvesztése miatt érzett gyászában.
Barucza Sándor és családja.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, KONDOR VERONIKÁRA, „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,/minket és mindent, amiért küzdöttél./Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom,/emlékét örökre szívünkbe zárjuk.” Szerető lányai és családjaik.

*

Kilenc évvel ezelőtt kisértük utolsó útjára VARKUCS GYULÁT. Hajtsunk fejet emléke előtt és kérjük a Mindenség Urát jutalmazza meg jóságáért és szeretetéért, az örök boldogsággal. Szerettei: felesége Olga, lánya, fia és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, BALOGH SÁNDORRA, aki lélekben örökké velünk marad, hirtelen halálának tizenharmadik évfordulóján. Felesége Manyi és lánya Évi.

*

Őszinte részvétem volt kolléganőmnek, BARCSA OLGINAK és családjának szeretett testvére,
MANCIKA elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Bárány Zoli és családja.

*

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, jó szomszédnak, akik szeretett férjemet, PAPP SÁNDORT utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkat enyhíteni segítettek. Köszönjük szépen mindenkinek. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk jó barátunknak, TÓTH LACINAK szeretett nagymamája halála alkalmából.
Zoli és Levente.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KÖRTVÉLYESI JÓZSEFRE
halálának 6. évfordulóján. „Egy téli napon, az életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, elmentél./A fájdalmat leírni nem lehet,/csak letörölni a hulló könnyeket.” Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

„Hat hónapja, hogy már nem vagy velünk,/fentről nézed, hogy idelent mit művelünk./Az idő múlik, de rád mindig emlékezünk./Emléked nélkül mi már nem létezünk.” Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, MÁTHÉ IRÉNKÉRE
(Szalárd). „Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk,/nem tudtunk megmenteni, pedig mi próbáltunk./Egy célod volt, hosszú útra menni,/az élet gyötrelmeit magad mögött hagyni./Küzdöttél, de már nem lehetett,/a csend ölel át és a szeretet,/a néma csendben halljuk hangodat,/a csillagok fényénél látjuk arcodat./Búcsúzni akartál, de nem volt időd,/mert lassan, csendben elfogyott az erőd./Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/szívünkben örökké megmarad emléked.” Szeretettel férje, fia, lánya, unokái.