Gyászhírek 2016. február 19.

Gyászhírek 2016. február 19.
Köszönöm a „Szalárdi öregotthon” vezetőségének, dolgozóinak és az otthon lakóinak, hogy szeretett komaasszonyom, BIRÓ VERONIKA gondját viselték és biztató szavaikkal lelki fájdalmát igyekeztek gyógyítani. Külön köszönöm a Szabó családnak, hogy biztosították feledhetetlen komaasszonyom méltó búcsúztatását és utolsó útjára kísérését. Ónodi Ida.


Mélyen együtt érzek kolléganőmmel, SZOMBATI GILLE ANNAMÁRIÁVAL és fiával TAMÁSSAL az édesanya és nagymama, MIHELFY MÁRIA (szeretett főnöknőm az Antikváriumból) elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében „a drága kicsi Mama”. Rozika.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága barátnőre, ANTALFFY GABRIELLÁRA (ny. törvényszéki bíró)
halálának 6. évfordulóján. Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlem senki, soha el nem vehet.
Comendat Juliana.

*

Szívünkben hálával és szeretettel emlékezünk szüleinkre, TOTH ALBINÁRA halálának 17. évfordulóján, és TOTH ÁRPÁD-ANTALRA halála 23. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, és örök nyugodalmat nekik.
Családjuk: leánya Erzsébet, veje Öcsi, és Zsóka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető apára és nagyapára, SZILÁGY GÉZÁRA halálának első évfordulóján.
Szerető lánya Ildikó és unokája Márk.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára és nagyapára, SZILÁGY GÉZÁRA.
Szívet tépnek most az emlékek, / Egy éve még együtt voltunk veled, / Kórházi ágyadon fogtuk a kezed, / Remegve figyeltük megtört tekinteted. / Most letesszük sírodra virágaink csokrát, / Örök almodért elmondunk egy imát. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető felesége Irén.

*

Szomorú szívvel emlékezem édesanyámra, ANTALFFY GABRIELLÁRA halálának hatodik évfordulóján. A jó Isten nyugtassa békésségben! Megemlékező szentmisét tartunk érte február 20-án 17 órakor a Barátok Templomában. Szerető lánya Sipos Mária.

*

PÁSZTOR JULIÁNA (JULCSI). Már tíz éve elmentél és itthagytál. Próbálok szavakat leírni, de csak a hallgatás érint, ami fáj, de nehéz leírni. Férjed.

*

Szívünk örök szeretetével emlékezünk a szerető férjre, édesapára, vőre, sógorra és gyermekre, MARKUS ISTVÁNRA (KUZSI) halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Szerettei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, REIKLI ISTVÁN-PITYURA
(a palotai komplex villanyszerelője, köröstarjáni) halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében.
Bánatos felesége Manci, gyermekei Pisti és Andi családjaikkal és a kis Viki.

*

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH FERENC ZOLTÁNRA halálának 6. évfordulóján. „Nem múlnak el ők kik szívünkben élnek, hiába szállnak el az évek.” Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, őrzi béke és nyugalom. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élünk, őrizzük őket. A bánatos család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 92. évében váratlanul elhunyt BUH VIKTÓRIA. Temetése 2016. február 19-én, pénteken 14 órakor lesz a Rulikowski temetőben (városi kápolna). Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Szerető lánya, unokája és testvére.

*

„Ameddig élek, felejthetetlen emléked, kedves szavaid, mosolyod a lelkünkben marad.” ILE IULIANA,
SALAJAN GAVRIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Nélküled már semmi nem olyan mint régen,
Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében,
Idézzük szavaid, tetteid, emléked,
Örökké szeretünk, nem feledünk téged.”
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
SZLAFKAY FERENCRE halálának 3. évfordulóján. Amíg csak élünk, rá emlékezünk, az együtt töltött időt soha nem feledjük. Imádkozunk az ő lelki üdvéért február 24-én 17 órától a várad-szőlősi római katolikus templomban. Örökké bánatos felesége, fiai, menyei, unokái és a család.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak SZÉKELY ATTILA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
Lemák Jancsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, BALOG IBOLYÁRA, halálának első évfordulóján. Míg élünk, örökké őrizzük emlékét. Szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagynénémtől, KOVÁCS ETELKÁTÓL. Temetése 20-án 14 órától a hegyközcsatári gyászháztól. Búcsúzik tőle sógornője, keresztfia és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, ZSUGÁN ANNÁTÓL. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Emlékét örökre szívünkben őrizzük. Nyugodj békében!
Leánya Ildikó, veje Gyula, unokái Dávid, Dóri és Gergő.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől, ZSUGÁN ANNÁTÓL. Emléked szomorú szívünkben zártuk. Borsoviczky Gizella és gyermekei családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, ÖZV. MEGYESI IRÉNRE
(Bihar) halálának első évfordulóján.
„Ha emlegettek, köztetek leszek.
Ha imádkoztok, veletek vagyok.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk szomorú napjára, LADÁNYI SÁNDOR halálának 3. évfordulóján. „A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek azok akik szerettek téged.” – Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod szívünkben marad. Felesége Irénke, lánya Csilla, veje Nelu és unokája Armin, Carla.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, FINANT ERZSÉBETRE halálának 10. évfordulóján.
A múltba visszanézve, valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már,
csak az idő múlik, feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
De Ő nekünk sosem lesz halott,
mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.
Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom főnökömtől, SZÉKELY ATTILÁTÓL. Részvétem a gyászoló családnak! Munkatársa, Éva.

*

Fájdalommal emlékezünk a 12 éve elhunyt szeretett férjre, apára, nagyapára, KONKOLY JÁNOSRA
(élt 62 évet). Nyugodjál békében! Bánatos felesége Manci, fia, lánya, menye, veje és unokái: Ivett és Norbi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, GÉCZI ANDRÁSRA
halálának 2. évfordulóján. „Könnyeinket csak letörölni tudjuk, de emlékedet elfeledni nem.” Nyugodj békében! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó testvérre és nagybácsira, BÖSZÖRMÉNYI FERENC-ÖCSIRE
(Bihardiószeg) halálának 9. évfordulóján. Nyugodj békében te drága lélek! Testvére Piros, unokahúga Katika családjával.

*

Fájó szívvel emlékezem drága férjemre, GROZA ALEXRE halálának 10. évfordulóján. „Bennem él egy arc, egy meleg tekintet,/egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./Bennem él a múlt, egy végtelen szeretet,/amit tőlem senki, soha el nem vehet./Tudom, hogy nem jöhetsz, mégis egyre várlak,/enyhíti hiányod, ha álmaimban látlak./A te szíved megpihent, az enyém viszont vérzik,/mert a fájdalmat csak az élők érzik./Örök álomra hajtottad fejed,/s én itt maradtam, hogy őrizzem emlékedet.” Szerető feleséged Erika.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága, jó édesanyámra, SZABÓ JÓZSEFNÉRA (szül. MEZEI IRÉN)
halálának 15. évfordulóján. El nem múló emléke, szerető, jóságos szíve lelkünkben örökké él!
Lánya Irénke, unokája Csilla, unokaveje Nelu és két dédunokája: Armin és Carla.

*

Soha el nem múló szretetettel emlékezünk az édesanyára, feleségre és anyósra, MÁTÉ ZSUZSANNÁRA
(Hegyközszentmiklós) halálának 2. évfordulóján. „Virágot viszek egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./Kérlek édesanyám nyújtsd felém kezed,/csak még egyszer halljam a dobogó szíved./Csendes a temető, nem jön felelet,/arcomat mossák a keserű könnyek./Egy a remény, mely éltet és vezet,/hogy egyszer még találkozunk veled!” Emléked örökké őrzi kislányod Timea, vejed Attila és férjed András.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, szerető édesapára, és nagyapára, KISS GÁSPÁRRA
(Biharpüspöki). Holnap lesz hat éve, hogy itthagytál minket,/de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset./Bennünk alszik a világod, mit örökre itthagytál,/bennünk él minden álmod, amit meg sem álmodtál./Bennünk él a fájdalom, ami a hiányodból fakad,/bennünk él minden szó, ami elhagyta ajkadat./Bennünk hagytad drága szíved, ami nagyon szeretett,/bennünk hagytad, nekünk adtad, amit adni lehetett./Kint a csendes temetőben, nem zavar senki téged,/csak a mi szívünkben hagytál nagy keserűséget./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/a Jóisten őrködjön pihenésed felett.”
Búcsúzunk tőled: bánatos feleséged Juliska, lányaid Irénke és Editke, és szerető unokád Tibi.