Gyászhírek 2016. február 18.

Gyászhírek 2016. február 18.
Nyolc éve már, hogy/ Nem simogat kezed, nem mosolyog az arcod,/ Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod./ Egy jajszó annyit sem mondtál,/ Csak elmentél a halál hosszú útján. Szerettünkre, OKOS KÁLMÁNRA (Vajda) emlékezünk. Gyászoló családod.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre és sógorra, KUPÁS SÁNDORRA (Szalárd) halálának 2. évfordulóján. „Tiéd a csend és a nyugalom, miénk a bánat és a fájdalom. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben örökké megmarad fájó emléked.” Nyugodj békében! Húga és sógora, nővére és sógora.

*

SANYIKÁM! Hát már te is elmentél? (Biharpüspöki) A szeretet virágait helyezem sírodra a már elment és még élő osztálytársak nevében. Isten vezessen égi utadon! Mély elismerésem és őszinte részvétem kedves családjának. Volt osztálytársad Pontosné Hegyesi Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, gyermekre, FÁBIÁN ZSIGMONDRA halálának első évfordulóján.
„A múltba visszanézve, valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs köztünk már.
Egész életeden át dolgozva éltél,
Ránk bánatot hagyva, csendesen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
Megpihenni tért két dolgos kezed.
Hiába keresünk, sehol se találunk,
Titokban mégis hazavárunk.
Bánatunkat nem enyhíti az idő múlása,
Legyen sírodon Isten áldása”.
Bánatos felesége és családja és szülei.

*

Örök fájdalommal és könnyes szemmel búcsúzunk drága édesapámtól, a nagyapától, dédnagyapától,
SZÉKELY ATTILÁTÓL (élt 73 évet). Temetése 2016. február 20-án 12 órától a városi kápolnából, a Rulikowski temetőben. Nyugodj békében! Szerető lánya Gabriela, veje Toni, unokái Norbert, Róbert, dédunokái Teodora, Mateo.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága férjemtől, SZÉKELY ATTILÁTÓL, aki életének 73. évében hosszú szenvedés után Debrecenben elhunyt. Végső búcsút szombaton 12 órakor a városi kápolnából veszünk tőle. Számomra te soha nem leszel halott. Te élni fogsz örökké, mint a csillagok. Bánatos feleséged.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki barátunknak, PAPP ATTILÁNAK, édesanyjának és családjának a szeretett édesapa, férj és nagytata, PAPP SÁNDOR elvesztése miatti fájdalmukban.
Papp Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki keresztanyámnak KLÁRINAK, unokatestvéremnek ATTILÁNAK és családjának a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, PAPP SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Varga Róbert és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki keresztanyámnak és családjának szeretett keresztapám,
PAPP SÁNDOR elvesztéskor. Kriszti és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki nővéremnek és családjának szeretett férje, PAPP SÁNDOR elvesztésekor. Öccse Varga Albert és családja.

*

Búcsúzunk szeretett kollégánktól, DR. NICOLAE BUCIUMANTÓL. Közel 4 évtizede enyhítette embertársaink szenvedését odaadással, megértéssel, szelidséggel. Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló családjának. Nyugodjon békében! Dr. Elena Nistor, dr. Marcela Pop, dr. Enikő Marge, dr. Octavian Marge, dr. Dora Rob Sonea és családjaik.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szomszédunktól, gyermekkori pajtásomtól, PAPP SÁNDORTÓL. Az Úr őrizze örök álmát! Részvétünk a gyászoló családnak. Sanyi bácsi és Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra és nagymamára, ILLÉS ETELKÁRA
halálának 1. évfordulóján és a drága édesapára, apósra és nagytatára, ILLÉS JÓZSEFRE (Fegyvernek)
halálának 17. évfordulóján.
„Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,
Úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben a fájdalom és a szeretet.
Őrködj sírjuk felett Istenem,
Hogy csendes álmukat ne zavarja semmi sem.
Számunkra sosem lesztek halottak,
Örökké élni fogtok mint a csillagok.”
Nugodjanak békében! Örökké bánatos leánya Benke Piroska és családja, Zoli, Timi, Levi és Zolika, leánya Chisbora Ani és családja, Durne Etelka és családja.

*

„Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, aki a bájban megfogja a kezed. S hogy milyen fontos is volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled.” Szeretett férjem, MOLNÁR JÓZSEF
(Bihardiószeg) halálának 6. évfordulójára. Bánatos felesége Gyöngyike.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága gyermekre, feleségre, édesanyára, VASS IRÉNKÉRE,
aki ma 2 éve itthagyott. Szívünkben örökké élni fog. Nyugodjon békében. Édesanyja, férje, lánya.

*

Fájdalommal emlékezünk drága, szeretett szüleinkre, KÓSA JENŐRE, KÓSA ILONÁRA (szül. GANTNER), akik 21., illetve 12. éve örökre megpihentek. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes.
Lányaik Irénke, Marika és családjuk.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TESZÁRI LÁSZLÓ
64 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, február 19-én 13 órakor magyar idő szerint a biharkeresztesi Toldi utcai köztemetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa és nagyapa, ID. PAPP SÁNDOR életének 61. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de jóságos szíved itt marad közöttünk. Nyugodj békében, pihenésed legyen csendes. Búcsúzik tőle bánatos felesége Klári, fia Attila, menye Andrea, drága két kis unokája Anna és Abigél.

*

„Pihen a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itthagytál minden álmot, vágyat, nem mesélsz már az unokáknak, csak a könny és bánat maradt utánad. Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesapától, az apóstól, nagyapától, PAPP SÁNDORTÓL. Emléke szívünkbe örökké él.
Fia Attila, menye Andrea, unokái Anna és Abigél.

*

„Köszönöm, hogy lelked a lelkembe írtad, / Nincs felettünk hatalma a sírnak”. PAPP SÁNDOR,
DURGHEU FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kf.t Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Vigasztalódást kívánunk a Mindenhatótól, SZOMBATI-GILE ANNAMÁRIÁNAK és fiának TAMÁSNAK a szeretett édesanya és nagymama elhunyta alkalmából. A Lakótársulás, Republicii 10. sz.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt édesapára, apósra és nagyapára, BALOGH SÁNDORRA
(Érszőllős). „Egy éve már, hogy hozzád a temetőbe járunk,/megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk,/sírod előtt állunk, talán te kis látod,/körülötted van ma is szerető családod./Hiányzol nagyon, soha nem feledünk,/emléked örökké él bennünk.” Szerető fia Sanyika, menye Tímea, unokái Márk és Borostyán.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor a drága férj, BALOGH SÁNDOR (Érszőllős) egy éve hirtelen itthagyott minket. „Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,/de ha már abban nem, a csodában./Egy múló perc alatt elszállt az életed,/annyit sem mondtál, hogy Isten veletek./Megállt a drága szív, mely élni vágyott,/pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott./Nélküled üres a házunk,/még most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/nem haltál meg, csak aludni tértél.” Örökké bánatos felesége Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, BALOGH SÁNDORRA
(Érszőllős) halálának 1 éves évfordulóján. „Minden évben eljön egy nap,/amely szívünkben fájó emlék marad./Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon,/köszönni, búcsúzni sem volt alkalom./Egy célod volt, a családodért élni,/ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni./Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé./Szívünkben emléke élni fog örökké.” Örökké bánatos szívű lánya Mónika, veje Attila, unokái Attila és Ervin.

*

Emlékezünk drága, jó, édes apukámra, FAUR JÓZSEFRE (Mezőtelegd) halálának 3. évfordulóján. „Arcomon könnyek csorognak végig, szívem kimondhatatlanul fáj, nem telik el nap, mikor ne gondolnék rád drága, jó apukám.” Lányod Edit, vejed Pisti, unokáid Edita és Isti.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága sógorra, nagybátyánkra és vőre, BALOGH SÁNDORRA
(Érszőllős), aki egy éve eltávozott közülünk. „Mind elmegyünk egy szép napon, ha a küldetés véget ér,/mind elmegyünk, el sem búcsúzunk, az életünk ennyit ér./De abban reménykedünk, jó helyre mentél,/mert te a jónál is jobbat érdemeltél./Hiába borul rád a temető csendje,/te örökké élni fogsz szerető szívünkben.” Nyugodj békében! Gyászolja sógora Laci, Iluka, Lacika és családja, Iza és családja, anyósa.

*

Őszinte részvétünk a VILÁNYI családnak, szeretett rokonuk elhunyta miatt érzett gyászában.
A Ritli család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett JÓZSI JULIANNÁTÓL, aki életének 97. évében elhunyt. Temetése február 18-án 11 órakor a Rulikowszki temető, városi kápolnájából. A gyászoló család.

*

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves rokonnak, barátnak és ismerősnek, akik szeretett édesanyánkat, MOLNÁR JULIANNA-MÁRIÁT utolsó útjára elkísérték és fájdalmunkat enyhíteni segítettek. Köszönjük szépen mindenkinek. Lányai: Julika, Marika és Andrea.

Címkék: