Gyászhírek 2016. február 17.

Gyászhírek 2016. február 17.
Fájó szívvel búcsúzom szeretett fiamtól, PAPP SÁNDORTÓL, aki hosszan tartó, súlyos betegség után örök nyugalomra tért. Búcsúzik szerető, özvegy édesanyád, özv. Papp Etelka.


Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett keresztapától, PAPP SÁNDORTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Keresztlánya Andi és családja, Zoli és Patrick.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, PAPP SÁNDORTÓL, aki hosszan tartó betegség után örökre megpihent. Őszinte részvétünket fejezzük ki hitvesének KLÁRINAK, fiának ATTILÁNAK és családjának. Búcsúzik tőle nővére Etuka és sógora Tóni.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, gyermek, testvér, ID. PAPP SÁNDOR
61 évesen hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Kegyetlen volt a sors ha már elvett tőlünk, de jóságos szíved itt marad közöttünk. Nyugodj békében. Pihenésed legyen csendes. Temetése csütörtökön, február 18-án 15 órakor Bihar Püspöki kápolnából. Bánatos felesége Klári, fia Attila, menye Andrea, drága, két kisunokája Anna és Abigél, édesanyja, testvére és családja.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett nászunktól, PAPP SÁNDORTÓL és részvétünket fejezzük ki KLÁRIKÁNAK, ATTILÁNAK és családjának a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nagy József és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, PAPP KLÁRÁNAK szeretett férje, PAPP SÁNDOR
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Rubinstein cég és a Britani üzlet munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PAPP KLÁRÁNAK és családjának drága szerettük, PAPP SÁNDOR
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Rubinstein család.

*

Megtört szívvel veszünk búcsút a legdrágább férjtől, édesapától, ID. BOROS ÁRPÁDTÓL,
(élt 73 évet), aki türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében, drága lélek! Temetése 2016. február 18-án 14 órakor a székelyhídi református ravatalozóból lesz.
Búcsúzik tőle felesége Ica és fia Árpád.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett ID. BOROS ÁRPÁD
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Nyiri Gabriella és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TOMIKÁNAK és ANIKÁNAK a szeretett nagymama és édesanya elhunyta miatt érzett gyászukban. Nyugalma legyen békés! Margit, Gergő és Ottó.

*

Örök fájdalommal és könnyes szemmel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, nagymamára,
MUNKÁCSI MÁRIÁRA halálának 6. évfordulóján.
„A múltba visszanézve, valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
De ő nekünk sohasem lesz halott,
Mert a jók örökké élnek, mint a csillagok!”

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett édesapámra, GAZSI IMRÉRE (Érmihályfalva)
halálának 2. évfordulóján.
Istenem, súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam!
Álmomban keressen meg engem,
Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat,
Csak hadd lássam még egyszer az édesapámat.
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,
Súgd meg neki halkan, én minden nap várom!
Örökké szerető lánya Emese.

*

Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad. GAZSI IMRE (Érmihályfalva), jóságos szíve ma 2 éve szűnt meg dobogni.
Temető kapuja szélesre van tárva,
Útjait naponta sok-sok ember járja.
Van, aki virágot, mécsest visz kezében,
Olyan is, ki bánatot szomorú szívében.
Két éve már, hogy ezt az utat járjuk,
Megnyugvást lelkünkben még most sem találunk.
Sírod előtt állunk, talán te is látod,
Körülötted van még ma is szerető családod.
Bánatos felesége Marika, nevelt lánya Enikő, veje, unokái Anitta és Dávid.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, GAZSI IMRÉRE (Érmihályfalva), aki 2 éve örökre itthagyott bennünket. Telhetnek a napok, múlhatnak az évek, míg élünk, szívünkben őrizzük az emlékedet. Örökké gyászoló édesanyja Piroska, testvére Lajos és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra és nagymamára, PAP MATILDRA
(szül. Érselénd) halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fiai, menyei és unokája Csilla.

*

„Köszönöm…
Amiért hálás vagy előre,
– Mert hiteddel reméled –
Az feléd hajlik a mennyből,
S lassan majd eléred.”
Tisztelettel búcsúzom Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária prof. asszonytól, a baráttól és játszótárstól. Őszinte együttérzésemet fejezem ki Borinak, Bélának és családjának. Tóth L. Ágnes.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal mély fájdalmukban, melyet szerettük, Dr. ESZENYEINÉ
(szül. SZÉLES MÁRIA) elvesztése okozott. Osztálytársad Dr. Dull József és felesége.

*

Megdöbbenéssel értesültünk szeretett ismerősünk, barátunk, SZÉKELY ATTILA haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Cseke család.

*

Megrendüléssel értesültünk lelkes támogatónk, nagyra becsült színművésznőnk, MOLNÁR JÚLIA édesanyjának haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! A Kataning Egyesület nevében: Kata, Meli, Timi, Zoli, Feri és Géza.

*

Megrendüléssel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, keresztapa, SZÉKELY ATTILA türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Villányi család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a MOLNÁR családnak a szeretett édesanya, nagymama és anyós, MOLNÁR JULIÁNNA-MÁRIA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak és vigasztalást a családnak! Lőrinczy Tamás közeli szomszéd, régi ismerős és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, CSÉKY LÁSZLÓRA
halálának 2. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet.
Felesége Neli, fia Kriszti, menye Natalia és imádott unokád Namira.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma hat hete a szeretett gyermek, férj, édesapa, testvér, HOFFMAN RICHÁRD ROLAND eltávozott közülünk. Emléke szívünkben örökké él. Megemlékező szentmise február 27-én délután 17 órakor a Szent László templomban lesz. Gyászoló, bánatos családja.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel búcsúzom szeretett páromtól, CATA IOANTÓL, aki hosszú szenvedés után magamra hagyott. Temetése ma, február 17-én 15 órakor a Haşaş kápolnából. Szeretni foglak mindhalálig. A te Pusád.

*

Szívünkben szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, JANCSEK MARGITRA halálának 2. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Egy a reményünk mely éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled.”

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett keresztanyámtól, BIRÓ VERONIKÁTÓL (született Karásztelek),
aki rövid betegségben elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük. Keresztlánya Laczikó Katalin és családja.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett barátnőm, komaasszonyom, BIRÓ VERONIKA (az Arta cipőgyár volt nyugdíjasa), aki olyan volt mint a testvérem, 83 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szerdán, 17-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugalma legyen békés és csendes. Emlékét örökké megőrzöm. Ónodi Ida.

*

„Én tudom, hogy te valahol vársz reám, mert csak az hal meg, akit elfelednek.” TESZÁRI LÁSZLÓ, GENCZ KORNEL GYULA, LÖSCHER HENRICH, BIRÓ VERONIKA, JUHÁSZ MARGARETA, BUCIUMAN NICOLAE, PETRUT MARIA, LEUCUTA MARIA, ROSTAS MARIOARA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.