Gyászhírek 2016. február 16.

Gyászhírek 2016. február 16.
Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal mély fájdalmukban melyet szerettük, Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária elvesztése okozott. Nyugalma legyen békés! A Bajusz család.


„A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, aki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.” (Zsoltár 111, 10) A feltámadás reménységében való hittel veszünk búcsút
ESZENYEINÉ DR. SZÉLES MÁRIA ny. teológiai professzor asszonytól, aki kezdetben gyülekezetünk segédlelkipásztora, majd évtizedeken át férje, Dr. Eszenyei Béla esperes oldalán közösségünk igehirdetője volt. Szeretteinek vigasztalódást kívánunk. A nagyvárad-velencei egyházközség lelkipásztorai, presbitériuma és tagjai.

*

„Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényidre taníts meg engem” (Zsoltárok 25: 4) A feltámadás reménységében búcsúzom Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária ny. teológiai professzortól. Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Huszár István Nagyvárad alpolgármestere.

*

„Köszönöm…
Amiért hálás vagyok előre,
– Mert hiteddel reméled –
Az feléd hajlik a mennyből,
S lassan majd eléred.”
Tisztelettel búcsúzom Dr. Eszenyeiné Dr. Széles Mária (prof. asszonytól) a baráttól és játszótárstól. Őszinte együttérzésemet fejezem ki Borinak, Bélának és családjának. Tóth L. Ágnes.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól, GALI ERZSÉBETTŐL (Bözsike), aki életének 70. évében hunyt el. Temetése február 16-án 13 orától a gyantai temetőben lesz. Emlékét örökké szívembe őrzöm.
Fiad, Feri.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki unokatestvéremnek, Gali Ferencznek szeretett édesanyja. GALI ERZSÉBET elvesztésekor. Noémi, Csaba, Norbi és Raymi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Sárközi Zoltánnak és családjának a szeretett édesanya, nagymama, anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete és munkaközössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki Sárközi Zoltánnak és családjának a szeretett édesanya, nagymama, anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Nagyváradi Tanács RMDSZ-frakciója.

*

Ezúton is kifejezzük részvétünket és együttérzésünket barátunknak, MOLNÁR JÚLIA művésznőnek.
A Bimbó-Szuhai, Tímár és Pásztor család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MOLNÁR JÚLIA művésznőnek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MOLNÁR JÚLIA művésznőnek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Dukrét család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, ILIESCU MARIN (PUIU) életének 80. évében elhunyt. Temetése kedden, február 16-án 13 órakor a margittai Eger temetőben. Nyugodjon békében! Örökké bánatos felesége és leánya családjával.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, nagybácsitól, ILIESCU MARINTÓL. Nyugodj békében! Emléked örökké szívünkben él. Zsóka, Mirela és Mark.

*

Búcsúzunk KOVÁCS ERZSIKÉTŐL. Béke poraira! Őszinte részvétem a gyászoló családnak. A Fekete család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, MOLNÁR JULIÁNA
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Kincses, Németh és a Papp családok.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, anyóstól, ORBÁN ÉVÁTÓL, aki életének 55. évében hosszú és gyötrelmes betegség után élete útjának végéhez ért. Kívánjuk, hogy a lelke találja meg az örök békességet, megnyugvást. Emlékét szívünkben őrizzük, míg élünk. Temetése február 16-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából a Rulikowski temetőben.
Búcsúzik tőle fájó szívvel lánya Boglárka, veje Csaba és unokája Jázmin.

*

Fájó szívvel búcsúzunk anyatársunktól, ORBÁN ÉVÁTÓL. Anyatársa Gizi, apatársa Józsi és családjuk.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nevelő anyámtól, ORBÁN ÉVÁTÓL, aki hosszú, súlyos betegség után elhunyt. Búcsúzik tőle nevelt lánya Kati és családja.

*

Ezúton búcsúzunk általunk nagyrabecsült és szeretett barátunktól SZÉKELY ATTILÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Csapat.

*

„Megpihent a szíved, a szív, melyben nem volt más csak szeretet, küzdés volt az egész életed.” Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszek búcsút drága, jó nővéremtől, IFJ. ORBÁN ÉVÁTÓL,
akinek 55 éves korában jóságos szíve hosszú, súlyos betegség után megszűnt dobogni. Itthagytál álmot, vágyat, csak a bánat és a könny maradt utánad. Nyugodj békében! Búcsúzik tőled húgod Ildi, sógorod Jancsi és keresztlányod Brigitta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a drága MARIKA néni halála miatt. Nagy Ibolya, Attila és Kati.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, anyára, nagymamára, SZABÓ MÁRIÁRA (szül. TURCUŢ, Bikács), aki ma 40 éve örökre megpihent. Örökké emlékezni fogunk rád. Férjed Kálmán, lányod Krisztina és családja, fiad Tibi és családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik osztoztak gyászunkban, virágaikkal, jelenlétükkel vagy gondolatban utolsó útjára elkísérték drága szerettünket, DEBRENTI ZSUZSÁT. Lánya Emma és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk LŐSCHER HENRICHTŐL. Temetése február 17-én, szerdán 13 órakor lesz Hadadon. A gyászoló család.

*

A világ szegényebb lett egy drága, jó emberrel. Fájdalommal tudatjuk azokkal, akik szerették és tisztelték, hogy MIKI BÁCSI, SEVASTRA NICOLAE jóságos szíve örökre megpihent. Utolsó útjára kísérjük pénteken 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Csillag volt, / mert szívéből szeretett, /S mi úgy szerettük, / ahogy csak lehetett. / Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, / de szívünkben él és örökké ott marad. Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra,
B. SZÉLL ANNÁRA (Érsemjén), aki ma hat hónapja távozott közülünk. Bánatos lányai Katika, Berta és Babu és azok családjai.

*

A Csillagvárosi Egyházközség presbitériuma együtt érez a gyászoló családdal DR. ESZENYEINÉ DR. SZÉLES MÁRIA professzor asszony elvesztése miatt. Vigasztaljon valamennyiünket az Isten Igéje: „aki hisz énbennem, ha meghal is él!” In. 11,25.

*

„Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához!” (Zsoltár 132,7) A gyászoló család fájdalmában nagy szeretettel osztozom DR. ESZENYEINÉ DR. SZÉLES MÁRIA
elhunyta alkalmából. A barát és a munkatárs hűségével és alázatával, Járosi Éva és családja.

*

„Küzdöttel, de már nem lehetett, hiába fogtuk, szorítottuk kezedet, a csend ölel át és a szeretet.”
CERCEL GRIGORE, POPA DUMITRU, BADE ANA, SEVASTRA NICOLAE, LEUCEA ROMAN,
CĂTA IOAN, JURJUŢ IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.