Gyászhírek 2016. február 15.

Gyászhírek 2016. február 15.
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett SCHMIDT BABUTÓL. Hiányozni fogsz nyári délutánokon a parkból. Az örök élet boldogsága legyen jutalmad. Barátnőid a parkból.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Irénkének és Margitnak szeretet nagybátyám, DAJKA LAJOS
elhunyta miatti mély fájdalmukban. Karcsi és Julika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, ZIMMER OSZKÁRTÓL, aki életének 63. évében hagyott itt minket. Temetése február 15-én, hétfőn 15 órától a városi kápolnából. Emlékét örökké a szívünkben őrizzük! Öccse Jani Bojtor és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szerető édesanyára és nagymamára, VERES ADÉLRA halálának első évfordulóján. „Beteg teste megpihenni tért, / Nehéz út volt, amit ő megélt, / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él, és örökké ott marad. / Őrködj álma felett édes Istenem, / Oltalmad alatt csendesen pihenjen!” A gyászoló család.

*

SIFT LÁSZLÓ ADRIAN halálának 5. évfordulójára. „Az évek múlnak, feledni nem lehet, nagyon hiányzol, nagyon rossz nélküled.” Szerető szüleid, testvéreid és nagyszüleid.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki SZOMBATI-GILLE ANNAMÁRIÁNAK és fiának, TAMÁSNAK a szeretett édesanya és nagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugalma legyen örök, pihenése csendes! Ifj. dr. Balogh Árpád és családja.

*

Együttérzésünket fejezzük SZOMBATI-GILE TAMÁS munkatársunknak szeretett nagymamája elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak vigasztalódást kíván, a Caritas Catolica munkaközössége.

*

Őszinte részvétünk unokahúgomnak, SZOMBATI-GILLE ANNAMÁRIÁNAK és TAMÁSNAK a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Kovács Lívia és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szeretett barátnőmnek, SZOMBATI-GILE ANNAMÁRIÁNAK és családjának drága édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Vigasztalást kívánunk a Mindenható Istentől. Bea és Marcel.

*

Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS ATTILÁRA (Örvénd) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk drága barátnőnk, MIHELFY MARIKA elhunyta alkalmából.
Az egész Samai család és Bermann család Izraelből.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, VARGA ILEANÁRA (PORUŢIU), aki 1 éve elment közülünk. „Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom.” Örökké bánatos lányai és azok családjai.

*

Február 5. az a szomorú nap, ma már 20 éve, amikor örök nyugalomra ment drága nagymamánk,
WEISS JÚLIA (JUTKA). „Picikém, mindig gondolunk rád, nem felejtünk el soha.” Julika, Tibi, C[lin, Andi.

*

„Ébresszük a napot, hogy ma szebben keljen,/a gyermekem sírja felett, arany fénye legyen.” Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, SANYIKÁRA (élt 13 évet, Vajda) halálának 13. évfordulóján. „Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp,/telő Hold fényénél üvöltő emlékek./Kérlek gyermekem, nyújts felém a kezed,/csak még egyszer halljam dobogó szíved./Csendes a temető, nem jön felelet,/arcomat mossák a keserű könnyek./Hideg sírköveden kezem pihentetem,/itt vagyok gyermekem, rád emlékezem./Nézz rám odaátról, töröld le könnyemet,/hogy ne sirassalak, otthonra leltél odafenn,/de te mégis velem vagy, szívemben hordalak./Drága Sanyikám nyugodj hát békében,/mi pedig sohasem felejtünk el téged.”
Örökké bánatos édesanyád Inci, párja István, és nagymamája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, LŐRINCZ JÓZSEF BÁLINTRA
(Hegyközújlak), aki ma 4 éve, 58 évesen, hagyott itt minket. „Múlnak a napok, telnek az évek,/akik szívből szeretnek, nem felednek téged./Aludj virágok közt, legyen szép az álmod,/vigyáz sírodra szerető családod,/álmaid a mélyben legyenek csendesek,/a Jóisten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos felesége, lányai és családjai.

*

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani rokonainknak és ismerőseinknek, hogy velünk együtt kísérték el utolsó útjára Id. GERGELY JÁNOST. Gyászoló családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, Id. LÁSZLÓ ANDRÁS
(Biharvajda) temetésén részt vettek és mély gyászunkban osztoztak. Emlékét örökre szívünkben őrizzük!
A gyászoló család.

*

„Halottja van mindannyiunknak,/Hisz percről-percre temetünk./Vesztett remény mindenik percünk/És gyászmenet az életünk.” (Ady) Fájdalommal emlékezünk drága halottainkra, akiknek távozása pótolhatatlan számunkra: KOLOZSI LŐRINCZ ILDIKÓ ELVIRÁRA, a drága gyermekre, édesanyára, testvérre, nagynénire, aki 6 éve távozott az örökkévalóságba, valamint LŐRINCZ MIHÁLYRA,
a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, dédapára, akit másfél éve ragadott el a kegyetlen halál. Nyugodjanak békében, hantjuk felett őrködjön a szeretet és a megemlékezés. Lelkük üdvéért, szent misével emlékezünk 2016. február 16-án (kedden), délután 5 órakor, a Barátok templomában.
A bánatos hozzátartozók.

*

„Övék a béke, övék a nyugalom,/miénk a küzdés, miénk a fájdalom.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra az 5 évvel ezelőtti szomorú napra, amikor örökre eltávozott közülünk a drága, szeretett gyermek, édesanya, testvér, LAKATOS CSILLA (Hegyközszáldobágy). „Még élt, szerettük,/még élünk, siratjuk.” Drága emlékét szívünkben őrizzük! Szerető családja.

*

Ezúton mondunk köszönetet rokonainknak, barátainknak, munkatársaknak, minden kedves ismerősnek, akik virágaikkal, vigasztaló szavaikkal enyhítették családunk fájdalmát, és utolsó útjára elkísérték szeretett halottunkat, TÖRÖK ISTVÁNT. Köszönettel, a gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, DAJKA LAJOS temetésén részt vettek és koszorúikkal, virágaikkal enyhítették bánatunkat. Szívünkben örökké élni fog. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek.” A gyászoló család.

*

A Bihari Református Egyházmegye és a Lelkészértekezlet nevében kívánunk vigasztalódást ESZENYEINÉ SZÉLES MÁRIA (teológia-professzor asszony) elhalálozása miatt, a gyászoló család és tanítványok, valamint szolgatársak számára. Szívüket vigasztalja a zsoltáros: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt.90.12.)

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, apára, nagyapára, Id. SZABÓ KÁROLYRA halálának 5. évfordulóján. „Nincs holnap, sirassatok csendben,/mindig ott leszek szívetekben.” Bánatos családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, MIHELFY MÁRIA mindenki MARIKA nénije, a Fő utcai Antikváriumból, csupa szív, drága lélek, életének 85. évében, úgy hagyta el ezt a világot, ahogyan élt: méltósággal, csendben, mosollyal az ajkán. Kívánságát tiszteletben tartva, temetésére későbbi időpontban, csak a szűk család jelenlétében kerül sor. Lánya Ani, imádott unokája Tamás.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki JULIKÁNAK, MARIKÁNAK, ANDREÁNAK és családjaiknak, a szeretett édesanya, nagymama és anyós, MOLNÁR JULIANNA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Anyatársa Sárközi Erzsébet.

*

Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket MOLNÁR JÚLIA kolléganőnknek és családjának a szerető édesanya, anyós, elhunyt miatt érzett mély fájdalmukban. A Szigligeti Társulat.

*

Ezúton kívánunk megnyugvást MOLNÁR JÚLIÁNAK és családjának a szerető édesanyát elvesztő mély fájdalmukban. Őszinte részvétünk az egész családnak. Hajdú Géza és Körner Anna.

*

„Útait láttam, és meggyógyítom őt; vezetem őt, és vígasztalást nyujtok néki és gyászolóinak”. (Ézs. 57:18) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük a gyászoló családnak Kovács Erzsébet elvesztése miatti fájdalmában. A Mezőtelki Református Egyházközség Presbitériuma.

*

„Nemes, szép életben nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet.
MAGO GYULA, DAJKA LAJOS, ESZENYEI MÁRIA, MOLNÁR JULIANNA-MÁRIA, ORBAN ÉVA,
HEGEDÜS LIVIA-DOINA, PITUTIU ANDREI-LIVIU, BAN MIHAI, CHIŞ MARIE, CHIOREAN ADRIAN, POP FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Uram, a te kegyelmed örökkévaló, ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait! (Zsolt. 138/8) Elment gyülekezetünk lelkes pártfogója, igaz keresztyén, nagytudású profeszorasszony, mindenki
MÁRIA NÉNIJE. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló ESZENYEI családnak drága szerettük elvesztése miatti mély gyászukban. Nagyvárad őssi református egyházközség lelkipásztorai, a prezsbitérium és a nőszövetség.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy MOLNÁR JULIANNA-MÁRIA, szeretett édesanyánk, volt köbölkúti asszisztensnő, életének 76. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ma, 2016. február 15-én 12 órakor a biharpüspöki temető kápolnájából. Gyászolják lányai Julika, Marika, Andrea és családjaik.

*

Hosszú, türelemmel viselt betegség után a szeretett apa, nagypapa, dédnagypapa, MAGO GYULA
életének 82. évében visszaadta lelkét a Teremtő jó Atyának. Temetése február 15-én, hétfőn 14 órától a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szerető családja.