Gyászhírek 2016. február 12.

Gyászhírek 2016. február 12.
LÁZÁR JULIÁNNA szeretteinek kívánunk Isten Lelke általi vígasztalódást a Zsoltár 102, 12-14 verseivel: „Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te kelj fel, könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő.” Az Agnulli Dei Idősek Otthona lakói és vezetősége.

Mély együttérzésünket fejezzük ki szeretett kolléganőnk, COJOCARU GRETA édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az Iberia Logistik Expres Kft. munkaközössége.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett nővéremre, KISS IRÉNRE, akit immáron 6 hónapja 82 éves korában szólított magához az életnek és halálnak ura. „Az Úr az igazat megpróbálja…” (Zsolt 11:5). Emlékét örökké szívünkben őrizzük! Húga Ibolya, sógora Feri, keresztfia Feri és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, anyósra, KISS IRÉNRE, akit 6 hónapja szólított haza az életnek és halálnak ura. „.. és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.” Fia Pityu, menye Jutka és unokája István Amerikából.

*

8 év távlatából szomorúan elevenítem maradandóvá mulandó életemben drága barátnőm, BÓDIS ILDIKÓVAL való közös emlékeimet. Őszinte hiányérzettel Mari.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága anyukára, mamára, dédire, MONOSZI ESZTERRE halálának 6. évfordulóján. Drága Mama, soha nem felejtünk el, örökre szeretni fogunk. Nyugodj békében.
Lánya, unokái, dédunokái.

*

Szomorúan emlékezünk az 5 éve elhunyt ID. RÖFF JENŐRE. Bármerre járok, csak téged kereslek, / Az emlékek mindenhol visszaköszönnek. / Mióta küszködök csendben a magánnyal, / Álmatlan éjszakák sodornak álomvilágba. / Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrzöm emlékedet. Felesége Erzsike és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, BÓDIS ILDIKÓRA halálának nyolcadik évfordulóján. Emlékét örökké őrizni fogjuk. Bánatos családja.

*

Szomorúan emlékezünk halálának 6. évfordulóján JURCUŢI LÁSZLÓRA (élt 51 évet). Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk nem fogunk feledni. Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép, míg csak élünk sosem lesz ez másképp. A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint őszi szélben, de a szeretet mely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Emlékezik rá bánatos édesanyja Kati és nővére Rozi.

*

A szeretett édesanya, nagynéni és nagymama, SCHMIDT MÁRIA MAGDOLNA (zongoratanár)
életének 85. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése február 13-án, szombaton 14 órától a városi kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik tőle fia Pataki Zsolt, a Jankovics és Ádám családok.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett főnöknőnktől, MIHELFI MARIKA nénitől. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Rozi és Franciska.

*

Szomorú 5 év telt el amióta drága halottunk, a szeretett férj, apa, nagyapa és após, MIHAI ASZTALOS
(élt 63 évet) eltávozott közülünk. Megemlékező szentmise február 14-én 10 órakor a Santelek ortodox templomban lesz. Nyugodjon békében! Emlékezik rá felesége Alexandrina, lánya Mihaela és veje Decebal, unokái Alexandra és Anamaria.

*

„Könnyeinket csak letörölni tudjuk, de emléketeket elfeledni nem”. MIHELFY MÁRIA, BÁNYAI JULIÁNNA, TAUT FLOAREA, COSTE RAUL-IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén, (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 2 éve ID. BIRÓ JÓZSEF örökre itthagyott bennünket.
Emlékét örökké megőrzi felesége, fia, lánya, menye, veje, 3 unokája, unokamenye és dédunokája.

*

Hosszú, türelemmel viselt, súlyos szenvedés után a szeretett anya, nagymama, dédi és ükmama,
BÁNYAI JULIANNA (Jordánné, Kárásztelek) életének 86. évében visszaadta lelkét a Teremtő jó Atyának. Temetése február 13-án, szombaton 13 órától a kárásztelki kápolnából. Búcsúznak tőle örökké bánatos lányai, vejei, unokái, dédunokái, ükunokái és azoknak családjai.

*

SZECSKU ERZSÉBET halálának 3. évfordulója alkalmából.
Elvitted a derüt, fényt, meleget,
Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
Csak próbálkozunk élni nélküled.
Férjed, lányaid, vejeid és unokáid.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a déditől, nagymamától és anyóstól, DEBRENTI ZSUZSÁTÓL. A Debrenti család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagyapánktól, GERGELY JÁNOSTÓL (Zsofi), aki életének 79. évében hagyott itt minket. „Távol vagy tőlünk, mégis oly közel, mert a szívünk mélyén rejtettünk el.” Unokáid Robi és párja Denisa.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. GERGELY JÁNOS (Bihar) rövid betegség után elhunyt életének 79. évében.
Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle.
Megállt a szív, mely élni vágyott.
Pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Két keze munkáját mindenütt látjuk,
Emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk.
Temetése február 12-én, pénteken 15 órától lesz a bihari református kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Juliska, három gyermeke és azok családjai.

*

Szívemben soha el nem múló fájdalommal emlékezem a legdrágább feleségre, NAGY SÁNDORNÉ
JUHÁSZ IRÉNKÉRE (Bihardiószeg), aki ma 11 éve búcsú nélkül távozott közülünk. „Egy téli napon életed véget ért, a bánatot ránk hagyva elmentél. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Hosszú az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett! Bánatos férjed Sanyi.

*

„Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, és mindig könny szökik szemünkbe. Rögös volt az út mely neked jutott, számunkra te soha nem leszel halott.” Megtört szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, PAPP GYULÁRA (1958–2015), aki ma hat hónapja örökre megpihent. Azóta keresünk, de nem vagy már sehol és mégis itt vagy velünk…mindig…valahol. Mert örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a lelkünkben marad. Ha el is mentél, itt leszel velem… mindig…titkon, észrevétlen. Szeretettel gondolnak az emlékére: felesége Erzsike, lányai Móni és Andrea, vejei Szabolcs és Sándor, unokái Lara és Maja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, MÁRTON ELEKRE (élt 69 évet)
halálának 2. évfordulóján. „Ahogy telnek a napok, múlnak az esték,/úgy egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék./Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Szerető felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Kegyelettel és örök szeretettel a szívünkben emlékezünk a 10 éve elhunyt drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, FENESI FERENCZRE (Paptamási). Még élünk, örökké őrizzük emlékét. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Szerető családja.

*

10 éve, hogy örökre elment a szeretett férj, apa és nagyapa, Id. SZILÁGYI ISTVÁN (Sziszi, volt kereskedő) Nyugodj békében! Szerető családod.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és apára, NAGY PÁLRA (a Lemnul volt dolgozója) halálának 30. évfordulója alkalmából. Szerető felesége Olga, gyermekei: Olgi, Tibi és családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, nagybácsira, apósra és sógorra,
Id. SZÉKELY ISTVÁNRA (Biharpüspöki, élt 84 évet) halálának 2 éves évfordulóján. „Míg élt, szerettük, míg élünk, soha el nem feledjük.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, Id. GERGELY JÁNOSTÓL, valamint őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. Nyugodjon békében! A Rostás család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk DEBRENTI ZSUZSÁTÓL (volt kémeri lakos). Temetése szombaton, 13-án 13 órakor a városi kápolnából. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, Id. KOVÁCS SÁNDORRA
(volt postás), aki 1 éve ment el közülünk. „Az élet megy tovább, de a fájó emlék elkísér minket egy életen át.” Gyászoló felesége Ilonka, lánya Edit, fia Sándor, unokái: Editke, Lackó, Levente, Kristóf és Máté, veje Laci, menye Tündi, unokaveje Zoli.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szomorú napra, mikor drága keresztfiúnk, TAKÁCS NORBERT-ZSOLT
(élt 17 évet) 6 éve elindult az örök élet útján. „Hiányzol Norbikánk és nem igazán értjük, miért ily kegyetlen a sors?/ Hamar vett el tőlünk! Szólalni szerettél volna, de nem volt rá erőd./És aztán nagyon gyorsan elfogyott az időd!/Most már kicsi szíved megpihent, a miénk csak vérzik,/ a halál fájdalmát azóta is szeretteid érzik.” Drága mosolyod, szerető szíved örökre őrzik Deák keresztszüleid és „unokahugid” Brigitta.