Gyászhírek 2016. február 11.

Gyászhírek 2016. február 11.
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, anyósra, nagy- és dédimamára, LUKÁCS IRÉNRE (Krecsmer), akit ma 17 éve elveszítettünk. Nyugodj békében! Bánatos férje és családja.

El nem múló szeretettel emlékezünk TOMOIAGA ANNA ÉVÁRA halálának 20. évfordulóján.
Szerető szülei: Szaday Éva és Zoltán, húga és családja, Pavel Katalin, Évike és Irimie, férje Ioan, gyermekei Cristian Zoltán és Paul Ioan, unokái Antonia, Éva, Charlize, Maya és Dagos Andrei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága nagymamára, BALOG ROZÁLIÁRA (Biharszentjános), aki már 2 éve, hogy itthagyott bennünket. „Számunkra Te sosem leszel halott,/ Örökké élni fogsz mint a csillagok./
Drága, jó szívét, két dolgos kezét/ Áldd meg Atyám!/ S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi nagymamánk.”
Bánatos unokája Kinga és családja.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezem drága szüleimre, édesapámra, BALOG BÉLÁRA (Biharszentjános)
halálának 14. évfordulóján és édesanyámra, BALOG ROZÁLIÁRA, aki 2 éve távozott az élők sorából.
„Minden mulandó e földi életben, csak egy állandó: az igazi szeretet, s halottaink után a hű emlékezet.” Messze vagytok tőlem, mégis oly közel, mert szívemben őrizlek titeket! Nyugodjatok békében!
Lányotok Marika és férje Laci.

*

Könnyeket és fájdalmat hagytál a szívünkben. Pihenj csendesen, legyen békés álmod, találd meg odafönn az örök boldogságot. Fejfádra borulunk zokogva, fájó szívvel hagyunk magadra, ha majd napjaink le fognak telni, hozzád jövünk mi is megpihenni. Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett gyermektől,
TÖRÖK ISTVÁNTÓL. Temetése február 11-én 14 órakor a paptamási kápolnából. Édesanyja Zsuzsána, testvére Béla, felesége Ibolya és fia Norbert.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama és anyós, ILLE IRINA
életének 85. évében hirtelen elhunyt. Temetése február 12-én, pénteken 13 órakor a városi ravatlozóból lesz. Családja.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk drága szüleinkre és nagyszüleinkre, TECSI MÁRIÁRA
(2014. október 22.) és TECSI FERENC (2015. február 11.) halálának első évfordulóján. Nyugodjatok békében a boldog feltámadás reménysége alatt! Kati, Feri, Florina, Kriszti, Andráda és András.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kedves munkatársunknak, TÖRÖK NORBERTNEK és édesanyjának a szerető édesapa és férj elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében. Az L&P Autocenter munkatársai.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 hete a szeretett férj, édesapa, testvér, após, nagyapa, DÓCZI SÁNDOR (Mezőtelegd) búcsú nélkül eltávozott közülünk. Bárhogy múlnak a napok, a lélek nem feled, emléked örök szívünkben, mint a minket összekötő szeretet.
Bánatos felesége, lányai, vejei és imádott unokái Dalma és Dávid.

*

Ma 5 éve, hogy elhunyt LUKÁCS SÁNDOR (szül. Magyarcséke, 1931. dec. 5.–2011. február 11.)
Nyugodjál békében. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára és apósra, BALOGH LAJOSRA (közgazdász),
akit 11 éve veszítettünk el. „Az ő szíve megpihent, / a miénk vérzik, / a halál fájdalmát, / csak az élők érzik, / Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Felesége Mónika, lányai Beáta és Mónika, vejei Eduard és Charles.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, GYARMATI JÁNOSRA halálának első évfordulóján. Felesége Julika, fiai és unokái.

*

„Velünk lesztek nyáron a virágok illatában, ősszel a levelek sóhajában, télen a didergő fákban, tavasszal a nyíló orgonákban.” SILADI SOFIA, BALINT FLOARE, RESTEMAN IOAN, DARABAN LUCRETIA,
ORBAI PETRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt.” (Jn.15:5) Szomorú szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk SZEBENI KÁLMÁN JÓZSEFRE
(Hegyközszáldobágy) halálának 9. évfordulóján. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a TÖRÖK családnak a szeretett férj és édesapa elhalálozása miatti mély fájdalmában. Székely Rózsika és családja.

Címkék: