Gyászhírek 2016. február 10.

Gyászhírek 2016. február 10.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. PAP JÁNOSRA halálának 2. évfordulóján. Az élet csendesen megy tovább, de a fájó emlék elkísér minket egy életen át. Emlékezik rá felesége és szeretett családja.


8 év telt el február 10-én, hogy elvesztettük a legdrágább feleséget, ELIAS MÁRIÁT. Az évek telnek, de a hiányát ugyanúgy érezzük. Jóságos mosolya örökké velünk marad. Férjed Józsi és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre és édesanyára, MÂNDRU ETELKÁRA, (szül. ZÉTÉNYI),
aki 3 éve hagyott itt bennünket. Feledni őt nem lehet, csak megtanulni élni nélküle. Megállt a szív, mély élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkben zárjuk. Hogy egy feleség és édesanya milyen kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Ez a gyertya most érted égjen, ki fent laksz a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, a lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló férje Laci, fia Lacika, sógornője Hajnalka, Istvánka, sógora Dezső és családja, testvére Sanyi és családja, és mindenki, aki ismerte.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TELUNAK, ADINAK és családjának szeretett édesanyjuk,
PIKÓ ÉVA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Utolsó üdvözlettel és szeretettel búcsúzik unokatestvérétől Jancsi és családja Nagyváradról, nagybátyja Zoli és családja Csíkszeredából.

*

„Sirasd el őket, te konduló váradi harang” FODOR MINA, ARDELEAN MARIA, TODINCA FLOAREA.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától és nagymamától, GOZARIU MÁRIA MAGDOLNÁTÓL
(szül. OZSVÁTH, élt 83 évet). Temetése szerdán, 10-én 11 órakor lesz a Rulikowski temetőben.
Fia István, unokája Merci.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, SATRAN PÉTERTŐL (élt 62 évet). Temetése ma 14 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából lesz. Örökké emlékeinkben őrzünk! Búcsúzik tőle 3 testvére: István, Ferenc, Károly és családjaik, nászasszonya Fodor Emília.

Címkék: