Gyászhírek 2016. február 09.

Gyászhírek 2016. február 09.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, SZAKÁCS GABRIELLA elvesztése miatti fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Özv. Jakabffy Zoltánné és családja.


Őszinte részvétünket fejezzük ki FODOR CAROL mérnök úrnak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Serviciul de Gospodărire a Apelor Bihor.

*

Ezúton mondunk köszönetet rokonainknak, barátainknak, minden kedves ismerősünknek, akik virágaikkal, vigasztaló szavaikkal egyhítették családunk fájdalmát, és „utolsó útjára” elkísérték szeretett halottunkat, FARKAS ARANKÁT. Köszönettel a gyászoló család.

*

Szomorú szívvel és megrendült lélekkel emlékezünk az 1 éve elhunyt édesanyára, nagymamára,
ÖZV. CHIŞE GYÖRGYNÉRE (Biharfélegyháza), akinek jósága, szorgos, dolgos igyekezete nagyon hiányzik nekünk. Szívünkben ő örökké élni fog. Gyászoló, bánatos családja.

*

Kegyelettel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 5 éve kísértük utolsó útjára a szeretett édesapát, apóst, nagyapát, dédnagyapát, FÜLÖP ANTALT (Paptamási). Nyugodj békében a boldog feltámadás reménysége alatt! Szerető családja.

*

Szomorú 3 év telt el amióta elmentél szeretett unokám, PAP JÓZSEF TIBOR (diószegi lakos). Könnyeket és fájdalmat hagytál a szívemben. Pihenj csendesen, legyen békés álmod, találd meg odafönn az örök boldogságot! Fejfádra borulok zokogva, fájó szívvel hagylak magadra. Ha majd napjaim le fognak telni, hozzád jövök én is megpihenni. Örökké gyászoló nagymamád Ilonka.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt KISS KAJÁNTÓ ATTILÁRA (ÖCSIRE).
Hol vagy drága fiam,
Egyre csak várlak, várlak…
Miért hagytad itt vérző szívű édesanyádat?
Velem vagy éjjel, velem vagy nappal,
De csak álmomban és gondolatban.
Visszaidézem szép arcodat,
Kedves mosolyodat
Aztán felébredek
A borzasztó gondolatra.
Azon a téli reggelen
Magamhoz szorítottam haldokló, drága testedet,
Könnyes szemmel suttogtam:
Öcsikém, ne hagyd itt szeretteidet!
Küzdöttél, de véget ért életed.
Fájdalmas egy év telt el nélküled,
Ha Isten is úgy akarja találkozunk veled.
Drága nővéred szeretete,
Mely mindvégig veled volt
Imádott öccsére élete végéig emlékezni fog.
Legyen áldott örök pihenésed,
Szívünkben megmarad drága emléked. Bánatos szívű, beteg édesanyád Jutka, drága nővéred Babi, imádott kicsi fiad Nándika, sógorod Jancsi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a TÖRÖK családnak a szeretett férj és édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Barna Gábor és családja.

*

Halálának 5. évfordulóján, szívünk legmélyebb fájdalmával emlékezünk szerettünkre, NÉMETI IMRE
vegyészmérnökre. Emléke legyen áldott pihenése csendes! Bánatos édesanyja, felesége, leányai, testvére és annak családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ERIKÁNAK és JUTKÁNAK a szeretett édesapa, nagyapa, SZABÓ ANDRÁS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az E.K.E. ’91 vezetősége és tagsága.

*

Fájó szívvel emlékezünk Id. ORBÁN JÁNOSRA (Tenke) halálának 27. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A család.

*

Kegyelettel emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, Id. KOVÁCS SÁNDORRA (Biharpüspöki),
aki ma 24 éve távozott közülünk. „Megállunk a fejfádnál, olvassuk a neved,/lehet, hogy odalent megdobban a szíved./Könnyes az út, mely sírodig vezet,/Adjon a jó Isten nyugodalmat neked. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Szerettei: lánya, fia, imádott unokái Ildikó és Tündike és dédunokája Vikici.

*

„A mélyből kiáltok hozzád Uram! Adj erőt, amin változtatni nem lehet.” Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, testvérre, SZEBENI BARNÁRA (fogtechnikus),
aki február 9-én, egy éve, hogy eltávozott e földi világból. Isten örködjön pihenésed fölött! Őt soha el nem felejtő családja.

*

Jézus mondja: „Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37) A Nagykágyai Református Egyházközség lelkipásztora és presbitériuma részvétét fejezi ki FODOR KÁROLY főgondnoknak és családjának édesanyja elvesztése miatti fájdalmában.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, LÁZÁR JULIÁNNA 90 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, február 11-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúzik tőle bánatos családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, a nagytatától, BORBÉLY SÁNDORTÓL,
aki 87 évesen hunyt el. Temetése kedden, február 9-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz.
Szeretett fia Sanyi, barátnője Zsóka és unokái Anett, Csabi, Attila és Katika, menye Kati.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy PAP ESZTER ERZSÉBET (1932–2016) életének 83. évében elhunyt. Temetése a Rulikowski temetőben február 10-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. A Papp család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól és nagyapától, SZABÓ DÁNIELTŐL (élt 75 évet, Síter).
Temetése szerdán, 10-én 15 órától a síteri kápolnából. „Jó lenne megfogni apu két kezét, még egyszer látni csillogó szemét. Nem az a fájdalom mitől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk csendesen. Letesszük sírjára virágaink csokrát, örökös almáért elmondunk egy imát. Elhagytad a házat, amit szerettél, itthagytál minket, akikért küzdöttél. Bocsásd meg, ha valamit hibáztunk, nem tudunk megmenteni, pedig próbáltunk. Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Búcsúzni akartál, de nem volt annyi erőd, mert lassan, csendesen, elfogyott az időd.” Búcsúzik tőle két lánya, veje és 3 unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága, jó unokabátyánktól, SZABÓ ANDRÁSTÓL (BANDI). Míg éltél, szerettünk, a halál elrabolt, itthagytad szívünkben a nagy bánatot. Örökké bánatos unokahúgod Neli, Gabi és családja, Csabi és családja.

*

„Az élet csendben megy tovább, a fájó emlék elkísér egy életen át.” Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak SZABÓ ANDRÁS (BANDI bácsi), elvesztése miatt. A Kovács család.

*

Megtört szívvel emlékezem a legdrágább férjre, JÁMBOR IMRÉRE, akinek ma hat éve, hogy szíve megszűnt dobogni. Örökké bánatos felesége Erzsike.

*

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk HUSZÁR ISTVÁNRA (Brazil), családunk barátjáról halálának első évfordulóján. Megemlékező szentmise február 10-én 17 órától a váradszölősi katolikus templomban.
Marika, Hajni és Reni.

*

Szomorú szívvel vettünk tudomást a jó barát, FECSER JÓZSI haláláról. Nyugodjon békében.
Kovács Karcsi és Margitka.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága fiamra, SÁNDOR GÉZÁRA halálának első évfordulóján. Örökké bánatos édesanyja, nagybátyjai és unokatestvérei.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor egy éve leállt a szíve, és búcsú nélkül távozott a legdrágább férj és apa, SÁNDOR GÉZA. Örökké őrizzük drága emléked. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél. Nyugodj békében, drága lélek. Bánatos feleséged Bözsike és lányod Hajni.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre, keresztanyára, JORDÁN ILONÁRA (ILCSI, szül. GOMBOS), aki ma egy éve távozott el közülünk. Nyugodj békében, emléked szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, após, CSERVID GÁBOR életének 74. esztendejében, tragikus hirtelenséggel elhunyt. „Hiányodat nem pótolhatja semmi, emléked örökké megőrizzük. Nyugodj békében.” Temetése szerdán, február 10-én 13 órakor a biharpüspöki kápolnától.
Búcsúzik tőle kisebbik fia Gabi, menye Erzsike, unokája Gábor.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, CSERVID GÁBOR életének 74. évében tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. Temetése szerdán, február 10-én 13 órától a biharpüspöki temető kápolnájától. „Jóság, szeretet volt életed. / Gazdagabb lett az ég veled. / Áldott legyen emléked.” Soha el nem múló fájdalommal búcsúzik tőle idősebb fia László, menye Annamária, kisebbik unokája Dávid.

*

Fájó szívvel búcsúzom kedves nászomtól, CSERVID GÁBORTÓL, aki váratlanul, tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk. Pihenésed legyen csendes, emléked legyen áldott. Nászasszonyod Özv. Vezendi Erzsébet.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz mely értünk dolgozott.” LÁZÁR JULIÁNNA,
TÖRÖK ISTVÁN, CSERVID GÁBOR, BOROS VIOREL, DUSE TRAIAN, COZAC GHEORGHE,
DUDAS ANDREI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.