Gyászhírek 2016. február 08.

Akt.:
Gyászhírek 2016. február 08.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZAKÁCS GABRIELLA temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.


Megrendülten értesültünk szeretett nyugdíjas társunk, SZAKÁCS GABRIELLA haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesülete és a kórus.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, SZAKÁCS GABRIELLA elvesztése miatti fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Özv. Jakabffy Zoltán és családja.

*

Mindenkinek köszönjük, hogy együttérzésüket fejezték ki mély fájdalmunkban szeretett édesapám,
PETRI SÁNDOR elvesztésekor. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem egyetlen gyermekemre, UDREA CONSTANTINRA halálának 16. évfordulóján. Nyugodj békében, drága fiam. Örökké bánatos édesanyád.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett osztálytársunk,
FECSER JÓZSEF halálának alkalmával. Nyugodj békében. Osztálytársaid a X.A és X.B-ből.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább fiúra, testvérre, IFJ. PAP JÓZSEFRE
(Szalárd). „Összetört a lelkünk, megsebzett a szívünk, ma van 6 éve, hogy elmentél tőlünk. Szívünkben itt leszel míg élünk a világon. Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom. Sírodról a virágot elfújja a szél, de emléked szívünkben örökké él. Örökké bánatos édesanyád, testvéred és annak családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. FARKAS ANTALNAK szeretett felesége elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Dr. Molnár Ernő és felesége.

*

Szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, HOLHÓS ERZSÉBETRE (Gálospetri) halálának 25. évfordulóján, és HOLHÓS SÁNDORRA halálának 7. évfordulóján. Gyermekeik: Sanyi és Márta családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, PÁL EMMÁRA
(szül. CSIDRE, Hegyközszentmiklós) halálának 2. évfordulóján. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/és mindig könny szökik szemünkbe./Rögös volt az út mely neked jutott,/Számunkra te soha nem leszel halott./Szívünkben te mindig ott vagy.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Őrködj Istenem nyugalma felett! Szerető férje István, lányai: Erika, Éva, vejei: István, Attila, unokái: Aliz, Alexa, Erik és Noémi.

*

Ma 5 éve, hogy már nincs közöttünk KONEVALIK ISTVÁN (ny. tanár). Fájó szívvel emlékezünk rá, nagyon-nagyon hiányzik. Felesége Zuncsi, lányai: Csini és Csilla családjaikkal.

*

Négy éve kísértük utolsó útjára drága testvérünket, PALÓCZI ISTVÁNT. Nagyon hiányzik, szeretettel gondolunk rá. Testvérei: Icu, Cuni és családjaik.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára kísérték drága szerettünket, KAJTOR ECATERINAT és jelenlétükkel, részvétnyilvánításaikkal, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, SALÁNKI ARANKÁRA (szül. ZAHU), aki 2 éve hagyott itt bennünket. „Egy téli napon életed véget ért,/bánatot ránk hagyva, elmentél./A fájdalmat leírni nem lehet,/csak letörölni a könnyeket./Könnyes az út mely sírodhoz vezet,/Isten őrködjön pihenésed felett.”
Szerető családod.

*

Újra eljött a nap, mely szívünkben fájó emlék marad. Ma 2 éve, hogy eltávozott közülünk a szeretett feleség, édesanya, SALÁNKI ARANKA (Nagyszántó). „Távol vagy tőlünk, mégis oly közel,/mert a szívünk mélyén rejtettünk el.” Emléked őrzi Józsi és Alex.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett édesanya, anyós és nagymama, özv. Csáki Sándorné
(szül. Szilágyi Etelka) temetésén részt vettek, virágaikat, koszorúikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Emlékét örökre szívünkbe zártuk.Nyugodjon békében. A gyászoló bánatos család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és apától, Szabó Andrástól (Bandi, Kárásztelek), aki életének 74. évében elhunyt. Temetése kedden, február 9-én 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. „Küzdöttél végig, míg erődből tellett, élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Egy múló perc alatt elszállt az életed, annyit sem mondtál, hogy Isten veletek. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, üres az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Az életünk szomorúan megy tovább, a fájó emlék elkísér egy életen át. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Gyászolja felesége Piri és lánya Jutka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, apóstól és nagyapától, Szabó Andrástól. Hogy egy szülő milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökké. Búcsúzik tőle fia András (Öcsi) és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága apától, apóstól és nagyapától, Szabó Andrástól. Belépsz a kapun Isten hajlékába, légy ott vidám, fenn a mennyországba. Azzal a reménnyel élünk nélküled tovább, hogy te is egy jobb helyről nézel le és vigyázol reánk. Őrködj sírja felett drága Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen. Búcsúzik tőle lánya Erika, veje István és unokája Jázmin.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága apától, apóstól és nagyapától, Szabó Andrástól. Ha kívánhatnánk valamit, azt kérnénk csak neked, légy boldog apu, s ne feledd, családod örökké szeret. Bennünk él az arc, s végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Búcsúzik tőle lánya Piroska (Tündi), veje Imi, unokái Imike és Petra.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága sógorunktól, a keresztapától és nagybátyától Szabó Andrástól. Letesszük sírodra virágaink csokrát, s örökös álmodért elmondunk egy imát. Búcsúzik tőle a Dobrovan és Marosi család.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága sógoromtól, Szabó Andrástól. Hiába borúl rád a temető csendje, szívemben élni fogsz mindörökké. Búcsúzik tőle sógora Zsiga.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom drága öcsémtől, Szabó Andrástól. Míg éltél, szerettünk, a halál elrabolt, itthagytad szívünkben a nagy bánatot. Örökké bánatos nővéred Erzsike és családja Kanadából.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom drága unokabátyámtól Szabó Andrástól. Míg éltél, szerettünk, míg élünk siratunk. Bánatos unokahúgod Éva és Gyuri Kanadából.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom drága öcsémtől, Szabó Andrástól. Míg éltél, szerettünk, míg élünk siratunk. Bánatos nővéred Irén és családja.

*

„Csak egy szál virágot hozzatok síromra, ennyit várok tőletek, és ha eljöttök hozzám, kicsordul könnyetek.” Szabó András, Borbély Sándor, Bunda Gheorghe Ioan, Baloiu Victoria, Lobont Petru, Chipe Ioan, Silaghi Ileana, Igna Nidu, Copil Maria , Grozavu Mihai, Farcas Irina, Buescu Constantin.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó az Út Végén (La Capătul Drumului) Fft. Nonstop Temetkezési Vállalat.