Gyászhírek 2016. február 05.

Gyászhírek 2016. február 05.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Székely Ilonának és családjának szeretett édesapja, a nagytata és dédnagytata elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Az Ady Endre Líceum munkaközössége.

Ezúton szeretnénk megköszönni barátainknak, ismerőseinknek és minden jóérzésű embernek, akik koszorúikkal, virágaikkal, bátorító, vigasztaló, erősítő szavaikkal családunk mellett álltak a legnehezebb időszakban, amikor búcsút vettünk a szeretett feleségtől, édesanyától és nagymamától, DR. BÓDISS ÉVÁTÓL (Margitta). Isten fizesse mindannyiuk kedvességét. Dr. Bódiss Ferenc és családja.

*

Kegyelettel és örök szeretettel a szívünkben emlékezünk, a ma 1 éve elhunyt drága szerettünkre,
NAGY IDÁRA (szül. BUGYI, Biharpüspöki). Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/amíg élünk, örökké őrizzük emléked./Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/Áldja meg az Isten drága emlékedet.” Nyugodj békében! Szerető családod.

*

5 évvel ezelőtt kísértük utolsó útjára MAKAI VINCÉT (WIKY). Hajtsunk fejet emléke előtt és kérjük a Mindenség Urát, jutalmazza meg jóságáért és szeretetéért az örök boldogsággal. Szerettei: Mercedes, Iris és Monika.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a drága édesapa és nagyapa,
FECSER JÓZSEF elvesztése miatt érzett fájdalmatokban. Gyászotokban veletek érzünk. Nyugovása legyen békességes! A Pásztai család, Márta, Ottó, Kati, Gabi és Zoli.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drág,a jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, LŐRINCZ GYULÁRA
(szül. Kémer), aki ma hat hónapja örökre megpihent. „Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,/nem haltál meg, csak álmodni mentél./Szívünkben itt él emléked örökre,/ha látni akarunk, felnézünk az égre./A csillagok között utazol tovább,/ott várj ránk ha időnk lejárt.” Búcsúznak tőle: felesége, gyerekei és unokája.

*

Szomorú szívvel és örök szeretettel emlékezünk szerettünkre, VARGA ISTVÁNRA (Örvénd) halálának első évfordulóján. „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,/emlékét őrzi béke és nyugalom./Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/amíg élünk e földön, őrizzük őket./Adja a jó Isten legyen csendes álmod,/ Szeretetünk ragyogja be síri világod./Reménykedünk, hogy a fájdalmak útja mennyországba vezet,/ahol Isten letörli a fájó könnyeket.” Nyugodj békében a boldog feltámadás reménysége alatt! „A lélek él, találkozunk!” Szerető családod.

*

Megrendülten, fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett baráttól, FECSER JÓZSEFTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Zója, Zsolt és Ibolya.

*

Elment egy drága, jó barát! FECSER JÓZSEF Segítőkészségét, őszinte barátságát örökké szívünkben őrizzük. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Zita és Laci.

*

Ünnep volt a nap, amikor egymásra találtunk, ami már csak fájó emlék 18 éve amikor örökre elváltunk drága férjem, édesapánk, BERECZKY ISTVÁN SÁNDOR (1942–1998). Azóta keresünk, de nem vagy már sehol, és mégis itt vagy velünk… mindig… valahol. Mert örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a lelkünkben maradt. Ha el is mentél, itt leszel velem… mindig… titkon, észrevétlen.
Akiket szeretünk, s már a sírban nyugszanak igazi nyugvóhelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, emléked örök szívünkben, mint a minket összekötő örök szeretet. Özv. Bereczky Istvánné (Magdi), szerető gyermekei Évi és Laci, valamint azok családja.

*

Öt éve, hogy örökre elment a szeretett férj, apa, após, nagyapa, PAPP JÓZSEF. Emlékeznek rá: felesége Erzsike, lánya Éva, unokája Sandra, veje Marius.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesapától, férjtől, nagytatától és dédnagyapától, PETRI SÁNDORTÓL
(Hegyközújlak). Temetése 2016.02.05-én 14 órától a kápolnából. Örökké bánatos felesége Ilona, lánya Ilona, veje Zoltán, unokái Babuci, Zolika, Norbi, dédunokái Patrick, Antonió és Gabi.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki IBOLYÁNAK és kedves családjának a szeretett édesanya, CSÁKI ETELKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Klári és Stefi.

*

Lelkünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama,
ZSUPON TERÉZ (köröstárkányi születésű) életének 93. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése február 7-én 14 órakor a köröstárkányi templomból lesz. Búcsúznak fia Feri, menye Irénke, unokája Edit, férje Tibor, István, felesége Marika, dédunokái Roland, Adrienn.

*

Az Úr akaratát elfogadva, fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédnagymama,
ZSUPON TERÉZ (köröstárkányi születésű) életének 93. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése február 7-én 14 órakor a köröstárkányi templomból lesz. Búcsúzik leánya Erzsike, unokái Angéla, Zoltán, unokaveje Feri, unokamenye Nóra, dédunokái Róbert, Kristóf, Tímea, Dóra.

*

Megrendülten búcsúzom szeretett nagynénémtől, ZSUPON TERÉZTŐL. Szívemben továbbra is élni fogsz, drága Tete. A jó Isten őrködjön pihenésed felett. Márián Floridából.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága Teténktől, ZSUPON TERÉZTŐL, aki gyermekkorunk meghatározó egyénisége volt. Örök álmodat kísérje szeretetünk és hálánk. Köszönjük, hogy voltál nekünk.
Gyuri, Péter Izraelből.

*

Szívünkben fájdalommal búcsúzunk a szeretett TERÉZKÉNKTŐL, ZSUPON TERÉZTŐL, aki annyi szépet és jót nyújtott nekünk. Isten adjon örök nyugodalmat. Búcsúzik Zsuzsika, Britta Svédországból.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, KISS ILONÁTÓL, aki 88 éves korában elhunyt. Emlékét szívemben örökre megőrzöm. Bánatos húga Éva.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagynéném, KISS ILONA életének 88. évében csendesen megpihent. Búcsúzik tőle unokahúga Marika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága keresztanyától, KISS ILONÁTÓL, aki életének 88. évében örökre itthagyott bennünket. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében. Keresztfia Laci és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, KISS ILONÁTÓL. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében. Lajcsi, Elvira és Tomi.

*

„Addig vagy boldog, / Míg van, aki szeret / Ha bajba vagy / Fogja a kezed. / Egy hű feleség, / Olyan drága kincs, / Csak az tudja, / Akinek már nincs. Szomorú szívvel búcsúzom szeretett feleségemtől,
KISS ILONÁTÓL (a Cootex volt dolgozója), akit 88 éves korában hozzá szólította a Teremtő. Temetése szombaton, február 6-án 14 órakor a városi ravatalozóból. Szerető férje Ferenc.

*

Az Isten könyörületes, / Sokáig látatlan és néma, / Csak a szívünkbe ver bele. / Mázsás harangnyelvekkel néha. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség,
SZÁRAZ MAGDOLNA életének 64. évében 2016. február 3-án elhunyt. Búcsúztatása 2016. február 6-án 13 órakor kezdődik Nagyváradhegyalján a templomnál. Fájó szívvel búcsúzik tőle férje Zoltán, gyermekei Angéla és Endre.

*

„Az életből végül nem marad meg más, csak a szeretetteljes emlékezés… Mind elmegyünk egy napon, az élet csak ennyit ér…” Isten veled, ESZTI! Szomorúan, könnyezve búcsúzom kedves nagynénémtől a szeretett ÖZV. ID. PAPP GYULÁNÉTÓL (szül. BUNDIK ESZTER, Nagyvárad – Csillagváros),
aki szó nélkül ment el… Egy sóhaj jelezte, hogy földi útja véget ért, bánatot, fájdalmat, szenvedést, nehéz 84 évet hagyva maga mögött. Az Úr hívó szavára belépett az örök hazába, ahol találkozik szeretteivel, tisztelőivel. Hosszú útján az életben, gondolatban elkíséri lelkem, iránta való szeretete, a sok, szép emléket megőrzöm róla… Jósága, szorgos, dolgos igyekezete feledhetetlen. Köszönet a sok-sok családi terített fehér asztalokért!… „Örök világosság fényeskedjen neki”. Örök álmát őrizze csend és nyugalom!
Kegyeletteljes szeretettel gondolnak és emlékezek rá, unokahúga Ilú, M. Albert Ilona ny. matem – fizika tanár.

*

„Megállok fejfámnál, olvassátok nevem, lehet, hogy odalenn megdobban szívem.” FECSER JÓZSEF,
SZAKÁCS GABRIELLA, ZSUPON TERÉZ, ŢICA VIOLA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában a szeretett SZAKÁCS GABI elvesztése miatt. Jurca család.

*

„Ama nemes harcot megharcoltam,/- futásomat elvégeztem,/ a hitet megtartottam.” (2 Tim. 4,7-8)
Megtört lélekkel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós és nagymama,
ÖZV. CSÁKI SÁNDORNÉ (SZÜL. SZILÁGYI ETELKA) aggódó szíve 81 éves korában örökre megpihent. Temetése pénteken, február 5-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Fájó szívvel búcsúzik tőle szerető családja: leánya Ibolya, veje Jancsi, unokái János, Sándor és István párjaikkal.

*

Fájdalommal emlékezünk ma hat hete elhunyt édesanyánkra, ERDEI MÁRIÁRA.
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább,
Ott várj ránk, ha az időnk lejár, drága jó Anyánk! Lánya Editke, veje Alin, lánya Jutka, fia Öcsi, menye Julcsi, unokája Kriszti.

*

Már 6 hete, hogy örökre elmentél, itthagytál bennünket, hogy karácsony napján tört ketté az életed,
ERDEI MÁRIA (MARIKA, élt 60 évet).
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél.
Minket és mindent amiért küzdöttél.
Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom,
Szívünkben itt leszel, míg élünk a világon.
Könnyes az út mely sírodhoz vezet,
Drága jó Anyánk, sosem feledünk téged,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Lányod Marika, férje Viktor, unokáid Andreea és Andrei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nővéremtől, SZAKÁCS GABRIELLÁTÓL, aki életének 76. évében váratlanul elhunyt. Búcsúzik tőle szerető húga Hajnal és sógora Lajos.

*

A szív és a lélek legmélyebb fájdalmával tudatjuk, hogy drága szerettünk, SZAKÁCS GABRIELLA
életének 76. évében hazatért Megváltó Urához. Utolsó útjára február 6-án 12 órától kísérjük a városi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Enikő, veje Laci és unokája Ágota.

*

Őszinte részvétünk a családnak a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, DUNA MÁRIA
elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Duna Sándor és családja.

*

Mély együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában FECSER JÓZSEF hirtelen eltávozása miatt. Emlékét megőrizzük. Nyugodj békében! Pop Öcsi és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki, FECSER JÓZSEF hirtelen elhaláloza miatt a Fecser családnak. Nyugodj békében! A volt barátok és fotbal öregfiúk társasága.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. FARKAS ANTALNAK és családjának szeretett felesége elhunyta alkalmából és vigasztalást kívánunk a Mindenható Istentől. Dr. Kurunczi Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. FARKAS ANTALNAK és családjának szeretett felesége, FARKAS AURICA („RIKA”) elvesztése miatt. Dr. Fábián Sándor és családja.

*

„A holtom után ne keressetek, Leszek sehol – és mindenütt leszek.” (Reményik Sándor: Végrendelet) Szomorú szívvel és megrendült lélekkel osztozunk Dr. Farkas Antal és családja fájdalmában, amit a szeretett feleség, anya és nagymama, ARANKA elvesztése okozott. Emléke legyen áldott, nyugodjék békében! Ifjabb és idősebb Zalder András és Tóth Ernő családja.

*

Őszinte részvétem fejezem ki az egész gyászoló családnak szerettük, SZAKÁCS GABRIELLA elvesztése miatt. Dr. Ráskai Izabella.

*

Búcsúzom szeretett unokatestvéremtől, ÖZV. CSÁKI ETELKÁTÓL. Farkas Katalin és családja.

*

Búcsúzunk szeretett barátunktól, FECSER JÓZSEFTŐL, aki rövid szenvedés után távozott az élők sorából, és egyben részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló fiainak, testvérének és azok családtagjainak ezekben a nehéz órákban. Nyugodj békében drága barátunk! Pupp Jancsi és Ibi.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 hete a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, GÖCZ ERZSÉBET (szül. SZABÓ) búcsú nélkül eltávozott közülünk. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Sírodról a virágot elfújja a szél, de emléked szívünkben örökké él. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Pihenése felett őrködj Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! Emléke legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos leányai Évike, Erika, vejei Ghiţa, Sorin, szeretett unokája Alexandra és a gyászoló család.

*

„Számomra te soha sem leszel halott,
Örökké élni fogsz mint a csillagok.
Drága, szerető szívét, dolgos két kezét
Áldd meg jó Atyám! S én megköszönöm,
hogy ő lehetett az Édesapám.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága, jó édesapa, nagyapa és após, BREGYÁN JÁNOS
(ÖCSI, Bihar) hosszú szenvedés után, életének 71. évében elhunyt. Neked szól a templom harangja, érted imádkozom halkan, zokogva és fájó szívvel veszünk végső búcsút tőled február 6-án d.u. 14 órakor a bihari római katolikus kápolnából. Szerető lányod Adél, drága vejed Tibi és imádott unokád Dávid.

*

Szomorú 6 hét telt el amióta búcsú nélkül örökre itthagyott bennünket imádott gyermekünk DANI ROLAND (élt 19 évet, Hegyközújlak).
„Visszahoz egy régi perc
Megidéz egy fénykép
Míg csak élnem kell
Sose lesz másképp
Ugyanaz a fájdalom
Ugyanaz az érzés
A búcsú szó amivel elmész
Nem számít, hogy hány év messzeség
Az a perc ma sem múlt el még!
Teli voltunk élettel
Szabad volt a szívünk
És én úgy hittem
Sose kell félnünk!
Hova lett a boldogság?
Hova a sok álom?
És ami nincsen már
Miért kell hogy fájjon?
Itt az éjjel és te nem vagy már velem
Hogy fogd a két kezem
Úgy mint régen
És ha hívlak tudom
Senki nem felel
Csak egy elfelejtett dal
Sír a szélben!
Miért múlik el minden ami szép?
Ki tudja, hogy visszajön-e még?
A két szememből lepereg a könny,
Bánom is én, jöjjön ami jön!
Összetört szívű édesanyád, édesapád és testvéred Raymond.

*

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, FECSER JÓZSEF életének 76. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton, február 6-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle fiai Péter, István és Laci családjukkal.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagytatától, FECSER JÓZSEFTŐL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Unokái Edina, Tamara, Beni, Szandra, Armina, Mark, Patrick.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága öcsémtől, FECSER JÓZSEFTŐL, aki február 4-én 76 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében! Nővére Manyi és családja.

Címkék: