Gyászhírek 2016. február 03.

Gyászhírek 2016. február 03.
Isten kegyelmében való vigasztalást kívánva fejezzük ki részvétünket KÖTELES LÁSZLÓNAK, édesapja elvesztése miatti fájdalmában. Bán Alpár és Imola.


Már 8 éve, hogy itthagyott bennünket a férj, édesapa, nagyapa, Id. KÁSA GÉZA (volt autószerelő).
Fájó szívvel emlékezünk rád, nagyon hiányzol. Soha nem felejtünk. Bánatos feleséged és gyermekeid.

*

Szeretettel emlékezünk ANTAL KATALINRA (szül. LUKÁCS) a textilgyár volt dolgozója, halálának 8. évfordulóján.”Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/amit tőlünk senki, soha el nem vehet.”
Szerető férje és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki KOLLOS MARIKÁNAK és családjának a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. vezetősége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, KOLLOS MARIKÁNAK a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Sao Team Kft. munkaközössége.

*

Halálának 20. évfordulóján emlékezünk PALOTÁS BÉLÁRA (volt nyüvedi református lelkész).
„Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János:11-25) Kegyelettel emlékeznek: felesége, leányai, vejei és unokája.

*

„Nincsenek szavak, nem suttog a szád,/ma lehajtott fejjel emlékezünk rátok./Szívetek nemes volt, kezetek dolgos,/életetek nehéz, álmotok legyen boldog.” Fájó szívvel emlékezünk rátok KISS MARGIT
(szül. BUGYI), NAGY IDA (szül. BUGYI), valamint édesapámra, SZŐKE SÁNDORRA (Biharpüspöki),
kik egy éve távoztak az élők sorából. „Beteg testetek megpihenni tért,/Nehéz út volt, amit ők megéltek./Elmentek tőlünk mint a lenyugvó nap,/de szívünkben örökké élnek és ott maradnak.”
Akik titeket soha nem felednek el: Kiss Dezső, Kiss Pál és családja, Centye Etelka és családja.

*

„Elmegyek, mert el kell mennem… / Az elválás nagyon nehéz… belátom! / Szólítottak, nincs mit tennem… / Isten veled földi élet… s családom! / Elmegyek, mert el kell mennem… / Hogy elköszönni sem tudtam… sajnálom, / Tudjátok, kiket szerettem, / A síron túl is örökké…imádom. / Elmegyek, mert el kell mennem… / Vár rám az ismeretlen… hosszú álom. / Míg éltem szívem és lelkem / Néktek adtam… hát ne fájjon halálom! / Örökké veletek maradok és ez nem álom!” Végső búcsút veszünk SZÜCS GYULÁTÓL (élt 54 évet) 2016. február 3-án a nagykágyai kápolnából 14 órakor. Nyugodjál békében!
Búcsúzik tőled élettársad Edit és lányaid Tímea és Valentina.

*

Fájó szívvel búcsúzunk tőled kedves sógor, SZÜCS GYULA, ki idejekorán eltávoztál közülünk. Nyugodj békében. Részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak. Tibi, Mirela és Ingrid.

*

Őszinte részvétünket nyilvánítjuk ki sógorunknak, SERES TIBORNAK és családjának szeretett sógora,
SZÜCS GYULA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Hercut és Gyermán család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, ERNI JÁNOS életének 65. évében hirtelen elhunyt. Temetése csütörtökön, február 4-én 12 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik bánatos felesége Ibolya, fia János, menye Melinda, unokája Márk, valamint fia Róbert.

*

Hiába takar el a sírhalom és borul rátok a temető csendje, akkor is élni fogtok szerető bánatos szívünkben. Fájdalommal emlékezünk drága, jó édesanyánkra, SZATMÁRI JULLIÁNNÁRA,
aki ma 25 éve, és drága édesapánkra, SZATMÁRI GYULÁRA (Fugyi), aki 22 éve örökre itthagyott bennünket. „Sírotok mellett árván állunk, fájdalmunkban hangosan felkiáltunk, könnyek csorognak végig arcunkon, elmentetek tőlünk, hiányoztok nagyon.” Bánatos családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, dédnagyapára, apósra, BOROZSNYAI KÁLMÁNRA halálának 2. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs köztünk már. Egész életeden át dolgozva éltél, ránk bánatot hagyva csendesen elmentél. Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Hiába keresünk, sehol se találunk, titokban mégis hazavárunk. Bánatunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Bánatos családja.

*

Apukám emlékére BOROZSNYAI KÁLMÁN „Látván sírhelyed, szemem könnyeket ereszt. Utoljára akartam mondani, hogy szeretlek, de már nem volt idő, elhagytál minket. Ha kívánhatnék egyet az lenne, bár láthatnám ragyogó szemed. Mikor megtudtam, hogy már nem látlak többé, nagyon távol éreztem magam tőled. Én még mindig szeretlek téged, és elfelejteni nem foglak, ígérem. Te még most is velünk vagy, s szállsz a gondolatomban. Ha itt lennél, ezt mondanám, örökké szeretlek, édesapám.”
Bánatos lánya Joli.

*

„Ne tudja meg soha, senki, ne tudják meg az emberek, hogy a szívnek meghasadni mosolyogva is lehet. Ma zúg a szél, töri az ágat, sajog a szív, ha feldúlja a bánat. Vihar után csendes a táj, de a szív azután is fáj. Ha a fa veszít is ágat, jön a tavasz, hoz helyette százat. De ha a szívet ilyen bánat érte, a fájdalomnak soha nem lesz vége!” Fájó szívvel emlékezem egyetlen fiamra, LÖRINCZ GÁSPÁRRA, aki ma 14 éve örökre itthagyott engem. Neked szól a templom harangja, érted imádkozom halkan zokogva a mezőtelegdi rom. katolikus templomban február 3-án 17 órakor kezdődő gyászmisén. Bánatos édesanyád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársunknak DR. FARKAS ANTALNAK és családjának a szeretett feleség és anya, FARKAS AURICA elvesztése miatt. Babi és Vera.

*

Őszinte részvétünk KAJTOR FERENCNEK felesége elvesztése miatt érzett fájdalmában. Kajtor Marika és családja.

*

És letöröl minden könnyet a szemünkről és halál nem lesz többé, sem gyász, sem fájdalom, mert az elsők elmúltak. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BERECZKY RÓZSIKÁNAK szeretett élettársa elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Református Olaszi Nőszövetség tagjai.

*

„Amint hordtuk a földi ember képit, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is.” PARIZSEK PÉTER,
ERNI JÁNOS, MILAS GHEORGHE, FELECAN CAROLINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a DR. FARKAS családnak a szeretett feleség, anya, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Drenyovszky család.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, apatárstól, nagyapától, SZIGETHY ISTVÁNTÓL, aki életének 84. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, február 4-én 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Szomorú 3 év telt el azóta, hogy itthagyott bennünket a szeretett ÉVIKÉNK. Drága emlékét és örökké mosolygós arcát örökre a szívünkbe zártuk. Nyugodj békében! Erika és Mónika családjukkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága sógornőnkre, FÉTH ÉVÁRA halálának 3. évfordulóján. Emléked szívünkben örökké él. Sógornője Irénke és sógora Lajos.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett leányra és testvérre, FÉTH ÉVÁRA (szül. SZŐKE) halálának 3. évfordulóján. „Egy zord, téli estén elmentél a halál hosszú útján. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Míg élünk, szívünkben őrizzük drága emlékedet! Nyugodj békében, drága Évike! Megemlékező szentmise a Bazilikában, február 6-án d.u. 18 órai kezdettel. Anyukád Margit és bátyád Attila.

*

Mély együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában KAJTOR KATALIN (Mezőbaj)
hirtelen eltávozása miatt. Emléke legyen áldott! Nyugodj békében! Kajtor Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógoromtól, a nagybácsitól, TIMÁR JÓZSEFTŐL. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Sógornője Sárközi Mária és fia, unokahúga Enikő és családja.

*

Megtört szívvel tudatom, hogy szeretett feleségem, FARKAS ARANKA hosszú és küzdelmes betegség után, 71 éves korában elhunyt. Emlékét szívemben örökre megőrzöm. Temetése február 6-án 13 órakor a Rulikowski temető városi ravatalozójából lesz. Szerető férje Dr. Farkas Antal.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak ERNI JÁNOS hirtelen halála miatt. A legjobb barátja K. Jancsi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. FARKAS ANTALNAK és családjának szeretett felesége elhunytakor.
Dr. Nagy László és Lujza és Bereng Iván Németországból.

*

A Bihari Református Egyházmegye és a Lelkészértekezlet nevében kívánunk vigasztalódást Köteles László hegyközpályi lelkipásztornak édesapja elhunyta miatti gyászában. Isten igéje adjon vígasztalódást a vigaszra váróknak: „Mert meghaltok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.” (Kol. 3,3)

*

„Hiába hordjuk sírodra a virágot,/ Eltemettük veled az egész világot./ Elfeledni téged nem lehet,/
Csak megtanulni élni nélküled.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk FÉTH ÉVÁRA
halálának 3. évfordulóján. Mónika és családja.

*

„Számunkra te soha sem leszel halott,/ Örökké élni fogsz mint a csillagok./ Drága jó szívét, két dolgos kezét áldd meg Atyám!/ S mi köszönjük, hogy ő lehetett az édesanyánk.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, FÉTH ÉVÁRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét őrzi szerető családja, férje Csaba, gyermekei Ádám és Jázmin, édesanyja és testvére.

*

„A Te nyugalmadban, Urunk, hol minden szentjeid megnyugszanak, elhunyt szolgádnak lelkét, Üdvözítőnk, nyugtasd meg!” Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett hívő testvérünk, TIMÁR JÓZSEF
85 éves korában elhunyt. Temetése szerdán, február 3-án 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emlékét szívünkben és imáinkban örökké megőrizzük.Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A Nagyváradi Magyar Görög Katolikus Egyházközség.