Gyászhírek 2016. december 30.

Gyászhírek 2016. december 30.
Fájó szívvel emlékszem arra a számomra nagyon szomorú napra, amikor 12 évvel ezelőtt a szeretett feleség, Dr. Szatmáry Katalin (gyermekorvos – Nagyszalonta) elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos férje, Dánielisz Endre.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy FARKAS MIHÁLY JÁNOS a Textilgyár és Arta Crişana volt mestere, december 29-én 74 éves korában elhunyt. Temetése 2016. december 30-án 14 órakor a biharpüspöki kápolnából lesz. Búcsúzik tőle szerető felesége Ilonka, fia Jancsi és családja, leánya Mónika és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, feleségre, DOBRAI ETELKA JULIANÁRA „MAMOKA” halálának 8. évfordulóján. „Egy perc alatt elszállt az élet, itthagytál minket, akik szerettek téged. Megállt egy lélek, amely élni vágyott, pihen egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Emlékezik rá bánatos férje Imre, fiai Lóránt és Szabolcs.

*

Könnyel a szemünkben, mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk DÓCZI SÁNDORRA (Mezőtelegd), aki ma 1 éve búcsú nélkül itthagyott bennünket. Egy évvel ezelőtt egy decemberi napon kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon, egy váratlan pillanat megállította a szívedet, melyben nem volt más csak jóság és szeretet. Téged elfelejteni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. A bánat és a fájdalom örökre megmarad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Szerető felesége, lányai, vejei és két imádott unokája.

*

Ma 6 hónapja, hogy szeretett testvérünk, KESKENY RÓBERT élt 48 évet elhunyt. Pihenése legyen áldott, béke poraira.
Gyöngyi, Traian, Carmen és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk KESKENY RÓBERTRE, aki hat hónapja itthagyta szeretteit. Emléked legyen áldott. Örökké bánatos feleséged és lányod.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága sógorunkra, KESKENY RÓBERTRE, aki hat hónapja itthagyott örökre. Szerető sógora Tibi és családja.

*

„Küzdöttél, de már nem lehetett, / Csend ölel át és szeretet, / Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső). Fájó szívvel emlékezünk a mai, 25 évvel ezelőtti napra amikor elhunyt BOHÁCS LÁSZLÓ vegyészmérnök.
Felesége, lányai és unokái.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagynéninktől, a keresztanyától, NICA MARIÁTÓL, aki örökre itthagyott bennünket. „Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni, mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.” Búcsúzik tőle keresztlánya, Éva és családja.

*

Szilveszter éjszakáján lesz 2 éve, hogy szeretett unokaöcsém, KORDICS IMRE JÓZSEF kutató-történész, fájdalmas betegségben búcsút mondott gyötrelmes rohanó világának és szülei mellett megpihent. Pihenése legyen békés, csendes. Emlékét megőrizzük. Nagynénje Ónodi Ida és családja.

*

„Kusza utak szökevénye az élet. A halál az utak végét, a megérkezést jelenti.” BOGNÉR IRÉN. DRAGOMIRESCU MIHAI GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor a drága, jó férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, TOMES BÉLA ZOLTÁN 19 éve örökre itthagyott bennünket. Nyugodj békében te drága lélek! Szerető családod.

*

Fájó szívvel, örökké tartó szeretettel emlékezünk, a 6 hete elhunyt férjre, édesapára, nagyapára, dédnagyapára, LUCSKAI GYULÁRA (Hegyközszáldobágy). „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet./Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,/Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél./Lelked elszállt, mint hópihe a fényben,/ Ragyogsz ránk fényesen, csillagként az égen./Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni./Szerető jóságod, nem tudjuk feledni./Mert elfeledni téged, soha nem lehet,/Csak meg kell tanulni élni nélküled.” Isten nyugtassa békében!
Kegyelettel emlékeznek: felesége, leánya, unokái, unokaveje, dédunokái.

*

Fájdalmas 2 év telt el, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, ID. BUGÁN LÁSZLÓ itthagyott minket. „Annyira fáj, hogy el sem mondhatom!/Nem látom többé, s nem is hallhatom./Hiába érzem őt itt belül élénken,/Kezét felém nyújtva esdőn, félénken./Mardos a kín, hogy meg nem menthetlek,/S mikor elmentél nem fogtam a kezed.” Soha nem feledünk!
Bánatos családja.

*

Köszönetet mondunk minden rokonnak, ismerősnek, jó szomszédnak, akik szerettünket, ÖZV. CSAPÓ ERZSÉBETET
(Berettyószéplak) utolsó útjára elkísérték, részvéttel és virággal osztoztak mély fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, FODOR ERZSÉBETRE (Nagyvárad)
halálának 8. évfordulóján. „Lelked remélem békére talált./S te már a mennyből vigyázol reánk./Soha el nem feledünk, szívünkben szeretünk./Rád örökkön-örökké emlékezünk.” Nyugodjál békében drága lélek! Férje Gyula, lánya Mária, fia Tibi, kis unokája Dávidka.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, CZÉGÉNYI MAGDOLNÁRA halálának 9. évfordulóján és CZÉGÉNYI MIHÁLYRA
halálának 1. évfordulóján (Örvénd). „Most már hozzátok a temetőbe járunk,/Megnyugvást lelkünkben, még ma sem találunk./Sírotok előtt állunk, talán ti is látjátok./Körülöttetek van ma is szerető családotok./Hiányoztok nagyon, soha nem feledünk./Emléketek élni fog örökké bennünk.” A bánatos család.

*

Az idő múlik, próbálja, de nem sikerül még enyhítenie sem a mérhetetlen fájdalmat, amit most is a szívünkben érzünk. Január 2-án lesz 14 éve, hogy a legdrágább édesanya, nagymama és testvér, PAIZS MÁRIA (szül. KOSZTA, volt nagyszalontai tanítónő)
a halhatatlanság útjára lépett. Egy csodálatos lélek tele szeretettel és jósággal emelkedett fel az égbe, pótolhatatlan űrt hagyva maga után. Kísérjen utadon a mi örökké tartó szeretetünk, s az örök hálánk mécsesének a lángja világítsa utadat. Nyugodj békében, te drága lélek, pihenésed legyen csendes a néma hant alatt. Siratni fogunk, ameddig csak élünk, s az emlékezés virágai mindig beborítják sírodat. Drága emléked áldott legyen mindazok szívében, akik ma érted egy imát mondanak. Az örök világosság fényeskedjen neked. Az örökké bánatos család.

*

Őszinte részvétem a CSETE családnak, unokatestvérem CSETE KATALIN elhunyta miatt érzett fájdalmában. A jó Isten őrködjön pihenése felett! Stan Zita és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, KISS ZOLTÁN a margittai iskola nyugalmazott tanára, 88 földi év után, december 28-án elhunyt. Temetéséről később intézkedünk. Búcsúznak tőle leánya Enikő és családja, fia Zoltán és családja.

*

Szemeimben könnyekkel emlékezem drága, jó férjemre, SZÖLLŐSY LÁSZLÓRA, (Biharpüspöki) halálának harmadik évfordulóján.
„Múlik az idő, de a fájdalom marad.
Betöltetlen az űr, mely szívemben marad.
Nem múlik el úgy óra, hogy ne jutnál eszembe,
De szívem sebeit ez sem gyógyítja be.
Hiába borul rád a temető csendje,
Szívemben te élni fogsz örökre.”
Örökké bánatos felesége Irén.

Címkék: