Gyászhírek 2016. december 27.

Gyászhírek 2016. december 27.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, NEMES ERZSÉBETRE (Bihar), aki 5 éve hagyott itt bennünket. Emlékét örökké őrzi szeretett családja.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezem a 8 éve elhunyt szeretett férjemre, az édesapára, apósra, nagyapára, ID. VÁGI JÓZSEFRE.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Emléked őrzi béke és nyugalom.
Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,
S míg élünk, őrizzük őket.”
Bánatos feleséged, fiad, lányod, menyed, vejed, unokáid és a kis dédunokád.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, FERENCZ ERZSÉBETRE halálának 17. évfordulóján. Emlékét megőrzi lánya Nóra, veje Jancsi, unokája Nórika, unokaveje Sandu, dédunokái Alexandra és Vanessa.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, FARKAS IMRÉRE (Érmihályfalva), aki 14 éve távozott közülünk. Ahogy telnek az évek, egyre jobban fáj, hogy már csak emlékek vannak. Szívünkben soha el nem múló szeretettel őrizzük ezeket az emlékeket. Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a tizenhárom évvel ezelőtti napra, amikor eltávozott közülünk a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, FÜZESI GÁBOR. Drága emlékét őrizzük bánatos szívünkben. Emlékezik rá szerető felesége Ilona, fia Attila, menye Erika, egyetlen unokája Emese és nászasszonya Emma. Szerető családja.

*

Szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, GÖCZ ERZSÉBETRE (szül. SZABÓ) halálának első évfordulóján.
Számunkra te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Drága, jó szívét, két dolgos kezét
Áldd meg Atyám,
S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesanyánk.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
Hogy egyszer majd találkozunk veled.
Arcunkat könny mossa, mert nem vagy már többé,
De szívünkben emléked élni fog örökké!
A gyászoló család.

*

Névnapjuk alkalmából szeretettel gondolunk halottainkra, MÉSZÁROS JÁNOSRA, az apára, apósra, MÉSZÁROS JÁNOSRA,
a testvérre, sógorra és MIKÓ JÁNOSRA, az apára és apósra. Mészáros Zoltán és felesége Ibi.

*

6 hónapja vesztettük el a szerető férjet, édesapát, apóst, KÁDÁR LAJOST (élt 67 évet, Fugyivásárhely) Nyugodjon békében!
Emlékedet megőrzi a te bánatos családod.

*

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a mindig segítőkész testvérre, sógorra és nagybácsira, MIKÓ BÉLÁRA
halálának 1. évfordulóján. Szerető nővére és családja.

*

„Váratlan percben az életed véget ért, mint vihar a rózsát a halál tépte szét, az élet csendesen megy tovább, fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy id. Henes Károly (szül. Biharsályi) 65 éves korában csendesen megpihent. Temetése december 27-én 14 órakor a biharsályi temetőben. Gyászoló felesége Zsuzsa.

*

„Hirtelen, de elmentél egy perc alatt, számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál el, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy id. Henes Károly (szül. Biharsályi) életének 65 évében itthagyott minket, pihenése legyen csendes.
Gyászoló fia Károly, menye Karolina, unokája Vanda.

*

„Fájó szívünk fel-fel zokog érted, örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Búcsúzunk id. Henes Károlytól (szül. Biharsályi).
Hatvanöt évesen úgy mentél el csendben és szerényen, drága, jó lelked nyugodjon békében. Gyászoló fia Sanyi, menye Erika, unokái Rebeka és Dominik.

*

Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró.”
KAPAS JÁNOS, KABODI MIHÁLY, FRANTIU HEDWIG, DEAC FELICIA-NICOLETA, GHEORGHE MARIA, ALBUTIU TEODOR, AVRAM LEONTIN, TOSA ELISABETA, DRIMBEA FLORIAN, ZLATE ALEXANDRINA-FLORINA, GUI ALEXANDRU, VASC FLOARE, MIERLUT GHEORGHE, DULCA AUREL, JURCA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.