Gyászhírek 2016. december 22.

Gyászhírek 2016. december 22.
Szomorú szívvel értesültünk szeretett öcsém, HERMAN SÁNDOR hirtelen haláláról. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle bátyja János és felesége Sárika.


Őszinte részvétünket fejezzük ki HORVÁTH GYÖRGY presbiter testvérünknek és családjának a szeretett édesapa halála miatt érzett mély fájdalmukban. A Biharpüspöki Református Egyházközség Presbitériuma és lelkipásztora.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, apától és nagyapától, PAUL I. VASILETŐL.
Temetése pénteken 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle a gyászoló család, felesége, lánya, veje, unokája.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, HORVÁTH GYÖRGY 76 éves korában örökre megpihent. Temetése december 22-én 13 órakor lesz a magyarremetei kápolnából. Nyugodjék békében! Gyászolják: felesége Gyöngyi, fiai Tibi és Gyuri, lánya Marika, unokái, menyei és veje.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló NAGY családnak a szeretett édesapa és nagyapa,
NAGY ISTVÁN elvesztése miatt. Keresztlánya Kiss Andrea és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, szomszédoknak, jó barátoknak és ismerősnek, akik a szeretett KISS SÁNDORT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. Felesége Irénke és nevelt fia Tamás.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, MAGYARI MARGIT életének 70. évében elhunyt. Temetése 2016. december 22-én 13 órától az élesdi kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle fia Zoltán, testvérei Eszti és Feri és a gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a NAGY és a MAJOR családnak a szeretett édesapa, após és nagyapa, NAGY ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium II. osztályos tanulói, szülői közössége és a tanító néni.

*

„Imádság kísérje halottunkat és szívünknek az a Szent vágya, hogy egyszer találkozhassunk vele a megígért örök életben.” BEKE ERZSÉBET, FARAGAU DUMITRU, ILISIE MARIA, COZMA IONEL,
RADU LAZAR, PAUL IOAN VASILE, SZERAK MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzésemet fejezem ki BODA LÁSZLÓNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Botos Éva.