Gyászhírek 2016. december 20.

Gyászhírek 2016. december 20.
Őszinte részvétünk ANTON IRÉNKÉNEK szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kökövics Zoltán és családja.


Együttérzésünket fejezzük ki ANTON IRÉNKÉNEK férje elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Keresztlánya Lukács Melinda és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára és testvérre, BARTOK ISTVÁNRA
halálának második évfordulóján. Lelked remélem békére talált, / S, te már a mennyből vigyázol reánk. / Soha el nem feledünk, szívünkben szeretünk, / Rád örökkön-örökké emlékezünk. A gyászoló család.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. MÁTYÁSI FERENCRE halálának 17. évfordulóján, és MÁTYÁSI ETELKÁRA (szül. BALOGH, Mezőbaj) halálának 9. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Ifj. Mátyási Ferenc és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy 62 éves korában elhunyt KUSMA ZOLTÁN. Temetése december 21-én 13 órakor a városi kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, nevelő apa, KISS SÁNDOR (szül. Biharpüspöki) életének 63. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése szerdán, december 21-én 11 órakor a városi kápolnából lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle felesége Irénke, nevelt fia Tamás.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától,
CSORDÁS JULIÁNNÁTÓL, akinek jóságos szíve hosszú szenvedés után 87 évesen megszűnt dobogni. Temetése december 20-án 14 órakor a várdahegyaljai református templomkertből. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Álmaid a mélyben legyenek csendesek, / A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Gyászolja lánya Jucika veje Gabi és unokája Zsolt.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, CSORDÁS JULIÁNNA (FÜREDI GÁBORNÉ)
életének 87. évében elhunyt. Temetése 2016. december 20-án a váradhegyaljai református templom udvarából. Búcsúzik lánya Erzsike, veje Jóska, unokája Csaba, dédunokái Barbara és Krisztián.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, BIMBÓ JOLÁNRA halálának 8. évfordulóján és BIMBÓ ANDRÁSRA halálának 29. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szerető családjuk.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki POP MARIKÁNAK és családjának a drága gyermek és testvér,
MARIUS-GAVRIL tragikus halála miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjál békében. Manci néni, Olgi, és Sanyika családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, BIRÓ JULIÁNANAK az édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Gabi, Ida, Marika, Eva, Eva és Suzi.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom szeretett édesanyámtól, CSORDÁS JULIÁNNÁTÓL,
aki életének 87. életévében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 20-án 14 órakor a váradhegyaljai református templomkertból. Örökké bánatos fia Gabi.

*

„Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem.” (Jn. 11, 25 – 26) TÁRNOK ZOLTÁN,
FÁBIAN KATALIN MAGDOLNA, HALMAGEAN PETRU, HODUT LUCRETIA, BROSTEAN FLOAREA,
DUDAS FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Fáradt, beteg teste már megpihenni tért, nagyon szép idő volt, amit ő megélt, türelemmel várt az Úr hívó szavára.” Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa és dédnagyapa, LOVAS SÁNDOR (Érkeserű) 90 évesen türelemmel viselt betegség után elhunyt. A temetési szertartás december 20-án az érkeserűi gyászházból, 12 órakor, utána 14 órától a borsi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Fájó szívvel búcsúzik 63 év házasság után bánatos felesége, lányai Irénke, Marika, veje Géza, unokái, unokamenyei, dédunokái.

*

Mély fájdalommal emlékezünk arra a felejthetetlen napra, mikor itthagyott bennünket a drága férj, édesapa, nagyapa. Már 2 éve, hogy örök nyugalomba helyezték ID. ROMÁN FERENCZET
(Margitta). „Jóságos szíved megszűnt dobogni,/Még a jónál is jobb voltál./Soha sem halványul szívemben emléked,/Soha sem szűnik meg lelkem gyásza érted./Nem hiszem el, hogy hiába várlak./Ha vissza jönnél, szereteteddel/ letörölnéd arcomról az érted hulló könnyeket./Ma érted szól a templom harangja és mindenki érted mond egy halk imát.” Örökre gyászoló feleséged, fiad, lányod és unokád.

*

Fájó szívvel emlékezünk december 20-án a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára,
KARIKÁS ILONÁRA halálának második évfordulóján. Emlékét megőrzi férje Miklós, fia Róbert, menye Noémi, unokája Márk.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, dédapára, ID. RÁCZ IMRÉRE
(Biharpüspöki) halálának 3. évfordulóján. „Lelked remélem békére talált,/S te már a mennyből vigyázol reánk./Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk./Rád örökké emlékezünk.” Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, NYÉKI KÁROLYRA (Érkeserű),
aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. Emlékét örökké őrzi szerető családja! Felesége, fia, lánya, menye, veje és nagyon szeretett unokái: Csongor, Norbert és Máté.

*

Szomorúan búcsúzunk a drága édesapától, vőtől, nagyapától, TÁRNOK ZOLTÁNTÓL (Biharpüspöki, élt 90 évet). Temetése kedden, 20-án 2 órakor Biharpüspökiben, a kápolnából. Bánatos lánya, veje és unokája.