Gyászhírek 2016. december 19.

Gyászhírek 2016. december 19.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára és nagyapára, GYÖRKI OTTÓRA (Bors) halálának 5. évfordulóján. Ahogy telnek az évek, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy mindez csak emlék. Az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük emlékedet. Örködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled. Nyugodjon békében.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, JENEY SÁNDORRA (élt 82 évet), aki 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. Drága emlékét örökké őrizzük szívünkben. Felesége, fia, lánya, menye, unokái, dédunokái, leánytestvére és a rokonság.

*

Emlékezünk örökké tartó szeretettel drága szüleinkre, SIPOS GYULÁRA, aki 60 éve, és SIPOS IRMUSRA (OLLOK), aki 13 éve távozott az örök hazába, a tenkei temetőben nyugszanak. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársunk FARKAS RÉKA és szülei részére a szeretett nagytata,
ID. FARKAS ANDRÁS elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Nicolae Bălcescu Általános Iskola I. E osztályos tanulói, szülői közössége és a tanító néni.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki osztálytársnőnknek, MIKLOVITS DOROTTYÁNAK szeretett nagytatája,
MÁTÉFFY ZOLTÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Képzőművészeti Líceum XII. D osztályának közössége és osztályfőnöke.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, legdrágább édesapára, SZAKÁCS ZOLTÁN ISTVÁNRA
(élt 48 évet) halálának 13. évfordulóján.
„E földi élet csak küszöb
Egy fényes, magas Lét felé,
Midőn a lélek boldogan
Jut Istennek színe elé.” (Réthy László)
Legyen áldott drága emléke, soha nem feledünk! Felesége Edith és két gyermeke Orsolya és Balázs.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 8 éve elhunyt MOLNÁR GYULÁRA (Biharpüspöki).
„Nem felejtünk míg dobog a szívünk,
Úgy érezzük te is itt vagy velünk,
Korán meghaltál, pedig mindenünk te voltál,
Magad után összetört szíveket hagytál!”
Nagyon hiányzol! Örökké gyászoló felesége, 5 gyermeke és azok családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, nagynénire,
KAJTOR ANIKÓRA (a volt 9-es iskola tanítónőjére) halálának 23. évfordulóján. Áldott legyen emléke, álma felett őrködjön a béke és a szeretet! Örökké bánatos szülei, húga Kati és fia Alex.

*

Együttérzésünket fejezzük ki az ÚJVÁROSI családnak szerettük, ÚJVÁROSI TÜNDE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást.
A Recolo Kft. munkaközössége.

*

Mély megrendüléssel és fájó szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, SZALAI FERENCTŐL.
Őszinte részvétünk feleségének ZITUKÁNAK és a rokonoknak. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! Barátai: Anika József, Boska Sándor, Buzgucza Miklós, Gergely Péter, Kun János, Mocsár Miklós, Nagy István.

*

„Ha beírjuk nevét a porba, elfújja a szél,
Ha beírjuk nevét a kőbe, belepi a dér.
Ha beírjuk nevét a szívünkbe, ott örökké él.”
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, LÁSZLÓ KÁROLYRA (Biharvajda)
halálának 4. évfordulóján. Emlékedet örökké őrizzük. Szeretett családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, GOSAV IOLAN 82 éves korában örökre megpihent. Temetése december 20-án, kedden 15 órától lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodjék békében!
Gyászoják: szeretett lánya, veje, két unokája, valamint nászasszonya.