Gyászhírek 2016. december 15.

Gyászhírek 2016. december 15.
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, VAS SZILVIA ERZSÉBETRE, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. „Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.” Örökké bánatos leánya Ila és családja, Gyuri és családja, Zoltán és családja.


Halálának 5. évfordulóján emlékezünk DARABONT ÉVÁRA, a drága anyósra és nagymamára, aki 55 évesen hirtelen hunyt el.
Hirtelen halálod megtörte szívünket,
Örökké őrizzük drága emléked.
Előtted volt még a drága élet,
De a kegyetlen halál mindent összetépett.
Míg éltél, mindnyájan szerettünk,
Míg élünk, soha el nem feledünk.
Fia Zsolt, menye Tímea, unokái Tamara és Szandra.

*

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk ID. ANTON JÁNOSRA (Gálospetri) halálának 8. évfordulóján.
„Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent köszönünk neked!”
Bánatos családja.

*

Kisírt szemekkel és nagy fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett öcsém, ID. TEM JÓZSEF visszaadta lelkét teremtő Istenének. Nyugodjon békében! Gyászolja őt nővére Irma, férje László, fia László, keresztfia Csaba.

*

Ennyi az élet, egy pillanat és mindennek vége. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. Szerető szívünkben a gyász és a fájdalom. Fájó szívvel búcsúzunk drága halottunktól, ID. TEM JÓZSEFTŐL.
Örökké gyászolja nővére Jolán, lánya Éva, keresztfia Ádám, keresztlánya Valéria és annak családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom a szeretett keresztapától, TEM JÓZSEFTŐL. Keresztfia Sanyi.

*

„A szeretet soha meg nem szűnik.” (1 Kor 13.8) Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól,
ID. TEM JÓZSEFTŐL. Nyugodjon békében! Id. Barta Sándor és felesége Emma és annak családja, keresztfia Sanyi, Anci, Csabi, Vanesza, és búcsúzik tőle öreg apósa Sándor.

*

Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik szeretett fiam, IFJ. BÁTORI LAJOS temetésén megjelentek, őt utolsó útjára elkísérték, vigasztaló szavaikkal, virágaikkal osztoztak mély fájdalmamban. Bánatos édesapja.

*

MANGRA ÉVA (élt 60 évet, meghalt 2011. december 15-én)
Nem szűnik meg lelkünk gyásza érted,
Nem halványul szívünkben emléked.
Az élet csendben megy tovább,
De a fájó emlék elkísér egy életen át.
Soha el nem feledünk! Örökké bánatos Édesanyád.

*

Fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett anyától, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától,
ORBÁN ILONÁTÓL (szül. PETRIKÓ, Tenke), aki életének 89. évében tért meg Teremtőjéhez. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Temetése december 15-én 13 órakor a tenkei református kápolnából.
Búcsúzik tőle fia, menye, unokái és családjai és dédunokái.

*

Az elválás mindig fáj, de akkor leginkább, amikor örökre szól. Drága, MAMA, fájó szívvel búcsúzunk tőled, kívánjuk, hogy lelked találjon békére az örök hazában. Menye Ibi, unokái és dédunokái a messzi távolból.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa és dédnagyapa, ID. CSÓKA GYULA (Nyüved) életének 81. évében elhunyt. Temetése december 16-án 14 órakor a nyüvedi kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesapától, apóstól, nagyapától, ID. TEM JÓZSEFTŐL, aki megtért pihenni Teremtőjéhez.
Egész életed át dolgozva éltél,
Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél.
Örök álom zárja le szomorú szemedet,
Megpihenni tért két dolgos kezed.
Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itthagytál,
Hiába várunk, hisz többé nem jössz már.
Egy remény maradt, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer majd ott fent az Úrnál találkozunk veled.
Búcsúzik tőle szerető fia Józsi, menye Noémi és imádott unokái Cristián és Roland.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesapától, apóstól, nagyapától, ID. TEM JÓZSEFTŐL,
aki 64 éves korában itthagyott bennünket. Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látjuk, emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk. Fáj nagyon, s talán örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Hiányod elfogadni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled. Emléked legyen áldott! Bánatos lánya Tünde, veje Lajos és kis unokája Bianka.

*

Mély fájdalommal búcsúzom drága férjemtől, ID. TEM JÓZSEFTŐL (biharpüspöki lakos), aki 64 éves korában elhunyt, türelemmel viselt súlyos betegségben és visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése december 16-án 14 órakor a hegyközcsatári kápolnából.
„Számomra csak a fájdalom maradt,
Kicsordul a könnyem a sírodnál,
Mélységes fájdalom, hogy eltávoztál.
De szívemben örökké velem maradsz.
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett!
Örökké bánatos feleséged, aki soha nem felejt el.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a NAGY családnak szerettük, NAGY MARGIT elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki B. ORBÁN MIHÁLYNAK (Tenke) és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama elhunyta miatt. Tisztelettel, a Kerezsi család Borsról.

*

Mély együttérzésünket, őszinte részvétünket fejezzük ki LAJCSINAK, ERZSIKÉNEK a drága gyermek,
IFJ. BÁTORI LAJOS elvesztése miatti mély fájdalmukban. Biró Miklós és Manyika.

*

„Nem néz reátok többé szemem megtört fénye./Nem látjátok soha már kezem búcsút intve./Ajkamra nem tudott panaszt csalni sem kín, sem fájdalom,/De a halál legyőzött, nem volt irgalom.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, ÖZV. MÁTÉ GYULÁNÉRA
(szül. DÉZSI IRMA, Pelbárthida) halálának 3. évfordulóján. „Múlik az idő, de a fájdalom marad./Betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt.” Szerető lányaid Viola, Irmus és családja.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula) Szívünkben fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, KALMÁR DEZSŐRE kit tíz éve kísértünk utolsó útjára. Áldott legyen drága emléke mely szívünkben örökké él. Őt soha nem felejtő szerető családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, december 15-ére, amikor 6 éve hirtelen eltávozott közülünk az önfeláldozó gyermek, anya, feleség, PETRI ANIKÓ. Áldott legyen drága emléke, csendes álma felett őrködjön a határtalan szeretet.
Vigasztalhatatlan édesanyja Irén, apja Bandi, kislánya Pannika, férje Laci.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik TÓTH ZOLTÁNT (Bihar) utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki FAFF ISTVÁNNAK és családjának szeretett nővére, PURJA GABRIELLA
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Volt munkatársai a Iungbunzlauer Kft-től.

*

El nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, rokonra, JAKABFFY ZOLTÁNRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Az őt soha nem felejtő családja, felesége Margit, fia Zsolt és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett halottunk, JÓNÁS ANDRÁS 85 éves korában elhunyt. Temetése december 15-én, csütörtök délután 15 órától lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Meghalt testvérünknek csak a teste vár temetésre. Ő most is másvilág életben imádkozik és várakozik.”
NAGY SÁNDOR, VÂSLĂ CONSTANTIN, MIHELE DUMITRU, POPOVICI IOAN, FURTÖS FLOARE.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett JÓNÁS ANDRÁSTÓL (BANDI BÁCSITÓL), aki életének 85. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik György Csáki Sándor és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett VAJDA JÓZSEF életének 80. évében hirtelen elhunyt. Temetése ma, december 15-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké őrizzük.
Búcsúzik gyászoló családja Sándor, Juci, Ibolya, Pirike unokaöccse Sanyi, Laci és családjaik.

*

„Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” (Jób 5:18) Őszinte részvétünket fejezzük ki TEUTSCH TÜNDE informatika tanárnőnknek édesapja elvesztése miatt. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium XII.A osztálya és osztályfőnöke.