Gyászhírek 2016. december 16.

Akt.:
Gyászhírek 2016. december 16.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, Rosmann Róbertre halálának 2. évfordulóján. Könnyes az út mely sírodhoz vezet, a jó Isten örködjön pihenésed felett. Szerető családod.


Mély fájdalommal búcsúzunk apatársunktól, ID. FARKAS ANDRÁSTÓL és őszinte részvétünket nyilvánítjuk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Könyves Lajos és neje.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, ID. FARKAS ANDRÁSTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Nem foghatjuk többé a kezed, nem láthatunk, nem érezhetünk, nem tanulhatunk többé tőled. Nagyon szeretünk és köszönjük, hogy becsülettel felneveltél. A szívünkben hordozunk, míg élünk.” Szomorú szívvel örökké gyászoló fia András, menye Csilla, unokái Gergő és Klaudia.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, december 13-ikára, amikor a drága, jó férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa, GYULAFFY ALBERT 17 éve örökre itthagyott bennünket. Nyugodj békében, te drága lélek! Emlékeznek rá bánatos felesége, két lánya, vejei, két unokája, unokamenye Mónika.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk KOVÁCS GÁBOR-ÁRPÁDRA, (sakkozó)
a szeretett férjre, apára, nagyapára halálának 3. évfordulóján. Emlékezik rá családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÜCS ÁGINAK és családjának (Németország) szeretett férje elvesztése miatt. Pálfalvi István és családja.

*

„Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökké ott marad.” BEDŐ KLÁRÁRA (szül. KOVÁCS, 1948–2007).
emlékezünk halálának 9. évfordulóján. A bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága, jó bátyámtól, TEM JÓZSEFTŐL (volt hegyközcsatári lakos). A múltba visszanézve, valami fáj, / Valakit keresnünk. aki nincs már. / Mindez fájó emlék. / Távolinak tűnik, pedig most volt nem rég. / A temető csendje ad neked nyugalmat. / Szívünkben örökre megmaradsz.
Testvéred: Juliska és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága testvéremtől, TEM JÓZSEFTŐL (püspöki lakos, hegyközcsatári születésű),
aki súlyos szenvedés után 64 éves korában csendesen megpihent. Te voltál számunkra a jóság és szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Hiába keresünk, sehol nem találunk. Imáinkban mindig hazavárunk. Bánatos testvéred Marika, sógorod Anti és családjuk.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a KOSZTA családnak a szeretett édesapa, após és nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium II. osztályos tanulói, szülői közössége és a tanító néni.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett sógorunktól, ID. FARKAS ANDRÁSTÓL. „Számunkra örökké élni fogsz, akár a csillagok. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Rád örökkön-örökké emlékezünk!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos sógorod Kálmán, sógornőd Gizi.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk szeretett keresztapánktól, ID. FARKAS ANDRÁS, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Emléke itt marad örökre velünk, amíg élünk, ő is itt él velünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A jó Isten őrködjön nyugodt álma felett.” Búcsúznak tőle keresztgyermekei Tünde és családja, Csaba és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, ID. FARKAS ANDRÁSTÓL (élt 67 évet), aki türelemmel viselt, súlyos betegségben elhunyt. „Hirtelen elmentél egy perc alatt, / Számomra csak a fájdalom és gyász maradt. / Kicsordul a könnyem a sírodnál, / Mélységes fájdalom, hogy távoztál. / A búcsúzás, mit nem mondhattál el, elmaradt / De szívemben örökké velem maradsz.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Temetése 2016.12.18-án 14 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Szerető felesége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, ID. FARKAS ANDRÁS (Fugyivásárhely)
életének 67. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2016.12.18-án 14 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. „Számunkra te sohasem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok. / Drága, jó szívét, két dolgos kezét, / Áldd meg Atyám. / S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesapánk.” Nyugodjon békében. Gyászolja fia Zsolti, menye Beáta, unokája Réka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászunktól, ID. FARKAS ANDRÁSTÓL (Fugyivásárhely), aki életének 67. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik násza Dezső, nászasszonya Magdi és Magdi mama.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden rokonnal, baráttal, hogy december 15-én elhunyt
SZALAI FERENC (élt 87 évet). Adj Uram örök nyugodalmat neki. Legyen neki könnyű a föld, és béke kísérje Isten irgalmába. Temetése december 17-én, szombaton 12 órától a Steinberger kápolnából.
A gyászoló család. Búcsúzik tőle felesége Borbála Zita, testvérei Sanyi és családja, Jolán és családja, Irén és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, KISS ROZÁLIÁTÓL
(Biharpüspöki), aki hosszan tartó, súlyos betegségben 64 éves korában elhunyt. „Megpihent a szív, amely értünk dobogott, megpihent a kéz, amely értünk dolgozott. Könnyeink peregnek, ha rád gondolunk, éjjel nappal érted imádkozunk. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felet.
Búcsúznak tőle: lányai, fia, vejei, menye, unokái és dédunokája.

*

„Annyira akartál élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben élhetek.” Fájó szívvel bár, de a viszontlátás reményével búcsúzik feleségétől, KISS ROZÁLIÁTÓL (szül. KULCSÁR, Biharpüspöki, élt 64 évet) szeretett férje Károly. Temetése 2016. december 17-én 13 órától a biharpüspöki ravatalozóból. Nyugodjon békében.

*

„Ha szólhatna hozzánk, kérné tőlünk, hogy imádkozzunk érte, folytassuk helyette azt a jót, amit földi életében elkezdett, de amit befejezni már nem tudott.” JÓNÁS ANDRÁS, UJVÁROSI TÜNDE,
KISS ROZÁLIA, FARKAS ANDRÁS, SZALAI FERENC. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal emlékezünk SZILÁGYI TIBORRA, aki holnap lenne 30 éves. Míg élünk, őrizzük az emléked. Nagybátyja Katona Sándor és felesége, unokatestvére Csaba és családja.

*

Szomorú 8 év telt el mióta elvesztettük drága szerettünket, MOLNÁR ZOLTÁNT.
„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
Sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a mélyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön pihenésed felett.”
Fájó szívvel emlékezik vigasztalhatatlan felesége, unokája, unokaveje és dédunokája.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, NAGY SÁNDORRA (Vajda)
halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya, veje, unokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága halottunkra, JENEY SÁNDORRA, aki ma 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. Drága emlékét örökké őrizzük szívünkben. Bánatos családja.

*

Örökké tartó szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, SIPOS GYULÁRA, aki ma lenne 60 éves és
SIPOS IRMUSRA (OLLOK), aki 13 éve távozott az örök hazába, és a tenkei temetőben nyugszanak.
A bánatos család.

*

Mély fájdalommal és örök szeretettel emlékezem édesanyámra, FÓRIKA ERZSÉBETRE halálának 21. évfordulóján. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos leánya Böbe.

*

Két éve hunyta be végleg a szemét, s kísértük utolsó útjára drága Anyukámat, a nagymamát, dédit,
MOVIK ÉVÁT.

Csendben alszik, megpihent végleg,
Angyalok bölcsője ringatja már,
Nem jöhet vissza, hiába várjuk,
Emléke szívünkben otthont talál.
Nyugodjon békében! Lánya Cseresnyés Gabriella és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szerettünkre, BAJKÓ PÉTERRE halálának első évfordulóján.
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
Te nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben emléked itt él örökre,
Ha látni szeretnénk, felnézünk az égre…
A csillagok között utazgatol tovább,
Ott várj majd reánk, ha a mi időnk is lejár.”
A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, VINCZE MÁRIÁRA és VINCZE JÓZSEFRE haláluk 5. illetve 23. évfordulóján. A mélyben csak tested merül el, csak ő tűnt el a föld alatt. De lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk marad. Szerető gyermekeik és unokáik.

*

SZAPPANOS IMRE (a Dinamo volt bokszolója) Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadtam. Emlékezem drága férjemre, aki súlyos betegség után, december 19-én egy éve, hogy örökre itthagyott. Érzem szerető gondoskodását és tudom, bárhol vagy vigyázol rám. Nagyon nehéz nélküled az élet, de ha földi utam véget ér, tudom hogy újra találkozom veled. Sírig gyászollak, feleséged Teri.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy elhunyt NAGY LÁSZLÓ 85 éves korában. Temetése december 22-én 11 órakor a városi kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel emlékezem drága gyermekemre, SZILÁGYI TIBIRE, aki most lenne 30 éves.
„Várom míg élek, várom őt,
Hátha egyszer ott áll az ajtóm előtt.
Aztán a valóság rám szakad,
Lelkem tovább fáj a kín alatt.
Kiáltanám, hogy ő is hallja odaát,
Hol vagy gyermekem, nélküled üres a világ!
Várlak, nem jössz, mert nem jöhetsz,
Én megyek hozzád, ott leszek veled.”
Örökké bánatos anyukája.

*

Szomorúan emlékezem SZILÁGYI TIBIRE 30. születésnapján.
„Gyújtok egy gyertyát és gondolok rád,
Bárcsak itt lennél, bárcsak tudnád.
A kezed már soha nem foghatom,
Az arcodat soha nem láthatom.
Szemedbe soha nem nézhetek,
De senki nem veheti el az emlékedet!”
Barátnője Brigitta.

*

A viszontlátás reményében búcsúzunk ALAFI IRMÁTÓL (szül. SZABÓ), aki 83 évet és 1 hónapot élt közöttünk. Közel 12 évet élt szeretett férje, Alafi Imre halála után. „Örök életen át akarok veled élni, örömet és bánatot együtt elviselni. Két odaadó szívnek elviselni könnyebb, leküzdeni mindent, nem ismerve könnyet, merist szomjaz, Ámen a hű és igaz tanú.” (Jel. 3:14) „És halott is lettem, de íme örökkön-örökké és nálam vannak a halál és Hádesz kulcsai.” (Jel. 1:18) „Aki győz, annak meg fogom engedni, hogy egyen az élet fájáról amely az Isten paradicsomában van.” (Jel. 2:7) „Aki győz annak semmiképen sem fog ártani a második halál.” (Jel. 2:11, Jel. 20:13-15) Temetés december 17-én 13 órakor a hegyközszentimrei gyászháztól. Hű családja, Ella és Imre.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal búcsúzunk drága barátnőnktől,
UJVÁROSI TÜNDÉTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló caládnak. Bánatos barátok, a Tréfi, Darai, Balog és Higili család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztanyámtól, őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Norbi és Andrea.

*

Szívünkben hálás szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára és dédire,
ID. KOVÁCS SÁNDORNÉRA (szül. ERŐS ETELKA, Biharpüspöki) halálának 4. évfordulóján.
„Egész életeden át dolgozva éltél,
Most bánatot ránk hagyva, csendben elmentél.
Örök álom zárta le drága két szemed,
Megpihenni tért két dolgos kezed.”
Nyugodj békében!
Szerető családja.

*

Nyugszanak a szívek, mely értünk dobogtak,
Pihennek a kezek, mely értünk dolgoztak!
A mi drága szüleink és drága testvérünk emlékére, a feltámadás reményében. KUSNYER ANDRÁS
(elhunyt 32 éve) KUSNYER ANNA (elhunyt 6 éve) KUSNYER BORIKA (elhunyt 12 éve).
Fájó szívvel emlékezünk reátok. Leánya Ilonka és családja, fia Laci és családja, lánya Magdi és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama, UJVÁROSI TÜNDE
(szül. GOMBOS, Fugyivásárhely) hosszú és súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. „Égő mécsem kidőlt, de nyomomban követnek a lánghordozók, akik tovább viszik a világító fényt, és az emberi szív melegét.” Búcsúzik tőle férje József, lányai Tündike, Emőke, vejei Rolland, Jácint, unokája Eszter.

*

Könnyes szemmel, de soha el nem múló szeretettel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőtől, nagynénitől, UJVÁROSI TÜNDÉTŐL (szül. GOMBOS). Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál minket és mindent amiért küzdöttél. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk. Rád örökké emlékezünk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes, Nényus. Bánatos húga Pirike, sógora Dávid, unokahúgai Beáta és Szandi.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk IFJ. BÁTORI LAJOSTÓL. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a barátoknak, ismerősöknek, közelről és távolról, rokonoknak, akik a temetésén megjelentek és utolsó útjára elkísérték. Nagyon nagy a bánat, a fájdalom még nagyobb, mert egy édesapának szerető gyermekét elfedi a sírhalom. A Szabó család Belényesújlakról.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a TEM családnak TEM JÓZSEF elhunyta miatt. Tisztelettel, volt kollégája: Lázár Béla.

*

A paptamási iskola munkaközössége őszinte részvétét nyilvánítja NAGY EMŐKE kolléganőnk gyászában.
A paptamási iskola munkaközössége.