Gyászhírek 2016. december 14.

Gyászhírek 2016. december 14.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak IFJ. BÁTORI LAJOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala.


Mély fájdalommal tudatjuk a legdrágább édesapa, apa, férj, nagyapa, GAJDÓ GYULA elhunytát. Temetése 2016.12.14-én 11 órakor a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

„Halálunk óráján Isten nemcsak a szigorú igazságosság szerint ítéli meg lelkünket, hanem végtelenül nagy az ő irgalma, mindazok iránt, akik Jézusban bízva őszinte búbánatot tartanak.” SZABÓ MARGIT,
ROMOCEA AUREL NICOLAE, BUCIUMAN ETELCA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesanya, anyós, SZABÓ MARGIT hosszú, türelemmel viselt, súlyos betegség után elhunyt. Temetése december 14-én, szerdán 15 órától lesz Hegyközkovácsiban. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük! Gyászolja édesanyja, lánya Tímea és veje Sanyi.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel veszek utolsó búcsút unokatestvéremtől, SZABÓ MARGITTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őszinte részvétem leányának az édesanya elvesztése miatt érzett fájdalmában. Istenünk vigasztaló jelenléte töltse be az utána maradt űrt.
Erzsike és családja.

*

Újra eljött a nap, mely szívemben fájó emlék marad. Ma 4 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott közülünk szeretett feleségem, DEMETER MÁRIA (szül. JORDÁN). „Küzdöttél, de már nem lehetett, most már a csend ölel át és a szeretet. Tiéd a csend és a nyugalom, enyém a könny, s a fájdalom. Hogy egy drága feleség milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos férje Sanyi, fia Richárd, menye Mirela és imádott unokája Clara.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, IFJ. BÁTORI LAJOSTÓL, s őszinte részvétünket nyilvánítjuk gyászoló családjának. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szívünkben örökre megőrzünk.
Csegődi István és családja.

*

Szívünkben hálás szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre és édesapára, HUSZÁR ISTVÁNRA
halálának első évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom. Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Emlékét örökké őrzi felesége Juliana, lánya Juliána és fia István.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára és anyósra,
GOMBOS ÁGNESRE (Pelbárthida) halálának 10. évfordulóján. Rád örökkön-örökké emlékezünk!
Szerető családja.

*

Örökké tartó szeretettel és hálaadással emlékezem drága halottamra, DEMETER MÁRIÁRA
halálának 4. évfordulóján. Pihenése legyen áldott és nyugodt! Emlékét megőrzöm egy életen át.
Húga Jordán Erzsébet.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk SZABÓ ERZSÉBETTŐL. Adj Uram örök nyugodalmat Neki!
Sógornője Marika, valamint unokahúga Enikő és családja.